De ce bisericile baptiste nu mai au tineret? ( 7 cauze)

Întrebare:

Fac parte dintr-o biserică baptistă care a avut altă dată mulți tineri, a fost vie și cu multă activitate de evanghelizare în localitate. În prezent tinerii botezați alcătuiesc mai puțin de 5% din membrii bisericii. Botezurile sunt rare și cu puțini oameni. Biserica scade continuu la număr și clădirea mare care era arhiplină altă dată acum, cu fiecare duminica se goleste tot mai mult și mai mult. De ce se întâmplă aceasta și ce putem face pentru a aduce tinerii în Biserică? 

Este foarte tristă această situație a bisericii locale din care faceți parte. Și mai trist este că această stare a lucrurilor descrie un mare număr de biserici  din Moldova și România. Văd și eu această stare a lucrurilor și mă macină întristarea dar și dorința de a schimba această stare a lucrurilor. În baza celor observate cred că această răstriște, când bisericile nu mai au tineri a fost cauzată de următoarele…

Tinerii părăsesc bisericile

1. Părinții nu i-au învățat pe copii din Sfintele Scripturi 

După ce am vizitat o biserică cu clădire mare, cu un număr destul de impunător de membri încă, dar aproape fără tineri, am împărtășit aceasta unui prieten al meu și el m-a întrebat: “Dar unde sunt copiii credincioșilor?” Ei sunt undeva, dar nu în Biserică. Poate că în timp ce părinții lor erau la biserică, ei stăteau undeva în bar la bere, sau la petreceri, sau în fața televizorului, sau cine știe ce alt loc, numai nu la biserică. De ce așa? Pentru că acestor copiii părinții nu le-au oferit la vremea cuvenită învățătură temeinică biblică. Cum am înețeles aceasta? Am luat parte și la grupul de studiu al adulților și am văzut că studierea scripturilor era făcută la cea mai proastă calitate și astfel, chiar dacă și au încercat părinții să-i învețe cumva pe copii, calitatea aceasta proastă a învățăturii nu a adus rezultatele dorite. Dumnezeu ne învațață astfel în Sfintele Scripturi:

Şi voi, părinţilor, nu întărîtaţi la mînie pe copiii voştri, ci creşteţi -i, în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)

Să nu mai fim atât de prinși cu grijile acestei vieți uitând să le oferim copiilor ce este mai important și prioritar – învățătura și mustrarea Domnului.

2. Biserica nu a dat importantă lucrării cu copiii

Părinții au tendința să creadă că copiii lor sunt incă mici, nu înțeleg, mai trebuie să mai crească, etc. și astfel nesocotesc perioada copilăriei, când omul este cel mai deschis pentru Dumnezeu. Conform sondajelor efectuate de organizația lui George Barna descriderea pentru a intra în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos este de 36% la copiii cuprinși între vârstele 4-13 ani. De la 14 la 18 ani aceasta deschiderea se micșorează drastic și este de doar 4% ca apoi să se mai ridice cu încă 2% la persoanele a căror vârstă este mai mare de 18 ani. Vedeți acum ce tragedie este când într-o biserică nu este pusă bine la punct lucrarea cu copiii și nu se pune accentul pe învățarea lor din Sfintele Scripturi? Dacă stâlpii biserici au viziune pentru viitor și o bună înțelegere a vremurilor și împrejurărilor, vor pune tot efortul și vor convinge pe membri bisericii să investească cât mai mult în lucrarea cu copiii. Astfel, acum, la început de vară, biserica trebuie să planifice și să organizeze cât mai multe tabere de copii și acestea să nu fie simple tabere de distracții, ci să le fie oferită copiiilor cea mai calitativă și relevantă pentru ei învățătură din Sfintele Scripturi. Când va veni toamna, toți acești copiii care vor participa la tabere trebuie să fie invitați și implicați în clase de studiu biblic la școala duminicală. Apoi, tot toamna, va trebui să fie depus tot efortul ca să trimită profesori de religie care vor preda în școlile publice, acum, când avem o astfel de frumoasă deschidere în Moldova. În România școlile s-au deschis pentru studierea Sfintelor Scripturi și mai înainte.

3. Biserica este preocupată mai mult de programe decât de oameni pierduți

Aceasta este o altă mare problemă care devine tot mai frecventă în ultima vreme. Bisericile fac programe care îi țin pe oameni în localul bisericii și îi oprește să meargă cu Evanghelia la cei nemântuiți. Este frumos când bisericile au coruri frumoase și formații muzicale, dar când acestea devin activitățile principale ale bisericii și majoritatea membrilor bisericii își petrec săptămânile făcând doar repețitii la programele muzicale pe care vin să le asculte restul membrilor, ne pomenim că toată puterea și resursele bisericii sunt irosite pentru întreținere presonală și nu pentru a duce mesajul Evangheliei la oamenii pierduți. O altă tragedie este atunci când bisericile încep a face construcții mari, exagerate și implicând pe creștini în aceste construcții, nu doar că toate resursele merg la aceasta, dar nu le mai rămâne nimic timp pentru evanghelizare și misiune.

4. Biserica nu le oferă tinerilor soluții relevante

Uneori, predicatorii și învățătorii bisericii nu comunică cu tinerii și nu se interesază de problemele tinerilor. Unii și mai rău, se limitează la aceea că condamnă ceva fără măcar să cunoască. Mai auzi și azi cum unii spunt că computerul este de la diavolul, sau fel de fel de alte bazaconii… Mult mai bine ar fi dacă ar căuta să-i înțeleagă pe tineri, să comunice cu ei, să pătrundă în lumea lor ca să le poată oferi soluții pentru viață. Iată un exemplu – rețelile de socializare. Mai toți tinerii petrec azi mult timp comunicând prin intermediul rețelilor de socializare. Ce bine ar fi ca în fiecare biserică să le fie oferită tinerilor învățătură biblică cum să se raporteze la rețelile de socializare (Facebook, Odnoklassniki, Twitter, etc.)  și cum să folosească aceste rețele pentru proclamarea Evangheliei și câștigarea de suflete. Aceasta va aduce un nou flux de tineri în biserică.

5. Legalismul alungă tinerii din biserică

Liberalismul religios de astăzi nu are nimic a face cu libertatea pe care o are creștinul în Hristos. Dar nici legalismul nu este compatibil cu învățătura Domnului. Atunci când legalismul domnește în biserici, când li se impun reguli și obiceie omenești care sunt străine învățăturii lui Hristos,  tinerii nu mai vor să rămână acolo. Mi-a mărturisit un pastor de tineret al unei bisericii cum a dorit să facă o evanghelizare prin sport și astfel să culeagă un rod pentru Hristos dintre tinerii orașului în care locuiesc. După această evanghelizare, chiar dacă a fost cu succes, a primit multe mustrări și învinuiri de la doi predicatori ai bisericii din care face parte. Ei l-au mustrat și condamntat tocmai în lucrurile în care trebuiau să-l sprijinească și să-l încurajeze. Ce va dori să mai facă acest pastor de tineret dacă ei îi taie aripile? Ce alte initiative mai poate avea el dacă în felul aceste este înțeles? Apropo, sportul este o frumoasă și foarte eficientă metodă de evanghelizare pe care trebuie să și-o însușească orișice biserică care dorește să câștige generația tânără pentru Hristos. Tocmai în vederea aceasta începem la Moldova Școala de Vară de Misiune prin Sport unde invităm tineri și tinere din diferite țări ale lumii ca să-i învățăm cum să facă evanghelizare și misiune prin sport. Acesta este un colac de salvare pe care îl aruncăm bisericilor care își pierd tinerii și ne rugăm ca să înțeleagă valoarea și să depună tot efortul în recrutarea și trimiterea tinerilor la această școală. Din Rusia deja s-au înscris doi pastori să vină și să învețe ca astfel să poată face misiune în aria lor și să câștige generația tânără pentru Hristos.

6. Bisericile nu au un plan de evanghelizare a generației tinere

Aceasta este o altă mare problemă. Nu poate fi succes și lucrare acolo unde nu există nici o viziune pentru câștigarea tinerilor, adolescențiloir și copiilor. Stâlpii bisericii, membrii comitetului, ar trebui în mod de urgență să se adune, să se roage, să se sfătuiască și să ceară de la Dumnezeu un plan pentru evanghelizarea generației tinere, iar  când Dumnezeu le va da lumină și direcție, să depună toate eforturile pentru mântuirea sufletelor tinere.

7. Biserica nu promovează tinerii în lucrare

Ca să poată câștiga generația tânără pentru Hristos, Biserica are nevoie și de slujitori tineri care înțeleg problemele tinerilor și se pot raporta la ei într-un mod relevant. Stâlpii bisericii, comitetul, trebuie să aibă privirile îndreptate spre tineri, să vadă pe cei care sunt de încredere, să-i învețe și să-i promoveze în lucrare oferindu-le și libertatea necesară în pozițiile la care îi ridică. În perioada 1920 – 1940 în Moldova (Basarabia) a avut loc o foarte mare trezire spirituală. Numărul bisericilor baptiste a crescut de la mai puțin de zece la 347 și numărul credincioșilor a atins cifra de 42.000. Unul din sfinții pe care i-a folosit Dumnezeu în această mare trezire spirituală a fost pastorul Boris Bușilă. El s-a născut și a crescut în familia unui proet ortodox și satul Șișcani. A făcut facultate de teologie la Odessa și apoi a venit să facă facultate de medicină la Chișinău. În căutările lui duhovnicești a venit la biserica baptistă și aici, în urma studierii Sfintelor Scripturi, a aflat nașterea din nou și a intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. În anul 1920 a fost botezat de pastorul Aseev și doar peste un an a fost ordinat la slujirea de pastor. Cu siguranță că cineva va zice că a fost prea exagerat și că s-a trecut peste versetul din Scripturi care spune că slujitorul să nu fie ales dintre cei care s-au întors la Hristos de curând. Dar fratele Boris Bușilă a avut o frumoasă creștere spirituală în acel an și biserica l-a ales, iar pastorul Aseev l-a promovat în slujire. Boris Bușilă a fost un foarte dedicat slujitor în Evanghelie și a condus multe suflete la Hristos, a încurajat și a ridicat mulți alți slujitori până în anul 1941 când a fost arestat de sovietici și trimis în închisorile Siberiei de unde nu s-a mai întors și până în ziua de azi nimeni nu cunoaște suferințele la care a fost expus. Vom afla aceasta când ne vom vedea cu el în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrem să avem succes în lucrarea cu tineretul, atunci trebuie să promovăm tinerii în slujire, să-i învățăm, să-i sfătuim și să le dăm responsabilități.

Dumnezeu să ne de înțelepciune ca să înțelegem bine cauza plecării tinerilor din biserici și să facem tot ce ține de noi, în mod de urgență, ca să câștigăm generația tânără pentru Hristos. Ce crede cititorul despre subiectul abordat și ce soluții sugerează?