Cît de obiectiv şi corect este principiul ”Sola Scriptura”?

În timpul dezbaterilor teologice din 30 septembrie mi-a fost adresată şi această întrebare:

Cum credeţi, cât de obiectiv şi corect este principiul „Sola Scriptura” şi de ce anume el a dus la apariţia mai multor mii de ramificaţii protestante? Cât de simţită este lucrarea Duhului Sfânt în tâlcuirea Scripturii de către baptişti?

Pentru început găsesc important să explic cititorului…

Ce înseamnă principiul “Sola Scriptura”?

“Sola Scriptura” înseamnă “doar Scriptura”, adică recunoaşterea doar a celor 66 de cărţi canonice ale Biblie ca fiind inspirate de Dumnezeu şi că au autoritate deplină în materie de credinţă. Nici la o altă carte sau scriere nu i se mai recunoaşte această autoritate. Multe confesiuni protestante se conduc de acest principiu pe când Biserica Ortodoxă spune că este insuflată de Dumnezeu nu doar Biblia ci şi ceea ce numeşte “Sfânta Tradiţie”. Biserica Catolică de asemenea consideră insuflată de Dumnezeu tradiţia ei sfântă , care este diferită de cea ortodoxă şi mai consideră că este insuflată de Dumnezeu şi orice hotărâre luată de Papa de la Roma.

Ce spune Biblia despre principiul “Sola Scriptura”?

Nu voi face aici un studiu exhaustiv al acestui subiect, dar vreau să prezint un pasaj din Epistola II a lui Pavel către Timotei. Înainte de moartea sa, Apostolul era conştient de faptul că după plecarea lui din lumea aceasta oamenii vor adăuga alte scrieri şi le vor pune în acelaşi rând cu Sfintele Scripturi şi i-a dat lui Timotei această avertizare:

Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:14-17)

Conform acestui pasaj:

 • În copilărie Timotei a fost învăţat Sfintele Scripturi (de către mama sa Eunice şi bunica Lois 1:5)
 • Apostolul Pavel l-a învăţat pe Timotei Sfintele Scripturi
 • Apostolul Pavel îl îndeamnă să rămână în Sfintele Scripturi
 • Cunoaşterea Sfintelor Scripturi poate să dea înţelepciune care duce la mântuire, prin credinţă în Hristos Isus
 • Toată Scriptura (şi numai Scriptura) este insuflată de Dumnezeu
 • Toată Scriptura este de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte şi să dea înţelepciune în neprihănire
 • Doar cunoaşterea şi aplicarea Sfintei Scripturi îl poate face pe omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună

Apostolul Pavel continue subiectul în următorul capitol şi spune:

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. (2 Timotei 4:1-5)

În continuare Scriptura este numită “Cuvântul”, adică Cuvântul lui Dumnezeu şi Apostolul îi comunică lui Timotei următoarele adevăruri:

 • Să propovăduiască doar Cuvântul lui Dumnezeu, adică, doar Sfintele Scripturi (sola Scriptura)
 • Să stăruiască asupra propovăduirii şi învăţării Cuvântului lui Dumnezeu, deci, să insiste asupra principiului “Sola Scriptura” pentru că…
 • Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă care vine din Sfintele Scripturi. Deci, va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi acest principiu “Sola Scriptura”, ci…
 • Pe oamenii îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute (Sfânta Scriptură nu spune doar lucruri plăcute, ci şi mustră, îndreaptă, îndeamnă)
 • Oamenii care vor respinge învăţătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi îşi vor da învăţători după poftele lor, adică învăţători care le convin şi care îi tolerează în răul pe care îl fac, fără să-i confrunte cu adevărul Sfintelor Scripturi.
 • Apostolul Pavel a avertizat şi pe Timotei şi pe noi toţi că vor veni vremuri când oamenii îşi vor întoarce urechea de la adevăr ( şi în acest context adevărul este doar învăţătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi)  şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Tragedia este că cei ce se abat de la Sfintele Scripturi spun că aceste istorisiri închipuite au o autoritate ca pe cea care o au Scripturile, însă, în realitate, ei au respins Scripturile şi le-au înlocuit cu istorisiri închipuite.
 • Apostolul Pavel l-a avertizat pe Timotei că trebuie să fie treaz în toate lucrurile şi să nu se lase ademenit sau prins de valul celor care vor ceda principiului “Sola Scriptura” întorcând urechea de la adevăr (Biblie) şi îndreptându-se spre istorisiri închipuite.
 • De asemenea, Apostolul Pavel l-a avertizat pe Timotei că hotărârea lui să rămână la principiul “Sola Scriptura” îi va aduce suferinţă din partea celor care au părăsit acest principiu, el însă trebuie să rabde aceste suferinţe şi să facă lucrul unui evanghelist împlinindu-şi bine slujba.

De ce au apărut mai multe ramificaţii (confesiuni) în creştinism?

Textul din 2 Timotei 3:14-4:5 ne prezintă deja câteva motive din care au apărut ramificaţii sau confesiuni şi aceasta nu a apărut odată cu protestantismul. În cadrul Bisericii Ortodoxe au apărut multe ramificaţii cum sunt Biserica Coptă, Biserica Apostolică Armenească, etc. Apoi, pentru a nu mai avea o administrare centrală şi pentru a nu mai fi supuşi altora, Bisericile din diferite ţări au ales să aibă biserici autocefale (care se conduc singuri). O mare separare a fost la anul 1054 când Biserica Catolică a excomunicat  Biserica Ortodoxă şi tot aşa a procedat şi Biserica Ortodoxă la adresa celei Catolice. Fiecare din ele consideră că a rămas unica Biserică adevărată iar ceilalţi sunt rătăciţi de la adevăr. Cum să cunoaştem cine are adevărul? Cum să cunoaştem cine are Duhul Sfânt?  Bisericile protestante au apărut din dorinţa întoarcerii la credinţa adevărată a primilor creştini care era întemeiată doar pe adevărul Sfintelor Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament. Mişcările acestea s-au consolidat în confesiuni aparte pe motiv că au apărut în ţări diferite şi în contexte diferite. Apoi, un alt motiv este şi faptul că unii au ales să se întoarcă parţial la învăţătura primilor creştini şi nu până a urmă, cum ar fi Luteranii care au păstrat botezul copiilor, o practică pe care creştinii din primul secol nu au avut-o şi care este contrară învăţăturii Sfintelor Scripturi.  Deci, unele confesiuni au apărut din pricina abaterii de la Sfintele Scripturi, altele din pricina întoarcerii la învăţătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi. Este adevărat însă că au apărut unele şi din pricina dorinţei de administrare locală şi uneori din dorinţă de slavă omenească deşartă.