Unde se afla grădina Eden?

Întrebare:

„Zilele acestea urmăresc un documentar despre minunile naturii și acolo se zice că locul unde viața a apărut pe pămint,raiul sau Edenul,ar fi in Kenia de azi, undeva numit Serengeti. Credeți că pe baza descrierilor din Geneza se poate stabili locul raiului? Vă multumesc anticipat si Doamne ajuta!”

Cartea Geneza oferă o descriere a locului în care a fost amplasată grădina Eden.

„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. Un râu ieşea din Eden şi uda grădina; şi de acolo se împărţea şi se făcea patru braţe. Numele celui dintâi este Pison; el înconjoară toată ţara Havila, unde se găseşte aur. Aurul din ţara aceasta este bun; acolo se găseşte şi bedelion şi piatră de onix. Numele râului al doilea este Ghihon; el înconjoară toată ţara Cuş. Numele celui de al treilea este Hidechel (Tigru): el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.”„ (Geneza 2:7-17)

Iată ce detalii am aflat despre grădină:
– a fost sădită de Dumnezeu în Eden
– locul ei este spre răsărit (Est),
– un râu se despărțea în patru brațe – râurile Pison, Ghihon, Hidechel(Tigru) și Eufrat.

La moment, două din cele patru râuri din Eden ori sunt redenumite ori nu există, este vorba despre Pison și Ghihon. De fapt, există un râu Ghihon ce trece prin Ierusalim dar posibil să fi fost redenumit după ce au intrat evreii în țara promisă.
Unii cred că râul Pison este râul Dunărea, ceea ce nu poate fi adevărat
Una din ipoteze afirmă că râul Gihon corespunde cu râul Al-Qurnah din Irak, iar râul Pison corespunde cu sistemul de râuri Hafar Al-Batin (de asemeni numit astăzi răul Kuwait).

Dacă e să analizăm după ceea ce știm – grădina Eden trebuie să fie poziționată în locul unde este râul Tigru, râul Eufrat și Asiria (Siria). Cel mai probabil grădina Eden se afla în locul unde acum este Iraq,Iran sau Turcia.