Zece principii pentru bloggerul creștin de succes

Întrebare: 

Cu ce se deosebește blogging-ul creștin de restul blogging-ului? Care sunt principiile de care trebuie să se conducă un blogger creștin ca să aibă impactul dorit la cititorii săi și în societatea întreagă? 

Bloggerul creștin trebuie să-L prezinte pe Hristos și învățătura sănătoasă a Evangheliei. Iată zece principii pe care le recomand fiecărui blogger creștin. 

1. Prezintă Evanghelia și urmărește mântuirea oamenilor. 

Aceasta este cea mai mare nevoie a oamenilor, chiar dacă ei nu sunt conștienți. Mântuirea oamenilor este marea însărcinare pe care am primit-o de la Domnul Isus Hristos și aceasta este chemarea fiecărui creștin, cum este scris: 

 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; (1 Petru 2:9) 

Acesta este scopul principal pe care trebuie să-l urmărească fiecare blogger creștin în activitatea lui. Cu acest gând trebuie să ne sculăm și cu acest gând să ne culcăm. Cu acest gând să înceapă a scrie articolul și cu acest gând să facă ultimele corectări înainte de a-l publica. Tot ce scrie trebuie să răspundă acestei înalte chemări pe care o avem de la Dumnezeu. 

2. Nu scoate in public lucrurile de la bucătărie. 

Și în biserica din care face parte bloggerul creștin și în alte biserici sunt și pot apărea diferite probleme, ca și într-o familie. Nu este cuviincios să scoți în public lucrurile care se discută la bucătărie. Este așa de trist când cineva începe să scrie pe rețelile de socializare despre conflictele pe care le are în biserică sau, și mai rău, să scrie pe blogurile personale. Să nu faci aceasta niciodată. Când a aflat Apostolul Pavel că creștinii din Corint mergeau și își rezolvau conflictele dintre ei în fața judecății romane, le-a scris cu multă strângere de inimă: 

 

Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi, şi nu la sfinţi? Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia? Deci când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate? Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, şi încă înaintea necredincioşilor! (1 Corinteni 6:1-6) 

Chiar dacă ai fost nedreptățit sau îți pare ție că este așa, rabdă mai bine să fii păgubit decât să faci biserica și creștinii de priveliște. Nu scoate conflictele din biserică în public nici prin intermediul blogului și nici prin alte feluri. 

3. Reflectă realitatea din jurul tău. 

În jurul nostru se întâmplă continuu evenimente care sunt discutate și auzim opinii diferite. Datoria și chemarea bloggerilor creștini este să abordeze toate eveniemtele din societate care apar la noutăți din perspectivă creștină. Bloggerii creștini sunt cei care trebuie să vină cu opinie din perspectivă creștină asupra fiecărui eveniment. Pentru aceasta, bloggerii trebuie să urmărească continuu tot ce se întâmplă în viața țării, indiferent că aceasta este politică, viața socială, sport, cultură, muzică, etc. De altfel, opinia creștinilor asupra evenimentelor din societate aproape lipsește și bloggerii trebuie să reflecte această opinie, să provoace discuția și să-i ajute pe oameni să privească lucrurile din perspectivă creștină. 

4. Răspunde la nevoile oamenilor. 

Un blogger bun niciodată nu va scrie doar de dragul scrisului sau ca să provoace ceartă. Nicidecum. El va scrie pentru a împlini nevoi specifice și oricând va publica ceva, își va face socotelile ce poate schimba prin acea postare. Când un profesor de la școală ne atrage atenția prin blogul său la abundența „argumentelor” evlouționiste în manualele școlare, ne face pe toți conștienți că trebuie să punem accentul pe prezentarea adevăratelor argumente creaționiste și să-i învățăm pe copii acasă, ca să poată ține piept minciunilor care le sunt transmise prin intermediul manualelor școlare. Înainte de scrierea fiecărui articol, bloggerul creștin trebuie să se întrebe ce schimbare vrea să aducă prin acea postare. 

5. Scrie material de calitate. 

În Epistola adresată ucenicului său Tit, Apostolul Pavel i-a scris: 

 

Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi. (Tit 2:6-8) 

Aceleași principii trebuie să le aplice bloggerul creștin. Să dea dovadă de curăție în ceea ce scrie și să fie fără cusur, ca să nu fie luat în derâdere de potrivnici și să nu le dea prilej acestora să-l vorbească de rău. Noi știm că cei răi totdeauna găsesc motive ca să facă și să vorbească lucruri rele. Dar, datoria bloggerului creștin este să nu dea astfel de prilejuri. 

6. Promovează lucrarea bisericii din care faci parte. 

Fiecare blogger creștin este implicat într-o biserică locală și prin activitatea sa trebuie să contribuie la promovarea lucrării bisericii. Este bine să faci în fiecare duminică un articol despre subiectul predicii, să le recomanzi și altora predica dacă a fost înregistrată în format video sau audio și este deja accesibilă pe net. Caută să fii totdeauna la curent cu toate proiectele și activitățile bisericii și prezintă-le oamenilor, fă-le cunoscute și invită pe cititorii tăi să participe la aceste evenimente. 

7. Promovează activitățile creștine. 

Scrie atunci când afli despre diferite lucrări creștine care nu sunt neapărat organizate de biserica din care faci parte, dar care sunt de mare folos și aduc rezultate frumoase în lucrarea Evangheliei.

 

Aceasta se referă și la cărțile creștine și filmele creștine pe care le găsești ziditoare. Mie mi-au fost și îmi sunt de mare folos materialele de studiu biblic inductiv și totdeauna le-am recomandat altora, pentru că am văzut în viața mea și în viața ucenicilor mei cât de eficiente sunt aceste materiale în lucrarea de evanghelizare, ucenicie și plantare de biserici.

8. Colaborează cu alți bloggeri creștini.  

Un foarte important lucru pentru bloggerii creștini este să-și facă disciplina de a citi scrierile altor bloggeri și să comenteze totdeauna. În felul acesta zidim o comunitate, învățăm unii de la alții, ne completăm unii pe alții și ne ajutăm unii pe alții. Așa cum scrii articole, tot cu aceeași frecvență, chiar mai des și mai mult, trebuie să citești și să comentezi la articolele scrise de alți bloggeri. 

9. Nu fi pornit pe ceartă. 

De obicei, concepția oamenilor despre bloggeri este că sunt niște scandalagii. Dar este și adevărat că mulți bloggeri caută prin scandaluri să-și atragă public și le reușește, căci și la mulți din cei ce alcătuiesc publicul le place să privească și să citească despre scandaluri. Dumnezeu ne învață pe noi, creștini, ca în măsura în care ține de noi, să căutăm a trăi în pace cu toți oamenii. Aceasta se aplică și felului cum scriem și ce scriem. Este adevărat că sunt multe situații care necesită o abordare mai tranșantă, dar trebuie să căutăm a ne prezenta opinia cu respect și cu pace. 

 

Recent, am trecut prin orașul Bârlad și am văzut pe un turn al unei clădiri importante că steagul țării era rupt. M-am mirat că nu a văzut încă nimeni  și nu a comunicat autorităților. Prima tentație omenească este să critici autoritățile locale. Dar nu este bine așa. Oriunde putea să se întâmple aceasta și dacă vezi așa ceva, cel mai bine este să le comunici oamenilor și ei să poată repara scăparea. 

 

 

Apoi, am mai văzut că ceea ce este rău ajunge să fie discutat în presă, dar mai puțin se scrie despre lucrurile frumoase care merită să fie apreciate și despre oamenii care stau în spatele acestor activități. Bloggerul creștin trebuie să fie cel care vede lucrurile bune și știe cum să le aducă la cunoștința oamenilor ca să încurajeze în acest fel binele. Dar, atenție, să nu uităm că cel mai important mesaj pe care suntem noi să-l comunicăm tuturor este Evanghelia. 

10. Fii disciplinat și responsabil. 

Blogging-ul nu este o activitate ușoară și cere disciplină și dedicare. Cine duce lipsă de acestea nu va putea scrie materiale calitative și își va pierde repede audiența. Trebuie să-ți faci și să păstrezi disciplina zilnică de a scrie materiale calitative. Să primim sfatul pe care  l-a dat Apostolul Pavel lui Timotei, când a zis: 

 

Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1 Timotei 4:15-16)  

Dumnezeu să ne ajute să folosim această unealtă deosebit de eficientă pe care ne-o oferă tehnologiile de azi și prin care putem ajunge cu Evanghelia la orice om, indiferent de timpul și locul unde se află. 

 

Ce alte principii le considerați importante pentru bloggerii creștini?