PROBLEMA BILINGVISMULUI – o abordare creştină

Întrebare:

Urmăresc noutăţile şi am rămas indignat de lucrurile spuse în anumite emisiuni cu privire la bilingvismul care se doreşte să fie impus în Moldova de către vorbitorii de limbă rusă. De ce ei, care în cea mai mare parte vorbesc doar o singură limbă, ne impun nouă să avem ca şi limbă de stat rusa, când noi deja vorbim două limbi. Noi suntem bilingvi, pe când ei nu sunt, dar toată ziua vor să ne impună bilingvism? Nu credeţi că trebuie să şi-l impună lor acest bilingvism şi să înveţe româna? Cum trebuie să se poarte un creştin vizavi de aceste probleme şi cum ar trebui să le abordeze?

Se pare că acum diaspora rusească a început o campanie de promovare a bilingvismului, adică de impunere a limbii ruse ca şi limbă de stat în toate fostele republici sovietice. Mi-am făcut concluzia aceasta şi din faptul că în fiecare zi primesc mesaje nesolicitate la email  trimise de anumite organizaţii care fac proteste, scriu petiţii, sau organizează seminare de pregătire şi planificare în acest sens.

Experienţa personală cu bilingvismul

Pe acest fundal apar multe conflicte care de fapt arată dispreţul unor naţiuni faţă de altele şi este un lucru rău. Am avut şi eu experienţe triste în acest sens. După ce în 2001 au învins comuniştii la alegerile parlamentare în Rep. Moldova, a doua zi, am mers cu soţia şi copiii la policlinică şi la intrare, am întrebat o doamnă cum să găsesc un anumit birou. Ea m-a răspuns răstită şi foarte arogant zicând “Govorite na chelovecheskom iazike, ia ne ponimaiu”, care tradus înseamnă “Vorbiţi într-o limbă omenească, eu nu înţeleg.” A vorbit aşa pentru că comuniştii au promis că vor da limbii ruse în Rep. Moldova statut de a doua limbă oficială de stat. Pe lângă faptul că m-am simţit foarte prost şi înjosit, mi-am pus întrebările: Dar oare limba română vorbită de mine nu este o limbă omenească? Dar oare nu este normal în ţara mea să vorbesc în limba mea? Dar dacă aşa se poartă această doamnă acum, ce va fi când se va oferi statut de a doua limbă oficială de stat limbii ruse? La ce fel de înjosiri trebuie să mă aştept atunci? În acel caz am rămas blocat, chiar m-am înfuriat, şi ca să nu vorbesc ceea ce nu trebuie vorbit, am ales să tac şi să merg mai departe. Totuşi, Scriptura spune că în astfel de cazuri trebuie să procedez astfel…

Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni şi tu cu el. – Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept. – (Proverbe 26:4-5)

Un lucru este cert, că nu toţi vorbitorii de limbă rusă în ţara aceasta sunt astfel. Există mulţi oameni care au respect faţă de poporul ţării în mijlocul căruia locuiesc şi de limba acestui popor. Ei au învăţat-o şi o vorbesc şi trebuie să le dăm aprecierea noastră acestor oameni. Dar, indiferent de faptul dacă vorbesc, sau nu vorbesc limba noastră, trebuie să cinstim pe toţi oamenii şi să le facem bine, aşa cum ne învaţă Dumnezeu:

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! (1 Petru 2:15-17)

Este bine să învăţăm şi să cunoaştem limba rusa

Noi locuim într-un spaţiu unde limba rusă a fost impusă în timpul Uniunii Sovietice tuturor şi până în ziua de azi sunt mulţi vorbitori de limbă rusă. Dar nu doar din acest motiv. Poporul rus are o cultură bogată şi cunoaşterea acestei limbi oferă posibilitatea cunoaşterii acestei culturi. De aceea, este bine să cunoaştem limba rusă şi este bine şi pentru copiii noştri să o cunoască, dar fără să fie cineva impus la aceasta. Cât priveşte vorbitorii de limbă rusă care locuiesc de muţi ani în Moldova şi nu cunosc încă limba rusă…

Să-i ajutăm pe vorbitorii de limbă rusă să înveţe limba română

Indiferent că o recunosc ei că este limbă română, sau că o numesc moldovenească, nu contează, este limba care se vorbeşte în această ţară şi noi îi putem ajuta pe aceşti oameni să o înveţe şi să facem lucrul acesta cu dragoste. De multe ori noi, moldovenii, purtăm vina pentru faptul că vorbitorii de limbă rusă nu au învăţat încă până azi să vorbească în română. Dacă mergem la magazin, sau oriunde în alt loc, este suficient ca vorbitorii de limbă rusă să ne răspundă în rusă şi atunci imediat noi trecem la rusă şi în felul acesta nu-i mai ajutăm nici odată să înveţe româna. Dacă ei nu cunosc anumite cuvinte, să le spunem traducerea acelor cuvinte şi să-i ajutăm pe aceşti oameni să înveţe limba pentru că mulţi din ei sincer doresc să înveţe limba română. În acest sens vreau să vă povestesc şi un caz.

La grădiniţa unde mergea unul din copiii noştri grupa era vorbitoare de limbă română, dar nişte părinţi vorbitori de limbă rusă şi-au adus copilul lor tocmai ca să înveţe limba română. Şi ce credeţi? La scurt timp, toţi copiii din grupă au început să vorbească rusa pe care au învăţat-o de la acel copil. Nu ştiu de ce se întâmplă aceasta? Poate din dorinţa lor să înveţe o limbă nouă? Sau poate să comunice cât mai repede? Nu ştim care este explicaţia, dar copilul vorbitor de limbă rusă aşa şi nu a mai învăţat să vorbească româna atunci. Se pare că ceea ce s-a întâmplat în grupa de la grădiniţă se întâmplă în toată societatea noastră. Aşa că, să nu mai fim supăraţi pe vorbitorii de limbă rusă că nu cunosc româna, ci să-i ajutăm să înveţe româna şi să facem lucrul acesta cu dragoste şi îngăduinţă răbdătoare. Aşa să ne ajute Dumnezeu.