Este cineva acum în rai?

Întrebare:

Ce este raiul? Este cineva acum în rai?

Această întrebare am primit-o de la unul din cititorii noștri. Am pus această întrebare soțului și răspunsul lui nu m-a surprins de loc: „Dar ce se are în vedere prin rai?”. Știți de ce nu m-a surprins întrebarea lui? Pentru că substantivul „rai” nu este un nume propriu, ci este un nume comun, adică nu se referă la un loc anume. Cu doi ani în urmă am scris un articol în care am răspuns la întrebarea „Ce este raiul?”. În acest articol puteți găsi mai multe explicații a felului cum este folosit acest cuvânt în Biblie.

Cuvântul grecesc tradus în limba română “rai” este “paradeisos” și înseamnă grădină, livadă sau parc regal (spațiu închis). De exemplu, în septuagintă cuvântul “paradeisos” este folosit cu referire la livezi, grădini sau păduri împărătești. Iată câteva exemple în care a fost folosit cuvântul „paradeisos” în septuagintă:

… și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, (Neemia 2:8a)

… mi-am făcut grădini și livezi de pomi, și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. (Ecleziastul 2:5)

… Odraslele tale sînt o grădină de rodii… (Cântarea Cântărilor 4:13)

În aceste texte în original (ebraică) a fost folosit cuvântul “pardace”, care este un cuvânt de origine persană și înseamnă grădină, parc, livadă sau pădure regală.

Mulți folosesc cuvântul “rai” sau “paradis” cu referire la grădina Edenului (Geneza 2 și 3).

Dar dacă ar fi să răspundem la întrebarea: „Este cineva acum în rai?”, răspunsul este „da”. Cel puțin unul din tâlharii, care a fost răstignit împreună cu Hristos, este acum în rai:

„Unul din tâlharii răstigniți Îl batjocorea, și zicea: „Nu ești Tu Hristosul? Mântuiește-Te pe Tine însuți, și mântuiește-ne și pe noi!” Dar celălalt l-a înfruntat, și i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești supt aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n-a făcut nici un rău”. Și a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ți aminte de mine, când vei veni în Împărăția Ta!” Isus a răspuns: „Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23:39-43)