Fac Creștinii și Evreii deosebire între profeți?

Întrebare:

Domnul Isus a vorbit despre “Lege și profeți”. Evreii în raport cu creștinii au un număr mai mare de profeți. De ce este așa și de ce creștinii și Evreii fac deosebire între profeți?

Ce este un profet?

Un profet este persoana chemată de Dumnezeu să vorbească Cuvintele lui Dumnezeu sub inspirația Duhului Sfânt. Astfel toți profeții Vechiului Testament și Noului Testament au vorbit inspirați de Duhul lui Dumnezeu.

Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. (2 Petru 1:21)

Isus – Legea și Profeții

Domnul Isus a vorbit foarte mult din Lege și Profeți. El însuși a venit să împlinească Legea și ceea ce au scris Profeții Vechiului Testament.

Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. (Matei 5:17-20)

Legea și Prorocii s-au împlinit în Isus Hristos. Astfel și Legea și Profeții anunță venirea Domnului Isus Hristos care se împlinește odată cu nașterea Domnului Isus Hristos. Isus se naște sub Lege, împlinește Legea într-un mod desăvârșit ceea ce a fost imposibil pentru orice om înainte și după El. Însă lucrul cel mai important este că în Hristos Isus și Legea și Profeții sunt împlinite. Odată cu Hristos Legea și Profeții V.T. nu sunt anulate ci Legea ajunge să fie personalizată, dragostea pentru dușmani, a face bine în ziua de sabat, a-ți folosi banii pentru Împărăția lui Dumnezeu, etc.

Creștinii respectă profeții Vechiului Testament

Dorința lui Dumnezeu a fost întotdeauna de a comunica cu omul imediat după căderea acestuia. Prin neascultarea sa omul s-a distanțat de Dumnezeu. Cel ce caută comunicare cu noi pentru a ne salva este Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a chemat pe Moise pentru a-l trimite la Faraon (Exod. 3:10) ca să îi comunice cererea lui Dumnezeu de ai permite poporului Lui să iasă din Egipt. Mai târziu Dumnezeu alege pe profetul Samuel și-l trimite la poporul Israel care căzuse în idolatrie ca să-i vorbească pentru El. De-a lungul istoriei Dumnezeu vorbește poporului Israel, prin diferiți oameni ca Amos, Isaia, Ieremia, etc. Astfel toți profeții sunt mesagerii lui Dumnezeu care au comunicat Cuvintele lui Dumnezeu poporului Israel în diferite perioade de timp și diferite împrejurări.

După exilul babilonian, practicile sistemului sinagogal au creat mediul în care s-a dezvoltat predicarea creștină, devenind o acțiune recunoscută în serviciul de închinare.
Profeția în Noul Testament este predicarea. Predicarea în N.T. începe cu Ioan Botezătorul care este podul de legătură dintre cele două Testamente, V.T-N.T.  Apoi, Domnul Isus care spune în Luca 4 că a fost trimis să predice, dovedind că predicarea este prima Lui prioritate. Apoi cei 12 ucenici care au fost împuterniciți prin Duhul Sfânt să meargă și să predice Evanghelia tuturor. Urmează apoi apostolul Pavel, și toți cei ce au fost chemați după el să meargă si să predice Evanghelia.

De fapt Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. (1 Cor. 1:17)

Deci predicarea la timp și ne la timp a devenit un principiu pentru creștini.
Deci, creștinii nu fac o deosebire între profeții Vechiului Testament și cei ai Noului Testament. Ba mai mult creștinii predică mesajul transmis de Dumnezeu prin profeții Vechiului Testament și ei înșiși sunt cei ce continue să transmită Cuvintele lui Dumnezeu inspirate de Duhul Sfânt pe care le avem astăzi în scris în cele 66 de cărți din Biblie.