PUNE-ȚI sau PUNEȚI: cum e corect să scriem?

Întrebare:

Cum este corect să scriem: ”Pune-ți cartea sus sau Puneți cartea sus?”

În acest caz este vorba despre folosirea corectă a verbelor la modul imperativ, mod care exprimă îndemnuri, porunci. În exemplul de mai sus regăsim verbul a pune folosit la acest mod. În primul enunț acesta este la persoana a II-a, singular(tu) și este legat de pronumele posesiv al tău sub forma-ți. Altfel spus: Pune cartea ta sus. Deci, când verbului i se poate adăuga un ție sau al tău, atunci -ți se scrie prin cratimă.

În al doilea enunț verbul este tot la persoana a II-a, dar numărul plural(voi). În acest caz ți este desinență, intră în forma verbului și este scris prin cratimă. Când acestuia i se poate adăuga pronumele personal voi sau dumneavoastră, ți nu are cratimă.

De exemplu:

Să nu faceți dumnezei de argint și dumnezei de aur, ca să-i puneți (voi) alături de Mine; să nu vă faceți alți dumnezei. (Exod 20:23)

Să nu vă faceți idoli, să nu vă ridicati nici chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte; să nu puneți(voi) în țara voastră nici o piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinați înaintea ei; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Levitic 26:1)

Dar

Pune-ți (tu) nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac! (Psalmul 131:3)

Și Iosif a zis tatălui său: „Nu așa, tată, căci acela este cel întâi născut; pune-ți (tu) mâna dreaptă pe capul lui.” (Facerea 48:18)

Așadar, în dependență de mesajul pe care vrem să-l transmitem, ambele variante sunt corecte.

Aceeași situație este și în cazul verbelor de mai jos:

voi trimiteţi
voi daţi
voi scrieţi
voi aduceţi
voi spuneţi

Dar

(tu) trimite-ţi ţie
(tu) trimite-ţi CV-ul (tău)
(tu) dă-ţi ţie
(tu) adu-ţi ţie
(tu) scrie-ţi ţie
(tu) spune-ţi ţie
(tu) adu-ţi copiii (tăi).

Să scriem corect!