Le este îngăduit preoților și pastorilor să consume alcool?

Întrebare:

Am văzut de mai multe ori pe preotul din satul nostru beat. Ce vorbește Biblia în acest sens? Îi este îngăduit unui slujitor al Bisericii să consume alcool? Eu văd că acest viciu al preotului îi face pe oameni să-l disprețuiască pe el, Biserica și credința creștină. Mulțumesc anticipat pentru răspuns. 

Bețivii nu se califică să fie în slujba lui Dumnezeu

Când i-a scris lui Timotei despre calitățile bărbaților care pot fi aleși și ordinați în slujba de episcopi (supraveghetori) ai Bisericii, Apostolul Pavel zice:

Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; (1 Timotei 3:3)

Dar va spune cineva că tot în acest capitol al Bibliei mai scrie:

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav, (1 Timotei 3:8)

Fraza „nu băutor de mult vin” mai poate fi tradusă în română și „să nu fie dependent de vin”. De fapt, asta și înseană a fi bețiv – să fii dependent de vin și slujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie în afara acestei și a oricărei alte dependențe păcătoase, căci fiecare este robul lucrului de care este stăpânit și slujitorul Bisericii trebuie să fie robul lui Dumnezeu în toate și totdeauna.

Aici cineva ar putea spune că nu va fi o problemă dacă un slujitor consumă câte puțin vin fără să se îmbete căci Biblia nu oprește totalmente consumul de alcool. Iată…

Un caz tragic din care trebuie să învețe toți slujitorii Bisericii

În cartea Levitic ne este relatat acest evenment trist din istoria poporului Israel:

Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea şi au pus tămâie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise. Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus Domnul, când a zis: „Voi fi sfinţit de cei ce se apropie de Mine şi voi fi proslăvit în faţa întregului popor.” Aaron a tăcut. Şi Moise a chemat pe Mişael şi Elţafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron, şi le-a zis: „Apropiaţi-vă, scoate-ţi pe fraţii voştri din Sfântul Locaş şi duceţi-i afară din tabără.” Ei s-au apropiat şi i-au scos afară din tabără, îmbrăcaţi în tunicile lor, cum zisese Moise. Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar şi lui Itamar, fiii lui Aaron: „Să nu vă descoperiţi capetele şi să nu vă rupeţi hainele, ca nu cumva să muriţi şi să Se mânie Domnul împotriva întregii adunări. Lăsaţi pe fraţii voştri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. Voi să nu ieşiţi din uşa Cortului întâlnirii, ca să nu muriţi; căci untdelemnul ungerii Domnului este peste voi.” Ei au făcut cum zisese Moise. (Levitic 10:1-7)

Mă vei întreba ce are a face moartea preoților Nadab și Abihu cu consumul de alcool? Porunca care le-a fost dată preoților imediat după moartea acestor dou frați slujitori ne arată că pricina greșelii lor a fost consumul de alcool înainte ca să meargă la slujbă în cortul întâlnirii. Iată ce a urmat…

Domnul a vorbit lui Aaron şi a zis: „Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în Cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri, ca să puteţi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, şi să puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.” (Levitic 10:8-11)

Porunca aceasta dată de Dumnezeu lui Aaron și fiilor săi preoții are doar o singură interpretare în acest context – Nadab și Abihu au consumat alcool înainte să intre în Cortul Întâlnirii și au adus foc străin înaintea lui Dumnezeu pentru că alcoolul i-a făcut să-și piardă discernământul. Domnul le cere tuturor slujitorilor să se ferească de consumul de alcool căci aceasta le va afecta discernământul și îi poate pune în pericol să dea învățătură greșită poporului sfânt. Dar iar va întreba cineva…

De ce atunci i-a spus Apostolul Pavel lui Timotei să bea câte puțin vin?

Da, este adevărat că Apostolul Pavel i-a spus ucenicului său Timotei să consume câte puțin vin și a scris în acel pasaj și motivul.

Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi câte puţin vin, din pricina stomacului tău şi din pricina deselor tale îmbolnăviri. (1 Timotei 5:23)

Acest argument nu este o dovadă în favoarea consumului de vin de către slujitorii Bisericii din primul secol, ci invers. Timotei bea doar apă și câte puțin vin i-a fost recomandat să ia din pricina deselor îmbolnăviri de stomac.

Fapta preotului (pastorului) are efect de lungă durată asupra creștinilor pe care îi păstorește

În abordarea asubiectului despre părereile îndoielnice, Apostolul Pavel a scris:

Să nu ne mai judecăm, dar, unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Eu ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Isus, că nimic nu este necurat în sine şi că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste! Nu nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! Nu faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră. Să nu nimiceşti, pentru o mâncare, lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuşi, a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. (Romani 14:13-20)

Și apoi concluzionează astfel:

Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. (Romani 14:21)

Din cele scrise de Apostolul Pavel ne dăm seama că consumarea a câte puțin vin nu avea să-l pună în pericol, dar totuși el a optat pentru o totală abstinență a slujitorilor atunci când consumarea alcoolului în cele mai mici cantități poate deveni pentru alți creștini un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire.

Poporul Republicii Moldova se plasesază pe primul loc în Europa la consumul de alcool. Statisticile spun că în medie fiecare moldovean consumă 21 litri  de alcool curat pe an și în țară avem 46.000 de persoane bolnave de alcoolism declarate. Și ne dăm seama că  numărul real al persoanelor care suferă de această patimă este mult mai mare.

Contextul țării noastre le impune tuturor preoților și pastorilor să se abțină totalmente de la consumul de alcool și astfel să le dăm oamenilor un frumos exemplu de trăire creștinească și să nu ajungă de priveliște și batjocură cum a fost în cazul unor preoți reținuți în stare de ebrietate la volan și care ulterior au fost caterisiți.

Datoria tuturor slujitorilor din țara noastră mai este să propovăduim oamenilor continuu Cuvântul curat al lui Dumnezeu și să le arătăm cât de grav este păcatul beției înaintea ochilor lui Dumnezeu și eliberarea pe care o pot primi prin credință adevărată în Domnul Isus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu să facem.