Echipa responsabilă de educație (Răscumpărarea curcubeului)

A. Echipa responsabilă de educație

Scopul principal: să promoveze și să apere agenda pro-familiei în educație, punând un mare accent pe școlile publice, colegii, și universități de stat. Homosexualii acordă mult timp și resurse în a influența copiii și tinerii din școli, deoarece ei știu că aceși tineri vor modela viitorul unei națiuni. Dacă ei pot influența acești copii să devină homosexuali sau pro-homosexuali, viitorul națiunii va aparține „gay-lor”. Educație este conrolată de patru centre care au putere:

1.Profesorii și organizațiile lor (în primul rând sindicatele).

2.Administratori, unde sunt incluși lideri politici specifici și birocrații guvernamentale.

3.Producătorii resurselor educaționale, cum ar fi cei ce alcătuiesc manuale și programe școlare.  

4.Părinții.

Fiecare centru de control trebuie să fie protejat de infiltrarea activiștilor „gay” și determinați în mod activ să promoveze valorile familiei studenților. Membrii echipelor ar trebui să câștige influență din fiecare din aceste patru centre de control, și aceasta ar trebui să fie inclus în fiecare din cele trei faze ale planului. Activiștii homosexuali totdeauna caută să câștige controlul a celor mai strategice poziții, și ei vor folosi orice bază de influență ca și un punct de început. Uneori acesta poate fi un profesor, alteori un administrator sau un membru al birocrației educaționale.

Prezena activismului „gay-lor” poate fi recunoscut prin apariția propagandei homosexuale în școala, sau universitate, anume orice învățătură cum ar fi că ei se nasc „gay” și nu mai pot să schimbe nimic. Acesta este mereu primul nivel de propagandă.

Următorul nivel este învățătura că homosexualii sunt victime care trebuie să fie protejate și că opoziția față de homosexuali este echivalentă cu rasismul. Cu cât mai avansată este influența „gay-lor” în instituție, cu atât mai agresivă și ostilă va fi campania de propagandă împotriva oamenilor care au altă părere. O instituție controlată puternic de homosexuali va interzice orice dezaprobare deschisă a hoosexualității și va pedepsi pe cei care vorbesc împotrivă.

Fiecare membru al echipei trebuie să facă o prioritate din misiunea personalp în a schimba sistemul educațional să devină unul foarte orientat spre familie. Acasta nu doar că va proteja copiii de la a intra în o viață riscantă și auto-distructivă a homosexualității, dar le va asigura un viitor consolidat într-o societate mai sănătoasă.

Ca să mai reiterez, fiecare membru al echipei va lua acțiuni specifice în a împlini această viziune, conform scopurilor, planului echipei și al însărcinării grupului.

Considerații speciale pentru echipa de profesori

Colectarea informației

Colectarea informației va fi o parte esențială și continuă a Echipei responsabile de funcție Educativă. Echipa va trebui să găsească răspunsuri la următoarele întrebări, (printre altele):

Cum funcționează sistemul educațional, cine îl controlează, cine este verificat?
Ce se predă la moment studenților despre familie, căsătorie și secualitate la fiecare clasă?
Ce resurse sunt utilizate în predarea acestor lucruri, cine le crează, și cine decide ce resurse vor fi folosite?
Cât de mult s-au infiltrat „gay-ii” în sistemul de școlarizare, și cine sunt activiștii pro-homosexuali?
Care sunt profesorii, administratorii și politicienii care sunt pentru protecție familiei, și cât de dedicați sunt ei în protejarea valorilor familiei?
Care sunt profesorii ce sunt învățați despre căsătorie, familie și sexualitate?
Care sunt resursele existente disponibile în a fi utilizate în predare la subiectul căsătorie și familie?
Ce statistici sociale cu privire la familie sunt disponibile pentru o anumită localitate?

Stabilirea obiectivelor

Membrii Echipei responsabile de Educație ar trebui să creeze un plan cu scopuri specifice bazate pe informație care este colectată în prima etapă.

Câteva posibile acțiuni includ, crearea unei Asociații a Profesorilor pentru Familie care ne-ar ajuta să organizăm profesorii care sunt orientați spre valorile căsătoriei și ale familiei; pregătirea și distribuirea resurselor educaționale care i-ar ajuta pe învățărori și administratori să înțeleagă de ce instituia căsătoriei și a familiei sunt bune pentru societate și de ce homosexualitatea și promiscuitățile sexuale sunt nocive societății; pregătirea și distribuirea materialelor didactice pentru orice nivel, clasă care să promoveze valorile instituției căsătoriei și a familiei conform particularităților de vârstă; crearea unei liste a politicienilor-cheie și administratorilor care au influență substanțială în sistemul de educație și selectarea emisarilor din cadrul Echipei responsabile de Educație care v-a lucra la zidirea relațiilor cu acești reprezentanți prin a le furniza resurse în mod continuu; identificarea activiștilor „gay” în cadrul sistemului de educație și crearea unui sistem de monitorizare care să ducă evidența activităților lor și să expună orice manipulare a studenților sub autoritatea lor; elaborarea de noi politici și legi spre a fi adoptate de către școli și agenții guvernamentale de verificare, astfel provocând școlile să promoveze o viață de familie sănătoasă și să interzică predarea sau tolerarea comportamentului sexual imoral, inclusiv cel homosexual; pregătirea și distribuirea publică a unui raport sau serii de rapoarte cu privire la educația în școli, cu referire la insituția căsătoriei, a valorilor familiei și a comportamentului sexual imoral, inclusiv cel homosexual; crearea unei campanii de publicitate cu privire la valoarea predării cunoștințelor despre instituția căsătoriei și a vieții de familie în rândul tinerilor.  

Implementarea proiectului

Echipa responsabilă de Educație ar trebui să aloce persoane fizice și grupe grupuri de lucru care să urmărească realizarea scopurilor stabilite de echipa de lucru. Aceasta ar trebui să aibă întâlniri regulate unde să fie discutat progresul activității de lucru și să vină cu noi informații și sugestii.

Este foarte importantă stabilirea unor scopuri realiste și distribuirea lucrului, așa încât să fie repartizat între voluntari conform abilităților, timpului lor și nivelului de dedicare.

Oricând unul din scopuri este realizat, sau o anumită etapă a proiectului a fost finisată, persoana responsabilă ar trebui să fie onorată de către echipă. După realizarea fiecărui obiectiv, însărcinare, echipa ar trebuie să treacă la următorul. Noi însărcinări și obiective trebuie adăugate odată cu creșterea și maturizarea organizației.

Traducător: Stepaniuc Valentina