Raportul Proconsulului Publius Lentulus către Împăratul Roman TIBERIU despre Isus Hristos

Raportul lui Publius Lentulus, proconsul, funcționar roman în regiunea Tigrului și Sidonului, către Împăratul Roman TIBERIU

Majestății Voastre și stimatului Senat al Romei,

Am aflat că doriţi să ştiţi cele ce acum vi le comunic prin această scrisoare: trăieşte aici un om care se bucură de mare faimă, anume Isus Hristos.

Poporul îl numeşte “Profet al Adevărului”, iar ucenicii zic că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a făcut cerul şi pămîntul şi toate cele ce au fost şi vor mai exista în univers!

Şi-ntr-adevăr, Împărate, în fiecare zi se aud minuni din partea acestui Iisus Hristos. Printr-un singur cuvînt, el dă viaţă morţilor şi sănătate bolnavilor.

Este de statură mijlocie şi de o frumuseţe fără seamăn, uimitoare şi seamănă cu mama lui care este cea mai frumoasa femeie din lume. Părul său este ca aluna coaptă şi îi coboară pînă la umeri: se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul locuitorilor din oraşul Nazaret.

Fruntea lui este lată, exprimînd inocenţă şi linişte. Nici o pată sau zbîrcitură nu se vede pe faţa lui puţin rumenă. Nasul drept, buzele subţiri, expresia nobilă, nu prezintă nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba sa bogată şi de aceeaşi culoare cu părul este lungă şi se desparte în două prin mijloc.

Ochii săi sunt albaştri-vineţi, blînzi şi senini. Privirea lui este însă aşa măreaţă, încît insuflă respect tuturor celor care îl privesc şi care se văd siliţi să-l iubească şi să se teamă de el.

Lumina revărsată de faţa lui, este ca lumina soarelui, aşa încît este cu neputinţă a o privi cineva mai îndelung. Inspiră teamă acea lucire. Cînd, însă, povăţuieşte şi sfătuieşte, face aceasta plîngînd şi atrage iubirea şi respectul ascultătorilor. Se spune că niciodată nu a rîs, dar ochii lui veşnic lăcrimează.

Braţele şi mîinile lui sunt foarte frumoase. Este foarte plăcut cînd vorbeşte, dar foarte rar iese în lume. Cît despre învățătură, el atrage atenţia întregului Ierusalim. Cunoaşte perfect toate științele, fără a fi studiat vreuna.

Călătoreşte desculţ sau încălţat în sandale romane şi cu capul descoperit.

Se vorbeşte pe aici că asemenea om nu s-a mai văzut pînă acum prin părţile acestea. Mulţi iudei îl consideră chiar ca Dumnezeu; alţii îl denunţă că lucrează contra legilor Majestății Voastre. Mă revolt foarte contra acestor iudei pizmaşi. Omul acesta nu a cauzat nici o nemulţumire niciunui om, niciodată.

Dacă Majestatea Voastră dorește să-L vadă, precum mi-ați scris mai dăunezi, faceți-mi cunoscut aceasta și imediat eu îl voi trimite; căci sunt gata să îndeplinesc cu smerenie și supușenie tot ceea ce Majestatea Voastră îmi va ordona.

Scrisă la Ierusalim, Grupul X, luna a IX-a,

al Majestăţii Voastre, prea smerit şi supus servitor,

PUBLIUS LENTULUS

Proconsul, funcționar roman în regiunea Tirului și Sidonului

Scrisoarea fost descoperită în Anglia, într-o bibliotecă particulară, în jurul anului 1865. A fost publicată iniţial într-un cotidian englez, apoi într-o revistă bulgară cu titlul “Nova svetlina izraveslovie”, de unde a ajuns să fie tradusă, în scurt timp, şi în limba română.

Preluată în acest ziar din ediția ”ISUS HRISTOS Documente secrete”, ediție îngrijită și prefață de Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, publicată la Chișinău 2008, Casa editorial-poligrafică Bons Offices.