De ce întârzie efectul unor predici creștine?

Predici creștine lipsite de efect în viața personală l-au făcut pe un tânăr să adreseze această întrebare:

Cum se poate ca un om care cunoaște Scriptura, ortodox, nu sunt botezat la pocăiți, am frecventat adunarea, îmi place predica, mă rog, dar după ce se termină programul creștin, parcă efectul dispare și devin același om din lume, cu vicii?

De ce efectul predicilor întârzie?

Întrebarea aceasta m-a dus cu gândul la următorul text din Biblie:

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:22-25)

Acest loc din Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă problema când nu se vede efect la predici creștine și ne prezintă și cauzele problemei prin contrastul dintre cel care împlinește Cuvântul lui Dumnezeu și cel care ascultă doar. Ca să înțelegem mai bine să vedem:

Ce au în comun împlinitorul Cuvântului și cel care ascultă doar?

Ei vin la serviciile divine ale bisericii ca să asculte predici creștine. Poate unii vin mai rar și alții mai des, dar totuși vin și ascultă învățătura Cuvântului lui Dumnezeu.

De ce creștinii care ascultă predici creștine nu reușesc să împlinească Cuvântul?

Tocmai este situația autorului întrebării. Ca să înțelegem mai bine, să facem o listă cu tot ce-l descrie pe un astfel de om:

  • el doar ascultă cuvântul, adică doar vine să asculte predici creștine
  • atunci când ascultă, înțelege bine și își vede starea sa. (Deci, nu putem spune ceva rău cu privire la calitatea predicilor, căci atunci când le ascultă își vede starea lui spirituală reală)
  • uită cuvântul ascultat îndată cum pleacă de la biserică. Oricât de mult nu ar fi fost mustrat, când pleacă uită îndată și starea sa și învățătura pe care a primit-o din Biblie.
  • nu împlinește Cuvântul ascultat și nu se schimbă nicicum. Dar, cum poți să împlinești ceva ce ai uitat?

Omul acesta trăiește o continuă ratare în ce privește lucrurile spirituale, căci nu are nicio creștere spirituală, chiar dacă toată viața merge la biserică. Nu vede nicio schimbare în caracterul lui și nu crește în sfințenie. Aceasta îi aduce dezamăgire lui și tuturor celor care îl cunosc. Ca să depășească această stare trebuie să înțeleagă…

Ce face diferit împlinitorul cu fapta?

El tot este creștin și vine la serviciile divine ale bisericii. Tot ascultă predici creștine și își vede starea, dar când pleacă de la biserică, acest om nu uită Cuvântul. De ce? Pentru că el face un efort personal să studieze Sfintele Scripturi. El își adâncește privirile în legea desăvârșită care este legea slobozeniei, adică Biblia. Omul acesta știe cum să studieze personal Biblia și o studiază.

El stăruiește asupra legii lui Dumnezeu. A stărui înseamnă a persevera și perseverența presupune un efort îndelungat continuu. Studierea personală și profundă a Sfintelor Scripturi nu este o ocupație ocazională, ci o disciplină zilnică a a creștinului care împlinește cu fapta Cuvântul lui Dumnezeu. Disciplina aceasta duhovnicească aduce transformarea caracterului și a vieții.

El stăruiește ca un împlinitor cu fapta, adică insistă să aplice lucrurile pe care le învață. Când vede din Sfintele Scripturi că trebuie să meargă și să facă un bine cuiva, el merge și face. Când Duhul Sfânt îi arată prin studierea Scripturilor că trebuie să-și mărturisească un păcat sau să-și ceară iertare de la cineva, el merge imediat să facă așa cum este îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, de aceea reușește să fie un împlinitor cu fapta și este fericit în lucrarea lui.

Dacă vrei să fii un adevărat creștin, trebuie să începi să studiezi Biblia profund, personal și sistematic și să aplici tot ceea ce înveți din ea. Spui că nu te-ai botezat încă la pocăiți. Vreau să știi că botezul nu este o invenție a pocăiților, ci este porunca lui Dumnezeu și botezul este valabil doar atunci când s-a făcut în temeiul mărturiei personale de credință a celui botezat. Dacă vrei să fii ucenicul lui Hristos, atunci trebuie să urmezi învățătura Lui în totul și nu poți trece la altele cât timp refuzi să împlinești porunca lui cu privire la botez. Domnul să te ajute să înțelegi bine aceasta și să devii un împlinitor al Cuvântului, căci cei care ascultă doar se înșală singuri și nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu.