Care este „pricina îngerilor” în 1 Corinteni 11:10?

Întrebare:

1 Corinteni 11:10 – De ce din pricina îngerilor? Are ceva legătura cu 2Petru 2;11? Binecuvântări!

Sunt puține texte în Scriptură care să fi stârnit atâtea interpretări contradictorii ca cel din 1 Corinteni 11:10 unde este scris:

De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. (1 Corinteni 11:10)

Dificultatea este creată de faptul că acesta este singurul pasaj în Biblie unde scrie despre învelitoarea capului femeii și că aceasta trebuie să o aibă din pricina îngerilor. Mai multe detalii nu sunt date și este periculos să fie construită o doctrină în baza unui singur verset pentru că atunci imaginația omenească poate depăși limitele, iar Dumnezeu ne cere să rămânem la ce este scris și să împărțim drept Cuvântul Scripturii.

Comentânt acest pasaj, Ioan Gură de Aur, unul din marii predicatori ai secolului IV  care se consideră că a rămas cel mai credincios textului biblic, a scris:

Şi nu s-a mulţumit numai cu asta, ci iarăşi a adăugat, zicând: „datoare este femeia să aibă [semn de stăpânie] [ exusia] pe cap, din pricina îngerilor” (I Corinteni 11, 10). [Prin aceasta] arată că nu numai în vremea rugăciunii, ci totdeauna trebuie să fie acoperită. Dar în cazul bărbatului nu îl lasă cu totul fără acoperământ, ci numai fără plete. Căci numai atunci când se roagă îl opreşte să fie acoperit, pe când a purta plete îi interzice totdeauna. (Despre relaţia dintre bărbat şi femeie ,Migne, P. G. 61,211-224)

și încă…

„Căci nu a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat” (I Corinteni 11,9). Aceasta este a doua superioritate, ba mai degrabă a treia sau a patra, întâia este că Hristos este capul nostru [al bărbaţilor] iar noi al femeilor. A doua, că noi suntem slava lui Dumnezeu iar femeia este [slava] noastră. A treia, că nu noi suntem din femeie, ci ea din noi. A patra, că nu noi suntem pentru ea, ci ea pentru noi. De aceea, datoare este femeia să aibă [ semn de] stăpânie pe cap.
– De care „de aceea”, spune-mi?
– „Pentru acestea ce au fost spuse”, zice, „Ba, mai bine zis, nu numai pentru acestea, ci şi pentru îngeri. Dacă dispreţuieşti pe bărbat, ruşinează-te de îngeri”. (Despre relaţia dintre bărbat şi femeie ,Migne, P. G. 61,211-224)

Cum vedeți, nici el nu încearcă să comenteze ce înseamnă “din pricina îngerilor” în lipsa unor alte pasaje biblice care ar arunca mai multă lumină asupra acestei fraze.

Textul din II Petru 2:11 în contextul său (versetele 9-11) spune astfel:

… înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii: mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia şi dispreţuiesc stăpânirea. Ca nişte îndrăzneţi şi încăpăţânaţi ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie şi putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. (2 Petru 2:9-11)

Despre îngeri din acest text aflăm că ei nu îndrăznesc să aducă nici o judecată batjocoritoare la adresa dregătoriilor, spre deosebire de nelegiuiții îndrăzneți și încăpățânați la care se referă Sfântul Apostol Petru. Deci, dacă nu aduc judecată batjocoritoare împotriva dregătoriilor, nu putem afirma că îngerii aduc judecată batjocoritoare la adresa femeilor care nu poartă pe cap semn al stăpânirii lor sau care nu sunt supuse autorității soților lor.  Despre îngeri la Evrei 1:14 este scris că sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea și aceștia sunt bărbați și femei. Deci, îngerii sunt trimiși de Dumnezeu ca să fie în aceeași măsură  slujitori ai bărbaților și a femeilor care vor moșteni mântuirea.

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cei ce am întrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, bărbați și femei, să trăim în deplină ascultare de El și să respectăm autoritatea sub care am fost puși de Cel Prea Înalt fiind o frumoasă mărturie și pentru oameni și pentru îngerii care au fost trimiși să ne slujească și care văr pururi fața lui Dumnezeu.