Recenzie la cursul biblic „Doamne, vreau să Te cunosc”

„Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost.” (Proverbe 18:10)

Cunoașterea Numelui lui Dumnezeu și a caracterului Lui este primordială în viața unui creștin! Este de o importanță vitală să ne facem o prioritate din cunoașterea Domnului, pentru a putea fi la adăpost în orice vreme!

Cu 2 luni în urmă am avut oportunitatea minunată de a mă alipi unui grup de fete, pentru a studia împreună, online, un studiu devoțional inductiv „Doamne, vreau să te cunosc”, condus de Mașa Rotaru. Ne întâlnim cu ajutorul programului Zoom, fete din diferite țări, Republica Moldova, România, Rusia, Germania, Austria – departe una de alta, dar unite de dorința de a-L cunoaște mai profund pe Dumnezeul nostru.

Ce adevăruri minunate am descoperit împreună! Cât de încurajator a fost să ne întărim în Domnul nostru, care este un Dumnezeu al minunilor! Creator, Atotputernic, Omniprezent, Atotsuficient, Cel care vede totul, cunoaște totul, poate totul, Cel care ne poartă de grijă, Cel care vindecă, Cel care ne sfințește! Cel care ne iubește atât de mult! Vrednic este El să fie lăudat în veci!!!

Cunoscând Numele Lui, găsim putere în vremurile de încercare, mângâiere în suferință, încurajare în momentele grele. Îi mulțumesc Mașei Rotaru care s-a pus la dispoziția Domnului de a ne conduce într-o cunoaștere mai adâncă și mai personală a lui Dumnezeu! Îi mulțumesc Domnului pentru că ne face mult bine și ni se descoperă prin Cuvântul Lui cu atâta dragoste și grijă!

Recomand tuturor celor care doresc să afle adevărul despre cum este Dumnezeu, precum și celor care tânjesc să ajungă la un nivel mai apropiat în relația lor cu Dumnezeu, să studieze acest curs.

Diana Lazăr, Austria