De ce Biblia nu scrie despre dinozauri?

Întrebare:

De ce in Biblie nu este scris nimic despre dinozauri? Nu tot Dumnezeu a creat şi dinozaurii? Este ciudat…

Nu putem afirma că în Biblie nu este scris nimic despre dinozauri. Este adevărat că acest cuvânt nu este în Biblie pentru că a fost inventat mai târziu. Azi există jocuri, cărți de colorat, filme, filme cu desene animate și  enclopedii cu dinozauri, dar acest cuvânt a fost înventat doar în 1842 cum ne relatează şi Wikipedia:

Supraordinul “Dinosauria” a fost denumit formal de către savantul englez Richard Owen în 1842. Termenul este un cuvânt compus din cuvintele greceşti δεινός (deinos, de groaza, formidabil) şi σαύρος (sauros, “şopârlă” sau “reptilă”). Owen a ales această combinaţie lingvistică cu referire la proporţiile impresionante ale acestor animale, precum şi la arsenalul lor formidabil de dinţi şi ghiare.

Cercetătorii Scripturilor cred că în Biblie există aproximativ 30 de referinţe la animale gigantice care au fost apoi numite de către savanţi „dinozauri”. Iată o astfel de referinţă:

Ia priveşte acum înaintea ta, hipopotamul; şi el ca şi tine este făptura Mea; el paşte iarbă ca boul. Vezi ce putere are în coapsele lui şi ce tărie are în muşchii de pe pântece. Coada lui e dârză ca lemnul cedrului şi vinele de pe pulpele lui stau ca nişte noduri. Oasele lui sunt ca nişte ţevi de aramă şi mădularele ca nişte drugi de fier.  El este fruntea făpturilor lui Dumnezeu şi făcut să fie cel mai mare peste celelalte dobitoace.  Munţii îi dau hrană şi toate fiarele sălbatice sunt îngrozite când îl văd.  El se culcă sub florile de lotus, în ocolul trestiilor şi al bălţii.  Frunzele de lotus îi fac umbră şi sălciile bălţii îl împrejmuiesc. Dacă fluviul vine mare, fără de veste, el nu se sinchiseşte; el stă liniştit pe loc, chiar când ar fi ca Iordanul să-i urce năvalnic până la gură. Cine poate să-l privească? Cine poate să-i străpungă nasul cu un laţ?  (Iov 40:15-24)

Cuvântul „hipopotam” este evreiescul „behemot”, dar, cu siguranţă că, nu se referă la ceea ce noi cunoaştem că ar fi hipopotam.

Hipopotam din Kathmandu

Când predam la Institutul Biblic din oraşul Katmandu, am vizitat grădina zoologică şi am văzut că hipopotamul este mult mai mic decât animalele care erau alături, cum ar fi rinocerul

Rinocher din Kathmandu

sau elefantul

Elefantul din Kathmandu

La analiza textului biblic vedem bine că autorul nu se referă la ce noi ştim drept hipopotam, pentru că acest animal:

  1. Nu are coada ca lemnul cedrului, care este un foarte mare copac
  2. El nu este în fruntea făpturilor lui Dumnezeu
  3. El nu este cea mai mare din toate animalele
  4. Toate celelalte animale nu sunt îngrozite când îl văd

Toată această imagine nu se potriveşte cu ce cunoaştem noi că este hipopotam sau elefant:

mai degrabă descrie dinozaurii

Deci, Biblia vorbeşte despre dinozauri, chiar dacă nu foloseşte acest cuvânt.