Răscumpărarea curcubeului de Scott Lively, capitolul 1, partea 3

Intrebarea 16 Este gresit să discriminăm homosexualii?

Discriminarea pe bază de rasă sau culoarea pielii este gresită din punct de vedere moral intrucât nu există un motiv legitim- aceste criterii sunt atât neutre din punct de vedere moral dar si neschimbabile. Acest gen de discriminare izvorăste dintro prejudecată irațională. Totusi, homosexualitatea presupune un comportament sexual voluntar care are consecințe negative atât pe plan personal, cât si social. Din punct de vedere al sănătății publice, sau sociologic sau moral sau religios, există toate premisele pentru a discrimina grupul homosexual. După cum afirmă si Scriptura in Efeseni 5:11: “ Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale intunericului, ba incă mai degrabă osânditi-le”

Intrebarea 17. Ce este toleranța?

Pentru majoritatea oamenilor, “a fi tolerant” inseamnă a te impăca cu ceva ce nu esti neapărat de acord pentru binele suprem al societății . Totusi, activistii “gay” folosesc acest termen pentru a desemna o acceptare completă si necondiționată a homosexualității in toate aspectele ei.

Intrebarea 18. Trebuie crestinii să tolereze homosexualitatea?

Depinde. Trebuie să fim destul de toleranți vizavi de dreptul acestor oameni de a se defini drept “gay” sau lesbiene in mintea lor. Este dreptul lor la gândire. Totusi nu trebuie să tolerăm sodomia si alte forme de comportamente care dăunează trupului si răspândesc boli. De fiecare dată când suntem pusi in fața faptului de a tolera un anume lucru, trebuie să cântărim atent binele sau răul pe care acel lucru il poate cauza, impreună cu consecințele de rigoare. Pentru detalii, citiți rubrica “ Triunghiul toleranței” din capitolul 8.

Intrebarea19. Ce este heterosexismul?

Heterosexismul este un alt cuvânt inventat de strategii politicii “gay”. El desemnează conceptul prin care căsătoria heterosexuală si familia naturală trebuie să fie acceptate drept normă intr-o societate, si această normă să fie promovată in instituțiile sociale. Spre exemplu, scolile publice trebuie să invețe pe copiii că ei vin din familii naturale, să folosească cuvinte precum “ soție”, “soț”, “tată” si “mamă” atunci când se vorbeste despre viața de familie. Activistii “gay” insistă insă că aceste cuvinte sunt discriminatorii si nu trebuie predate copiilor.

Intrebarea 20. E ceva gresit in a fi “heterosexist”?

Nimeni nu trebuie să isi ceară vreo dată scuze pentru că promovează familia naturala drept o instituție superioară alternativelor sale nenaturale.

Intrebarea 21. Ce rău se aduce societății atunci când este acceptată homosexualitatea?

Acceptarea promiscuității sexuale sub orice formă de manifestare este o amenințare pentru societate deoarece diminuează idealul fidelității in căsătorie. Căsătoria este o instituție stabilită de Dumnezeu pe care au acceptat-o majoritatea civilizațiilor de-a lungul istoriei. Ea protejează integritatea si coeziunea familiei naturale de presiunea unor comportamente compromițătoare cum ar fi promiscuitatea sexuală care ii amenință supraviețuirea. Foarte simplu, filosofia “libertății sexuale” pe care se bazează agenda homosexuală, promovează implinirea personală in contrast cu auto-controlul, incurajând atât bărbați ct si femei sâ isi pună dorințele sale sexuale inaintea nevoilor copiilor si soților lor. Drept rezultat avem o crestere a adulterului, a divorțului, abandonului si practicilor defuncționale de a creste copiilor. Poate că asa se explică de ce Scriptura ne avertizează că homosexualitatea si adulterul sunt tratate drept păcate care fac ca țara “să isi verse locuitorii săi” (Levitic 18:28)

Intrebarea 22. Copii pot deveni homosexuali?

Tendința tinerilor este de a copia comportamentele pe care le văd in jurul lor. Dacă modul de viață homosexual este promovat in mod deschis si este prezentat drept un comportament sexual normal si sănătos, numărul tinerilor care vor dori să-l experimenteze va fi mare. De fapt, orice formă de comportament va câstiga adepți atunci când este acceptată in cultura populară( gândiți-va, spre exemplu, la fenomenul ciudat de “tongue piercing” (purtarea inelelor in limbă). Această simplă constatare inlătură mitul activistilor pro “gay” potrivit căruia “orientarea sexuală” este o condiție biologică predeterminată. Ințelegerea faptului că “orientarea sexuală” nu este “inăscută” (in ciuda multor incercări esuate a reprezentanților minorităților sexuale de a dovedi opusul) confirmă teoria că acest comportament sexual este unul dobândit, invățat- si din acest punct de vedere copiii din generația actuală sunt intrun mare pericol de a deveni homosexuali. Mai mult vom discuta despre aceste subiect in capitolul 8.

Intrebarea 23. Dacă persoanele “gay” intradevăr se iubesc, nu este homosexualitatea OK?

Incercarea de a legaliza homosexualitatea prezentând-o drept o formă de atracție romantică ignoră faptul că romantismul, de cele mai multe ori, este parte componentă a relațiilor interzise. Este permis bărbaților sau femeilor căsătorite să-si abandoneze copiii si soțial/soțul doar pentru că ei s-au indrăgostit de altcineva? Filmele “hollywood-iene” ne prezintă “adevărata dragoste” drept o justificare pentru adulter si alte relații sexuale extramaritale, dar Dumnezeu nu le ingaduie sub nici o formă. Capitolul 2 prezintă acest aspect mai pe larg.

Intrebarea 24. De ce condamnăm comportamentul homosexual in timp ce heterosexualii se implică in relații asemănătoare?

Dumnezeu limitează sexul doar la căsătorie, si El se concentrează nu atât la actul sexual, cât la relațiile sexuale. Din punct de vedere biblic, problema nu se pune atât ce faci tu, dar cu cine o faci (Evrei 13:4) Mai multe citiți in Capitolul 2.

Intrebarea 25. Cum miscarea homosexuală isi promovează agenda sa?

In primul rând, in societate si cultură se promovează “libertatea sexuală”, atât direct cât si prin intermediul unor aliați competenți.( de exemplu Alfred Kinsley, omul care a pornit asa numită “revoluție sexuală”, a fost unul dintre activistii homosexuali sub acoperire). Acest lucru se face in mod deliberat pentru a corupe morala publică si a submina eforturile credinciosilor care incurajează infrânarea si fidelitatea in căsătorie.

In al doilea rând, ei “impart si cuceresc” dusmanul(Credinciosii) strecurându-se printre ei si subminează organizaţii pro-familie, inclusiv biserici si instituţii religioase. Aceste organizații, in special cele care operează cu principii democratice, sunt destul de vulnerabile in fața manipulărilor activistilor pro-gay. Acest lucru este adevarat in special in bisericile ce apartin confesiunilor predominante a unei țări, care contribuie la cresterea influenței homosexualilor in viata politică a țării prin faptul că numărul de membri este in continuă descrestere, fapt care ar trebui să ii alarmeze.

Intrebarea 26. De ce homosexualii ar promova imoralitatea printre heterosexuali?

Orice act sexual imoral comis de heterosexuali slujeste drept motiv pentru homosexuali de a manipula cu opinia publică in ce priveste incurajarea imoralității. Ei folosesc aceste exemple pentru a scădea standartele morale ale societății(nimeni nu vrea să fie numit ipocrit). Cel mai bun exemplul in acest sens este modul agresiv prin care homosexualii susțin industria avortului., In mod clar, ei nu pot avea “o sarcină nedorită”, totusi din vasta mea experiență, majoritatea activistilor “pro avort” din cadrul clinicilor de avortare care ies si cer drepturi in stradă sunt homosexuali. Ei ințeleg că cât timp este păstrat dreptul heterosexualilor de a ucide o viață nenăscută “libertatea sexuală” rămâne a fi normă socială. (traducere Natalia Boicu)