Foloseşte telefonul mobil pentru proclamarea Evangheliei

În timpul disputei despre homosexualitate de la ULIM (Universitatea Liberă din Moldova), o tânără mi-a pus întrebarea: “De ce creştinismul este o religie atât de slabă în comparaţie cu celelalte religii ale lumii cum ar fi islamul, budismul, etc?” Tânăra avea în vedere, de ce creştinismul nu are aceeaşi influenţă în societate pe care o au alte religii ale lumii. Motivele sunt mai multe şi ar fi un bun subiect pentru un articol în viitor. Domnul Isus a dat apostolilor şi nouă, tuturor creştinilor, porunca să mergem în toată lumea ca să facem ucenici din toate neamurile, învăţându-i să păzească tot ce ne-a poruncit El şi să-I fim martori până la marginile pământului. În vederea aceasta este foarte important să folosim toate tehnologiile noi care apar. Toate lucrurile trebuiesc folosite pentru proclamarea Evangheliei. Una din aceste tehnologii este telefonul mobil care este folosit în viaţa de zi cu zi aproape de fiecare tânăr şi om matur azi, mai ales în oraşele mari. Chiar mai mult, fiul nostru care este în clasa 3 mi-a spus că toţi colegii lui de clasă au telefon mobil. În articolul de azi vreau să dau câteva sfaturi creştinilor cum să folosească telefonul mobil pentru proclamarea Evangheliei.

proclamarea Evangheliei

Setează sunetul (alarma)

Acum toţi tinerii se întrec la melodia sau sunete pe care le folosesc ca şi semnal când recepţionează un mesaj sau un sunet telefonic. Unii folosesc melodii frumoase, alţii sunete pe care le scot unele animale, iar unii setează râsul unei persoane, etc. Eu mi-am înscris vocea mea proprie, citind următorul verset din Biblie:

Isus Hristos a spus: “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară” (Evanghelia după Matei 11:29-30)

Oridecâte ori sunt într-un loc public sau alături de o persoană, când sună telefonul, oamenii de alături aud acest verset şi nu se poate să nu lase o urmă în inimile lor, pentru că tot Dumnezeu a spus:

Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele. (Isaia 55:10-11)

Alege versetul biblic

La alegerea versetului biblic, gândeşte-te la problemele şi situaţia oamenilor în mijlocul cărora te afli, chiar încearcă să te gândeşti la anumite situaţii din viaţa lor. De exemplu, dacă eşti student şi sunteţi acum în sesiune, este bine să înscrii un verset care vorbeşte despre îngrijorare, cum ar fi acesta:

Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: “Ce vom mânca?” Sau: “Ce vom bea?” Sau: “Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însuşi. Ajunge zilei necazul ei. (Evanghelia după Matei 6:31-34)

Când prietenii vor auzi acest mesaj înainte de examene, sau în perioada examenelor, vor aprecia şi vor da mai multă atenţie cuvintelor Domnului nostru.

Schimbă periodic versetul

Este bine la fiecare săptămână să schimbi versetul, potrivit cu împrejurările în care te afli. Nu uita că fiecare din noi petrece o anumită perioadă de timp cu acelaşi grup de oameni. Dacă eşti student, petreci o mare parte din timp cu colegii de grup. Dacă eşti la serviciu, cu oamenii care lucrează în acelaşi loc de muncă. Dacă laşi să stea acelaşi verset biblic pentru o perioadă mai lungă de timp, oamenii nu mai atrag atenţie. De aceeea, schiimbă periodic versetul biblic, ca să fie Cuvântul lui Dumnezeu totdeauna proaspăt şi după nevoile oamenilor. Este bine să schimbi versetul săptămânal.

Foloseşte un fon muzical plăcut

Muzica îşi are farmecul ei şi atinge fiecare suflet. De aceea, este bine să foloseşti un fon muzical pentru versetul care îl înscrii, dar dacă nu ştii cum se face aceasta, nu-ţi fă griji prea mari. Mult mai impotant este mesajul. Dacă crezi că cineva din casa ta sau din prietenii tăi, are o voce mai plăcută decât a ta, roagă acea persoană să înscrie versetul cu vocea lui. Are un foarte bun efect când înscrii versete citite frumos de copii.

Fii gata să explici versetul biblic

Nu este vorba despre o predică întreagă, dar fii gata atunci când oamenii vor rămâne interesaţi de adevărul auzit din versetul de pe telefonul tău, să le dai un răspuns şi explicaţiile Cuvântului lui Dumnezeu aşa cum este scris:

Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos, să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. (1 Petru 3:15-16)

Strânge Cuvântul lui Dumnezeu în inimă

Având în fiecare săptămână un nou verset biblic pe telefon şi auzind de mai multe ori în zi acelaşi verset, va fi un mare avantaj pentru tine, deoarece vei învăţa toate aceste versete pe dinafară şi astfel vei strânge Cuvântul lui Dumenzeu în inima ta.

Ajută prietenii creştini să-şi seteze telefonul

Dacă ai înţeles cât de bine şi eficient poate fi folosit telefonul mobil pentru proclamarea Evangheliei, ajută şi pe prietenii tăi. Spune-le despre această metodă eficientă care este la îndemâna oricui şi ajută-i să seteze telefonul lor mobil. Doar când vor vedea prietenii tăi creştini aceasta, vor fi deja motivaţi să facă la fel. Încearcă numai să-ţi închipui la ce intensitate se va proclama Evanghelia când telefoanele tuturor creştinilor vor proclama adevărul Bibliei, iar ei vor fi gata să răspundă tuturor oamenilor, să explice versetele, având un fel de trai curat şi în temere. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.

Revino mâine pe portal, pentru că intenţionez să scriu un articol prin care să te sfătuiesc cum să-ţi organizezi timpul, ca să reuşeşti a face toate lucrurile importante şi să-ţi trăieşti viaţa la cea mai bună calitate posibilă. Nu uita că timpul este materia din care este alcătuită viaţa noastră.