Este preoţia netrecătoare a Domnului Isus una care trece de la unul la altul?

Întrebare:

Nu înțeleg de ce ortodocşii spun că preoția “netrecătoare” a Domnului Isus nu este una “care nu trece de la unul la altul”. Mie mi se pare același lucru.

Este preoţia netrecătoare a Domnului Isus una care trece de la unul la altul?Presupun că vă referiţi la afirmaţia făcută de  Protos. Ioanichie Bălan în cartea Convorbiri Duhovniceşti, volumul II.

Noul Testament vorbeste de : Preotia lui Hristos, preotie divinã, vesnicã, adicã netrecãtoare (Evr. 7, 24), dar nu «care nu trece de la unul la altul» (prin hirotonie), cum au falsificat ideea si textul grec traducãtorii Bibliei protestante folosite de toate cultele vechi si noi.

Înainte ca să vedem cine are dreptate, voi mai cita odată acest veste 24 din capitolul 7 al Epistolei către evrei în diferite versiuni. În traducerea Bisericii Ortodoxe versetul a fost tradus astfel:

Aici însă, Iisus, prin aceea că rămâne în veac, are o preoţie netrecătoare (veşnică). (Evrei 7:24)

În traducerea preotului Dumitru Cornilescu (era preot ortodox când a realizat traducerea Bibliei în limba română, dar după ce a luat decizia să trăiască potrivit cu învăţătura Sfintelor Scripturi pe care le-a tradus, a fost excomunicat din Biserica Ortodoxă) versetul a fost tradus astfel:

Dar El, fiindcă rămâne „în veac”, are o preoţie care nu poate trece de la unul la altul. (Evrei 7:24)

Acum să vedem ce spune textul grecesc:

ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην:

Şi iată traducerea cuvântului ἀπαράβατον din limba greacă:

ἀπαράβατος,a  {ap-ar-ab’-at-os} 1) unviolated, not to be violated, inviolable  2) unchangeable and therefore not liable to pass to a successor  (1. neîncălcată, netulburată, 2. neschimbătoare şi care nu este pasibilă la alt succesor)

Este important să cunoaştem că Dumitru Cornilescu a fost considerat de arhimandritul Iuliu Scriban (redactorul-șef al revistei Biserica Ortodoxă Română), drept „un om deprins a scrie și a exprima ideile cât se poate de limpede și de corect” („Cărți și reviste” în BOR, dec. 1921, p. 239). Deci, nu este nici o greşeală când preotul Dumitru Cornilescu a tradus astfel, ba mai mult, a tradus sensul pe care îl are acest cuvânt în context şi ca să ne convingem, să vedem întreg contextul acestui pasaj din Epistola către Evrei şi voi folosi intenţionat traducerea Bisericii Ortodoxe:

22 Cu aceasta, Iisus S-a făcut chezaşul unui mai bun testament.
23 Apoi acolo s-a ridicat un şir de preoţi, fiindcă moartea îi împiedica să dăinuiască.
24 Aici însă, Iisus, prin aceea că rămâne în veac, are o preoţie netrecătoare (veşnică).
25 Pentru aceasta, şi poate să mântuiască desăvârşit pe cei ce se apropie prin El de Dumnezeu, căci pururea e viu ca să mijlocească pentru ei.

Atrag atenţia cititorului că în versetele 23 şi 24 există un contrast şi anume:

  • Preoţii din Vechiul Testament s-au ridicat un şir, adică au fost mulţi, fiindcă moartea îi împiedica să dăinuiască. Din pricina că au fost supuşi morţii slujba lor a trecut de la unul la altul.
  • Domnul Isus nu este ca ei, El rămâne în veac şi de aceea, preoţia Lui este netrecătoare, adică ea nu va trece la un alt preot nici odată.

Invit cititorul să citească încă odată cu atenţie textul biblic şi să judece singur cât de corectă şi adevărată este interpretarea celor care spun că preoţia netrecătoarea a Domnului Isus nu înseamnă că această preoţie nu trece de la unul la altul.