Puterea rugăciunii prin invocarea sângelui lui Isus Hristos

Întrebare:

Pace, frate Vasile! Am o întrebare. Eu în rugăciune apelez la sângele Domnului, care spală păcatele. Sângele Domnului are putere, mulți se roagă așa, dar alții spun că nu este bine. Întrebarea mea este: este bine sau nu?

Sângele lui Isus Hristos a fost adus ca preț de răscumpărare pentru păcatele omenirii, ca să poată obține iertarea desăvârșită toți cei ce cred în Mântuitorul și aleg să fie ucenicii Lui. Apostolul Pavel le-a scris creștinilor din Efes astfel:

În El (Isus Hristos) avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său. (Efeseni 1:7)

Unii din adepții evangheliei prosperității, dar și persoane care se identifică cu Biserica Catolică, au început să promoveze această învățătură contrară celor scrise în Biblie. Ei afirmă că „invocarea, cât mai des cu putinţă, a Preţiosului Sânge este necesară pentru protecţia sufletelor şi a trupurilor noastre, cât şi a bunurilor pe care Dumnezeu ni le-a încredinţat spre folosinţă.” Ei mai cred că putem obține „foloase spirituale prin invocarea și cinstirea Sângelui lui Isus” și că aceasta oferă o mare protecție. Vă invit să citiți unele din rugăciunile care sunt recomandate de oamenii care învață invocarea sângelui lui Hristos în rugăciune:

Blestem fiecare lucrare a întunericului din viața mea pentru a usca până la rădăcini prin sângele lui Isus.

Înving, paralizez și șterg spiritul de demolare prin sângele lui Isus.

Desenez un cerc din sângele lui Isus în jurul meu.

Atrag linia de protecție a sângelui în jurul proprietății mele.

Nu puteți pune nicio boală asupra mea, deoarece sunt răscumpărat de sângele Mielului.

Stropesc sângele lui Isus asupra tuturor proprietăților mele.

Cum vi se pare aceste rugăciunie (afirmații, declarații, etc.)? Vedeți în ele spiritul Scripturilor sau un spirit de păgânism?

Nici Domnul Isus și nici apostolii nu au promovat o astfel de învățătură. Oamenii care o promovează încearcă să ne convingă că doar invocarea cât mai deasă a sângelui lui Isus Hristos în rugăciune va aduce răspuns la rugăciuni și va aduce beneficii deosebite. Dumnezeu, dimpotrivă, spune să nu ne rugăm cum fac păgânii, bolborosind aceleași cuvinte și făcând repetări fără rost. Iar ca să ne fie ascultate rugăciunile, ele trebuie să vină din inimi sincere și să fie după voia lui Dumnezeu. Cine studiază Scripturile știe când Dumnezeu nu ascultă rugăciunile și va face totul ca să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Este responsabilitatea slujitorilor Evangheliei să-i învățăm pe oameni cum să se roage corect și să-i îndemnăm la rugăciune.

Celor care urmați învățătura aceasta a “invocării sângelui lui Hristos” în rugăciune, vă îndemn să vă puneți un caiet aparte și apoi să citiți cu atenție tot Noul Testament și când întâlniți cuvântul rugăciune sau o rugăciune a Mântuitorului, a apostolilor sau a altor oameni ai lui Dumnezeu, să scrieți în acel caiet tot ce ați învățat despre felul cum se rugau ei și cum să ne rugăm și noi. Așa veți ajunge singuri să vedeți dacă este drept felul vostru de rugăciune sau dacă trebuie ceva să schimbați. Dumnezeu să vă lumineze în vederea rugăciunii, să vă asculte rugăciunile și să vă păzească bine înrădăcinați în învățătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos.