Au folosit proorocii plante halucinogene când au văzut vedenii?

Întrebare:

Mă bucur că am dat de acest site, pentru că cele citite pe aici m-au ajutat să-mi întăresc și mai mult încrederea în Dumnezeu. Dar am o fărâmă de îndoială care mă apasă și aș vrea să mi-o spulbere cineva. Credința mea este clătinată de afirmația unui ”cercetător”, potrivit căruia Moise ar fi fost drogat în perioada aflării sale pe muntele Sinai. Tot el susține că proorocii evrei aveau vedenii pentru că foloseau nu știu ce plante halucinogene. E posibil oare ca toți evreii care au scris vedeniile lui Dumnezeu  să fi fost drogați? Eu nu pot să accept aberația aceasta și doresc să aflu contraargumente. Ajutați-mă să-mi consolidez credința în Dumnezeu!

Moise nu a fost sub influența plantelor halucinogene când a primit Legea lui Dumnezeu

Adevărat ați remarcat că eceste teorii sunt aberații și nimic mai mult. Nu există nici un temei pentru a crede că Moise sau alți prooroci ar fi folosit plante halucinogene ori alte feluri de droguri atunci când au văzut vedeniile lui Dumnezeu și au prorocit. Dimpotrivă, prin Moise Dumnezeu a dat o poruncă prin care a interzis categoric preoților să bea vin sau orice alt fel de băuturi alcoolice. S-a întâmplat aceasta după ce doi preoți au fost pedepsiți cu moartea de către Dumnezeu în timp ce-și indeplineau slujba. Iată relatarea biblică a acestui caz:

Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea şi au pus tămâie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise. Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus Domnul, când a zis: „Voi fi sfinţit de cei ce se apropie de Mine şi voi fi proslăvit în faţa întregului popor.” Aaron a tăcut. Şi Moise a chemat pe Mişael şi Elţafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron, şi le-a zis: „Apropiaţi-vă, scoate-ţi pe fraţii voştri din Sfântul Locaş şi duceţi-i afară din tabără.” Ei s-au apropiat şi i-au scos afară din tabără, îmbrăcaţi în tunicile lor, cum zisese Moise. Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar şi lui Itamar, fiii lui Aaron: „Să nu vă descoperiţi capetele şi să nu vă rupeţi hainele, ca nu cumva să muriţi şi să Se mânie Domnul împotriva întregii adunări. Lăsaţi pe fraţii voştri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. Voi să nu ieşiţi din uşa Cortului întâlnirii, ca să nu muriţi; căci untdelemnul ungerii Domnului este peste voi.” Ei au făcut cum zisese Moise. Domnul a vorbit lui Aaron şi a zis: „Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în Cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri, ca să puteţi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, şi să puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.” (Leviticul 10:1-11)

Se pare că Nadaj și Abihu au încălcat regulamentul și au adus foc străin înaintea Domnului pentru că ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice. După cum vedeți,  Dumnezeu a curmat imediat acest rău și a dat poruncă tuturor preoților să nu consume alcool sau orice alte băuturi care i-ar face să-și piardă discernămâtul și atenția. Dacă așa a poruncit Dumnezeu cu privire la vin, cum ar fi permis El ca Moise sau alți prooroci să vorbească sub influența drogurilor sau a plantelor halucinogene?