Ce spune prorocul Ezechiel despre existenţa sufletului omenesc?

Întrebare:

Martorii lui Iehova zic că versetul 18:4  din cartea prorocului Ezechiel ar spune de inexistența sufletului după moarte. Vreau să știu cum trebuie de interpretat acest verset? Vă mulţumesc.

sufletCuvântul “suflet” este menţionat în Biblie de cel puţin 400 de ori din care doar în cartea prorocului Ezechiel de 23 de ori. Toate aceste pasaje vorbesc despre existenţa sufletului omenesc şi chiar şi versetul la care aţi făcut referinţă, tot despre existenţa sufletului vorbeşte şi spune următoarele:

Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. (Ezechiel 18:4)

Dumnezeu vorbeşte despre suflet ca şi despre ceva existent, real, care este dat omului dar îi aparţine lui Dumnezeu. Toate sufletele sunt ale lui Dumnezeu şi păcatul este cel care afectează sufletul şi îl face să moară. Dar, să nu creadă cineva că moarte înseamnă trecere în neexistenţă. Nicidecum. Moarte înseamnă despărţire. Aşa cum la moartea trupului se desparte sufletul de trup, tot aşa moartea sufletului înseamnă despărţirea lui de prezenţa lui Dumnezeu. Pentru că sufletul care păcătuieşte va muri, să se grăbească fiecare om să-şi mântuiască sufletul prin credinţă în Domnul Isus Hristos şi prin intrarea în Noul Legământ cu El.

Martorii lui Iehova ca şi toţi cei care au rătăcit de la adevăr sunt însemnaţi cu ferul roşu în însuşi cugetul lor şi răstălmăcesc Sfintele Scripturi. Ei chiar au făcut o traducere nouă a Bibliei pe care au întitulat-o “Traducerea Lumii Noi” şi aceasta doar ca să-şi argumenteze doctrina lor mincinoasă. Să ne luptăm lupta cea bună şi să păstrăm credinţa şi un cuget curat pe care unii l-au pierdut şi au căzut din credinţă.