Se va răzbuna diavolul pe cei care îl blestemă?

Întrebare:

Dacă un creștin sau oricare persoană îl blestemă sau insultă pe diavol, zicând ceva de genul: „nu mi-e frică de tine, diavol nenorocit” sau „ești cea mai mizerabilă ființă, Satano”, diavolul se mânie rău pe acea persoană? Poate acesta din urmă să-i producă mult rău persoanei aceleia? Se poate abate necazuri multe asupra acelei persoane?

Satana ispitește pe Hristos

Cum a procedat Domnul Isus și apostolii cu privire la Satana?

Cel ce cunoaște Sfintele Scripturi nu va sta la astfel de discuții cu diavolul, blestemându-l și insultându-l. Domnul Isus nu a făcut așa. Să citim cu atenție un caz concret când Domnul Isus a fost ispitit un timp îndelungat de Satana și să vedem cum a procedat Mântuitorul:

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească. (Matei 4:1-11)

După cum vedem din acest text, Domnul Isus nu a blestemat, nici nu a insultat pe diavolul, dar i s-a împotrivit tare în credință. Nimeni din apostoli nu a stat să blesteme sau să insulte pe Satana, dar și ei și Domnul Isus au comunicat adevărul despre diavol în multe detalii ca să știm cum să ne protejăm de el. Sfântul Iuda, când îi mustra pe ereticii care nesocotesc dregătoriile și stăpânirile a scris astfel:

Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc şi se pierd singuri în ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte. (Iuda 1:8-10)

Iuda s-a folosit de exemplul Arhanghelului Mihail ca să arată că nu a blestemat și nu a insultat pe Satana, ci l-a lăsat în mustrarea Domnului. Și Arhanghelul acesta a fost totdeauna în confruntare directă cu Satana și încă urmează să aibă alte confruntări. Despre aceasta este scris în Apocalipsa.

Cum să ne păzim de Satana?

Blestemele și insultele făcute de cineva la adresa Satanei presupun că îl supără și îl provoacă să ne facă rău, dar cel mai mult el este deranjat de noi atunci când trăim în neprihănire și urmăm cu scumpătate învățătura Mântuitorului nostru. În Epistola către Efeseni apostolul Pavel ne spune că noi dăm prilej diavolului să ne facă rău și să se folosească de noi în scopurile sale atunci când lăsăm să apună soarele peste mânia noastră, adică atunci când nu mergem repede să ne împăcăm, ci lăsăm să devenim obsedați de o mânie care apoi ne umple cu amărăciune(Efeseni 4:26-27). Un om plin de amărăciune devine păpușă îmbrăcată pe mâna Satanei. Deci, să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu și niciodată să nu lăsăm soarele să apună peste mânia noastră.

În aceeasi Epistolă către Efeseni ne mai spune apostolul Pavel să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu ca să putem ține piept uneltirilor diavolului, căci el în fiecare zi pune la cale rele împotriva noastră și doar cel care este bine echipat cu armele duhovnicești și știe cum să le mânuiască, doar acea persoană va avea totdeauna biruință în confruntarea cu Satana(Efeseni 6:11).

Când i-a dat învățătură ucenicului său Timotei cu privire la calitățile oamenilor pe care trebuie să-i pună în slujba bisericii ca și lideri, apostolul Pavel i-a spus ca să aleagă oameni care să nu fie întorși la Domnul de curând ca să nu se îngâmfe și astfel să cadă în osânda diavolului(1 Timotei 3:6). Deci, când ne lăsăm afectați și controlați de mândrie, atunci îi dăm prilej diavolului să ne prindă în cursa sa și să ne folosească pentru planurile lui rele. De altfel, și căderea davolului a fost o consecință a îngâmfării lui.

Învățătura Domnului Isus este protecția noastră împotriva diavolului. Când urmăm această învățătură suntem în deplină singuranță, iar atunci când ne abadem de la ea, când o părăsim, când ne luăm cu ereziile și învățăturile nimicitoare și rătăcitoare, atunci diavolul ne va prinde în cursa sa și ne va impune să-i facem voia(2 Timotei 2:26). De aceea trebuie să punem timp deoparte continuu ca să învățăm din Sfintele Scripturi și să urmăm cu sinceritate și scumpătate învățătura sănătoasă a Mântuitorului așa cum a fost ea lăsată pe paginile Noului Testament.

Sfântul Iacov ne poruncește să ne împotrivim diavolului și ne promite că atunci și diavolul va fugi de la noi(Iacov 4:7). Iar apostolul Petru a scris următoarele cuvinte în acest sens:

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. (1 Petru 5:8-9)

Să ne ajute Domnul să fim înțelepți și ca niște buni ostași duhovnicești să cunoaștem planurile și strategiile diavolului ca să ne păzim bine de orice cursă pe care ne-o întinde el. Să fim treji, să veghem și să stăm tari în credință.  Iar dacă îl blestemăm și îl insultăm nu avem nimic de câștigat.

Vă recomand să faceți rost de cursul de studiu biblic inductiv „Doamne, învață-mă să fiu biruitor în lupta spirituală” de Kay Arthur și interesați-vă dacă aveți în localitate un grup de studiu biblic unde să fie predat acest curs. Vă recomand să mergeți neapărat la un seminar sau conferință unde va fi studiat după metoda inductivă acest curs sau orice alt curs biblic, căci așa veți învăța cum să studiați Scripturile în detalii.

Dacă locuiți în Chișinău, vă invit la serviciile bisericii „Buna Vestirea” pe care o păstoresc și unde îi învăț pe sfinți din Sfintele Scripturi.

Vă invit să vă expuneți pe marginea articolului la comentarii. Dumnezeu să vă binecuvânteze.