Este îngăduită recăsătorirea cu soțul necredincios de care ai divorțat înainte să devii creștină?

Întrebare:

Ce viitor o așteaptă pe o femeie creștină care benevol și-a părăsit bărbatul ei necredincios dar care era bun cu ea și dorea să trăiască împreună. După ce și-a părăsit soțul ea a comis adulter, dar apoi s-a pocăit și a intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. Îi este îngăduit ei să se recăsătorească din nou cu soul necredincios dacă el dorește să o reîntoarcă înapoi? 

Dacă vă referiți la soarta veșnică a acestei femei și felul cum se va reflecta divorțul asupra acesteia, trebuie să știți că divorțul este un păcat tot atât de grav ca și altele pe care le-a săvârșit, inclusiv adulterul. Vestea bună este că prin credință în Domnul Isus Hristos și  intrarea în Noul Legământ Dumnezeu i-a iertate toate păcatele în mod desăvârșit și a făcut-o o făptură nouă. Cele vechi au trecut și toate lucrurile s-au făcut noi. Ea este acum o făptură nouă în Hristos.

Divorțul este ruperea legământului căsătoriei și acum femeia nu mai este soția acelui bărbat și nici el nu vă mai este soț pentru ea oricât de mult nu ar regreta greșelile făcute. Nici să se recăsătorească  cu el din nou nu poate pentru că el este necredincios și creștina nu se poate căsători decât doar în Domnul, adică doar cu un bărbat care este născut din nou și face parte din același Nou Legământ cu Domnul Isus Hristos. Dar Cuvântul spune că va fi mai fericită dacă va rămâne așa cum este, adică, necăsătorită. Totuși, este bine pentru această femei să-și invite fostul ei soț la biserică și să-i spună Evanghelia ca să fie și el mântuit. Acesta este cel mai mare bine care poate ea să-l facă pentru el cu privire la viața aceasta și la eternitate.