Cum reglementează legislația RM publicitatea indecentă?

Întrebare:

În orașul Chișinău o firmă care oferă sisteme de condiționare și încălzire a plasat panouri publicitare ci imaginea unei femei goale și în felul acesta promovează subtil desfrâul și disprețul la adresa femeii. Ce spune legislația RM vizavi de astfel de metode de publicitate? Cum trebuie să procedeze din punct de vedere legal cetățenii care înțeleg pericolul acestui fel de publicitate?

Publicitate cu femei goale în Chișinău

Publicitatea indecentă este interzisă

Legea Nr. 1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate stabilește principiile generale ale activităţii în domeniul publicităţii în Republica Moldova şi reglementează relaţiile ce apar în procesul de producere, amplasare şi difuzare a publicităţii.

Unul din aceste principii este prevăzut la art. 7 lit. a), acesta este principipiul decenței publicității. Deci, publicitatea trebuie să fie decentă, ceea ce potrivit DEX-ului semnifică cuviincios, potrivit bunelor moravuri, a bunei-cuviințe.

Publicitatea amorală, care încalcă normele unanim acceptate ale umanismului şi moralei prin ofense, comparaţii şi imagini defăimătoare privind rasa, naţionalitatea, profesia, categoria  socială, vîrsta, sexul, limba, convingerile religioase, filozofice, politice şi de alt gen ale persoanelor fizice, este interzisă. (Art. 11 al aceleiași legi)

Publicitate cu stereotipuri sexiste

O astfel de publicitate este considerată discriminare la adresa femeilor, din considerentul stereotipurilor sexiste promovate, prin care se exploatează negativ imaginea femeii. În ultima perioadă au fost mai multe inițiative de a schimba imaginea femeii în publicitate în mai multe state din Europa. Femeile sunt nemulțumite pentru că sunt prezentate ca actori sociali care-și dobândesc statutul social datorită calităților fizice și sexuale. O astfel de inițiativă atestăm și în Republica Moldova, un proiect de lege care vine să interzică publicitatea sexistă a fost înregistrat în Parlament pe 29 februarie 2012 de către Valentina Stratan, deputat în Parlamentul RM.

Prin Rezoluția Parlamentului European din 3 septembrie 2008 privind impactul marketingului și al publicității asupra egalității dintre femei și bărbați (2008/2038(INI)) se constată că modul în care activitățile de marketing și de publicitate ilustrează imaginea corporală ideală poate afecta negativ stima de sine în cazul femeilor și bărbaților, în special al adolescentelor și al persoanelor susceptibile de a prezenta tulburări de alimentație, precum anorexia și bulimia. Prin Rezoluția în cauză statele sunt chemate să lupte contra acestui fenomen.

Cum să procedeze cetățeanul?

Dacă o publicitate încalcă normele unanim acceptate ale moralei, cetățeanul este obligat să intervină și să sesizeze organele competente, pentru că societatea este titularul moralității. Indiferența față de încălcarea moralității duce treptat la distrugerea acesteia, la coborârea limitelor acesteia până la nivelul amoralității. Despre aceasta scrie și Biblia când ne avertizează:

Când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde, dar când pier ei, cei buni se înmulţesc. (Proverbe 28:28)

Pentru publicitatea exterioară realizată prin sisteme de comunicare vizuală ce includ afişe, panouri, standuri, instalaţii și altele, este responsabilă autoritatea administrației publice locale respective. În cazul dat autoritatea responsabilă este Secția peisaj urban și reclamă din cadrul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei Municipiului Chișinău.

Puteți sesiza Secția respectivă pentru a reclama un panou publicitar la telefonul: (022) 22 26 13 sau la adresa de email: gheorghetofan@mail.ru, precum și prin poștă la adresa Primăriei: Republica Moldova, MD-2012 mun. Chișinău, Bulevardul Ștefan cel Mare 83.

Prin sesizare trebuie să informați despre panoul publicitar pe care doriți să-l reclamați, și anume adresa unde a fost plasat, firma sau organizația care l-a plasat, numărul de autorizare (este scris pe panoul publicitar), precum și de atașat o poză, în măsura posibilităților. Pentru a fi informați ulterior despre cele întreprinse lăsați datele de contact personale sau adresa juridică a organizației pe care o reprezentați dacă faceți sesizarea din numele ei.