Pregătirea noilor slujitori pentru bisericile locale (sfaturi pentru pastori)

După ce Domnul Isus a ales pe cei 12 apostoli, pentru că era criză de lucrători, a mai rânduit alți 70 de ucenici și înainte ca să-i trimită doi câte doi înaintea Lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă El, le-a spus astfel: “Mare este secerișul, dar puțini sînt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său.” Lipsa aceasta a lucrătorilor în Evanghelie a fost o nevoie pentru țara noastră în toate vremurile, dar în ultimii ani a devenit și mai acută. Mulți pastori și predicatori au îmbătrânit, alții au plecat în veșnicii, alții au emigrat și în unele biserici din Statele Unite poți să întâlnești zeci de ex-pastori care acum stau pe băncile unei și aceleiași biserici. Pastorii și predicatorii care slujesc acum în bisericile din țară poartă o mare povară și de multe ori trebuie să facă slujire în mai multe biserici. Unii, neavând suportul suficient pentru familiile lor, aleg să plece la muncă peste hotare și acesta agravează starea bisericilor și lipsa slujitorilor devine și mai acută.

Pregătirea noilor slujitori

Domnul Isus ne-a îndemnat să ne rugăm ca Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său și aceasta trebuie să facem toți. Nu știu când ultima dată te-ai rugat în mod specific pentru aceasta. Poate faci o pauză acum și te rogi pentru această nevoie și apoi citește mai departe, căci în continuare voi scrie despre responsabilitatea pastorilor și a predicatorilor actuali să pregătească noi slujitori pentru biserici. De fapt, nu voi scrie atât de mult despre responsabilitate, căci dacă ai ajuns să citești acest articol, presupun că ești deja destul de conștient că îți revine această responsabilitate. În acest articol voi răspunde mai degrabă la întrebarea CUM să pregătim noi slujitori? Iată ce ne învață Dumnezeu în Sfintele Scripturi cu privire la aceasta:

Identifică potențiali noi slujitori de biserică

Urmează exemplul apostolului Pavel, căci el totdeauna avea ochii îndreptați să caute noi slujitori. Iată cum l-a identificat pe Timotei și l-a luat în slujire:

În urmă, Pavel s-a dus la Derbe şi la Listra. Şi iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi al unui tată grec. Fraţii din Listra şi Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el; şi, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui era grec. (Fapte 16:1-3)

Învață să fii totdeauna în căutarea noilor potențiali slujitori. Vezi cum se poartă ei, vezi care este pasiunea lor, ce vorbesc alți oameni despre ei. Discută cu ei și vei înțelege mai bine și mai mult.

După ce a plantat biserici în toate orașele din insula Creta, apostolul Pavel l-a lăsat acolo pe Tit să identifice potențialii slujitori și să-i hirotonisească la slujba de presbiteri pentru acele biserici. Iată ce i-a spus el:

Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit (Tit 1:5)

Pavel a identificat noi slujitori pentru biserici, Tit a identificat noi slujitori și așa trebuie să facem și noi. Nu lăsa aceasta pentru mai târziu, cum fac unii pastori care doar înainte de pensionare sau când își dau seama că nu le-a mai rămas mult să trăiască pe acest pământ încep să se gândească cine va rămâne în locul lor. Nu lăsa până atunci. Începe chiar acum să identifici și să pregătești noi slujitori. Și Domnul Isus a făcut așa. Chiar de la începutul lucrării Sale a identificat pe apostoli care erau viitorii slujitori pentru biserici și a început pregătirea lor, cum este scris:

De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. El le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.” Îndată ei au lăsat mrejele şi au mers după El. De-acolo a mers mai departe şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele. El i-a chemat. Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor şi au mers după El. (Matei 4:17-22)

Privește cu atenție la copii, la adolescenți, căci încă de devreme se arată potențialul lor și calitățile de caracter. Tocmai ca să începem pregătirea slujitorilor încă de la vârsta adolescenței am început Școala TIMOTEI. Dacă doriți să aveți noi slujitori în următorii 4-5 ani, idendificați acum pe adolescenți, băieți și fete, și trimiteți-i la sesiunea Școlii TIMOTEI care se va desfășura la Chișinău în perioada 1-12 august 2016. Pentru informații suplimentare contactați la info@precept.md sau la 069966779.

Ia cu tine în lucrare pe viitorii slujitori ai bisericii

Nu fi ca pastorii care au trimis tinerii la seminar teologic și cred că au făcut totul pentru pregătirea noilor slujitori. Cred că ai văzut cât de mare este dezamăgirea unora din acei pastori după ce unii tinerii trimiși de ei se întorc de la seminarul teologic cu îngâmfare și desconsideră tot ce s-a făcut până la ei, vor să schimbe totul și cred că ei știu mai bine ca oricine ce trebuie de făcut. De ce așa? Pentru că acei tineri nu au stat alături de pastor, nu au zidit o relație cu el, nu au văzut și nu au înțeles lucrarea lui și astfel au ajuns să desconsidere lucrarea realizată până la ei.

Ia pe viitorii slujitori ai bisericii identificați de tine în lucrare. Astfel, vor vedea și ei ce înseamnă lucrare, ce faci, dar vei înțelege și cine sunt ei, vei vedea calitățile lor de caracter și dacă chiar le poți încredința lucrarea în viitor. Vei vedea și darurile lor spirituale și unde va fi cel mai potrivit să-i implici în lucrul Domnului.

Fiind alături de tine, le vei oferi posibilitatea să urmărească de aproape și să învețe din experiența și din exemplul tău, cum a făcut și Pavel. El a scris astfel în Epistola a II-a lui Timotei:

Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. (2 Timotei 3:10-11)

Învață-i continuu Scripturile pe viitorii și actualii slujitori ai bisericii

Așa a făcut și așa ne-a învățat Domnul Isus Hristos. Așa au făcut și apostolii. Când era în drum spre Ierusalim, apostolul Pavel a chemat pe presbiterii din Efes să vină la Milet și acolo le-a dat din nou învățături. În mesajul adresat lor acolo a spus astfel:

Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case (Fapte 20:20)

Și le-a mai zis…

De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. (Fapte 20:26-27)

Fiind de față cu ei, apostolul Pavel i-a învățat din Sfintele Scripturi. Având posibilitate să-i viziteze sau să-i vadă, o folosea ca să-i învețe. Chiar și atunci când era în închisoare făcea uz din plin de scrisori (epistole) și pe calea aceasta îi învăța pe noii slujitori ai bisericii. Cu acest scop au fost scrise epistolele I și II către Timotei și cea adresată lui Tit. Vă recomand să faceți rost de cursurile de studiu inductiv asupra epistolelor II Timotei și Tit, căci veți avea posibilitatea să învățați mult din ele privitor la pregătirea noilor slujitori. Acum misiunea Precept Ministries Internațional lucrează la elaborarea cursului asupra Epistolei I a lui Pavel către Timotei. Mai vreau să vă recomand și cursul de studiu biblic al cărții Faptele Apostolilor care tocmai a fost tradus în limba română și ieșit de sub tipar. Acum studiem acest curs la Surduc cu un grup de slujitori ai Evangheliei veniți din toată Eurasia, iar învățătorii Mia și Costel Oglice ne predau. Abia aștept să predau cursul acesta la Institutul de Studii Biblice Inductive din Moldova.

Ia seama la calitățile de caracter ale viitorilor slujitori ai bisericii

Nu te lăsa înșelat de capacitățile oamenilor. Nu le pune înaintea calității caracterului și nu închide ochii la problemele de caracter când îl vezi pe cineva cu capacități. Să zicem, este câte unul care poate vorbi bine și te gândești că va fi un bun predicator sau un învățător și începi să-i încredințezi prea mult, dar nu iei seama la faptul că are multe fisuri în caracterul său. Totdeauna când a scris despre alegerea și hirotonisirea noilor slujitori, apostolul Pavel a insistat la calitatea caracterului acestor oameni. Iată un exemplu:

Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.” Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa. Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului. (1 Timotei 3:1-7)

Frumusețea caracterului se va vedea repede, tot așa cum și calitățile rele nu se lasă mult așteptate până ies la iveală. Dacă vei lua cu tine în lucrare pe potențialii noi slujitori, foarte repede vei vedea care sunt calitățile lor de caracter și vei înțelege cui îi poți încredința în viitor lucrarea și cine poate aduce probleme, tulburare și întristare. Fii foarte atent și nu te grăbi când nu ai toată convingerea, căci după ce ajunge cineva în poziție de slujire, este aproape imposibil să-l scoți fără să creeze probleme și tulburare.

Încredințează-le lucrări concrete noilor sau viitorilor slujitori ai bisericii

În felul acesta vei vedea ușor darurile lor spirituale, calitățile lor de caracter și credincioșia lor în lucrare. Apostolul Pavel totdeauna le-a încredințat lucrare celor din echipa lui și le-a încredințat mult. Iată un exemplu:

Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbeşte-te să vii la mine în Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez. Ai grijă de legiuitorul Zena şi Apolo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. (Tit 3:12-13)

Și încă…

Caută de vino curând la mine. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit şi a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu şi adu-l cu tine; căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, şi cărţile, mai ales pe cele de piele. (2 Timotei 4:9-13)

Totdeauna încredințază-le lucrare viitorilor slujitori, căci așa îi zidești pe ei, zidești echipa și faci să înainteze lucrul Domnului.

Fii o pildă pentru viitorii slujitori ai bisericii

Domnul Isus Hristos ne-a chemat să facem ucenici din toate neamurile și aceasta o putem face doar prin exemplul personal. Cu atât mai mult trebuie să le dăm o pildă vrednică de urmat viitorilor slujitori. Tot ce le vorbim trebuie să le arătăm în noi înșine. Noi, pastorii de acum, trebuie să fim cea mai frumoasă și mai convingătoare ilustrație pentru viitorii slujitori și să le arătăm cum arată un pastor după voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel de multe ori a spus și i-a îndemnat pe ucenici să calce pe urmele lui. Unii slujitori ai Evangheliei spun azi (cu o smerenie falsă…) că doar apostolul Pavel a avut curajul și dreptul să spună așa ceva și nimeni altul nu mai poate îndrăzni să spună astfel. Dacă nu ai îndrăzneală să le spui ucenicilor: “Călcați pe urmele mele, faceți ca mine”, atunci nu mai ești un lucrător vrednic de chemarea pe care ai primit-o, căci este scris:

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1 Timotei 4:12-16)

Dă-le o pildă slujitorilor și în ceea ce ține de pregătirea lor pentru lucrare. Invită-i să vină împreună cu tine la pregătire și când vii la un seminar sau la o sesiune de studiere a Biblei, arată în tine însuți o pildă vrednică de urmat pentru ei. Un prilej bun este acum Festivalul Precept Ministries Moldova 2016, care se va desfășura la tabăra “Prietenia” din satul Coșnița (pe malul Nistrului) și la care vorbitorii principali vor fi Mia și Costel Oglice. Ei vor preda a doua parte din cursul “Căsătorie fără regrete”.

Nu lăsa și nu amâna această mare responsabilitate pe care o ai ca și pastor să pregătești viitori slujitori pentru Biserică. Începe azi și motivează-i pe toți să slujească. Când va veni vremea să ordinați alți slujitori pentru biserică, să vii tu înaintea bisericii și le prezinți pe oamenii care i-ai identificat și i-ai pregătit și ajută-i pe oamenii din biserică să facă o alegere înțeleaptă și după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute pe noi, pastorii și slujitorii actuali în Evanghelie, să identificăm și să pregătim cât mai mulți slujitori pentru biserici.