Este biblic să punem ramuri de copaci la porți de ziua Cincizecimii?

Întrebare:

După Cuvântul lui  Dumnezeu  este  greşit  dacă  credincioşii  baptişti  pun  pe la porţi  crengi  de copaci  în ziua de  Duminica Mare?

Practica aceasta de punere a ramurilor la porți în ziua de Duminica Mare nu are nici un suport biblic. Unii teologi ai Bisericii Ortodoxe susțin că această practică a intrat în viața creștinilor ca și un simbol al limbilor de foc care s-au pogorât peste ucenici în ziua Cincizecimii, când au fost botezați cu Duhul Sfânt. Însă cei mai mulți oameni nu au nici o idee despre aceasta. Iată chiar ieri, când ascultam la noutăți, oamenii adunați la Catedrala Ortodoxă, fiind întrebați cu privire la ramurile care le-au adus cu ei și pe care se așezau, au spus că au credință că aceste ramuri duse acasă după ce vor fi sfințite le vor aduce sănătate și prosperitate. Cum vedeți, nici pomină de limbile de foc coborâte peste ucenici în ziua Cincizecimii și nici despre Duhul Sfânt. Oamenii sunt preocupați de lucrurile vieții acesteia și nu de cele de sus din Împărăția Cerurilor.

Dacă așa spun teologii ortodocși cu privire la simbolul transmis prin aceste ramuri, atunci și noi, creștinii baptiști, care locuim în context ortodox, am putea să folosim această imagine pentru a le vesti  adevărurile importante despre botezul cu Duhul Sfânt – cel mai important lucru care s-a intâmplat la Duminica Mare.  Simbolul acesta îl putem folosi ca și punct de pornire pentru predicarea noastră și dacă îl punem la porți și dacă nu-l punem, căci este la toți vecinii. Și dacă suntem întrebați de ei de ce nu punem ramuri la porți la Duminica mare, să nu ne grăbim a face polemici sau a discuta practica în sine, ci să trecem direct la comunicarea adevărului central despre importanța botezului cu Duhul Sfânt pentru moștenirea vieții veșnice și să-L propovăduim pe Hristos, căci mulți din cei care se numesc creștini și care sărbătoresc Duminica Mare (inclusiv cu ramuri de tei sau de nuc atârnate la porți) nu sunt botezați cu Duhul Sfânt și nici nu cunosc despre aceasta. Iar Cuvântul lui Dumnezeu spune că cine nu are Duhul Domnului nu este al  Lui și, deci, nu va moșteni Împărăția Cerurilor.

Opinia mea este că trebuie să folosim cu înțelepciune simbolurile creștine din jurul nostru pentru a le vesti oamenilor Evanghelia și nu pentru a face polemică și discuții de prisos. Să nu uităm că noi, ucenicii lui Hristos, suntem o seminție aleasă, un neam sfânt, o preoție împărătească pe care El Și-a câștigat-o cu sângele Său ca să vestim puterile minunate ale lui Dumnezeu. Aceasta să facem fără încetare.