Poți predica în baza cursurilor de studiu biblic inductiv?

Întrebare: 

 

Sunt student la Institutul de Studiu Biblic Inductiv și am venit să învăț aici ca să le transmit oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu. Spre exemplu, în biserica mea este o mare nevoie de predicatori. Eu înțeleg aceasta și conducerea bisericii totdeauna mă întreabă când voi începe să predic. Și eu am multe lucruri care le-am învățat la sesiuni și doresc să le comunic oamenilor, dar am o îngrijorare. Mă tem că dacă voi începe a propovădui ceea ce am învățat la sesiuni, atunci oamenii nu vor mai dori să vină la grupele unde studiem după manualele de studiu biblic inductiv. Doar eu voi preda aceleași lucruri pe care le voi prezenta și în predică, dar să predic superficial nu doresc. Cum să procedez? 

 

Nu există nici o problemă dacă vei predica lucrurile pe care le-ai învățat din cursurile și manualele de studiu biblic inductiv. Ba chiar este foarte bine să faci așa și îți recomand. Nu poți într-o predică să cuprinzi tot materialul pe care îl studiază oamenii timp de o săptămână, căci dacă vor merge după manualul de studiu biblic inductiv, se cere să studieze de la 30 la 60 de minute zilnic. Deci, nu poți să cuprinzi într-o predică ceea ce o persoană a studiat timp de 3-5 ore. 

 

Apoi, dacă vei spune oamenilor la predică despre manualul care te-a ajutat să studiezi acest subiect și dacă predica va fi pentru ei ziditoare, atunci vor dori și ei să studieze mai mult și vor veni la grupul tău de studiu biblic după același manual în baza căruia ai predicat. 

 

Oamenii care vor studia după manuale vor fi și mai curioși să vină și să asculte predica, pentru că ei deja au studiat acest subiect și vor dori să afle mai multe. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte profund și, cu siguranță, Dumnezeu îți va descoperi multe lucruri noi care vor fi prezentate ori în lecție, ori în predică. 

 

Faptul că oamenii care vor asculta predica au studiat acest curs te va obliga să te pregătești foarte bine și să studiezi în profunzime Cuvântul lui Dumnezeu și aceasta este bine pentru tine ca și pentru orice predicator. 

 

Pentru că oamenii vor studia subiectul din manuale în timpul săptămînii, ei vor înțelege mai bine predica. 

 

Repetarea este deosebit de importantă. Să nu crezi că dacă ai predat o lecție sau dacă ai predicat un mesaj totul s-a înțeles și s-a întipărit pentru totdeauna în memoria ascultătorilor. Pe departe nu este așa. Apostolul Pavel a fost în Tesalonic de mai multe ori, le-a vorbit despre evenimente acolo în viu grai, apoi le-a scris epistole și apoi le scrie din nou și din nou același lucruri tocmai pentru că credincioșii repede le uitau. Iată de ce și apostolul Petru a scris astfel: 

 

De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă ţin treji aducându-vă aminte; căci ştiu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Îmi voi da osteneala, dar, ca, şi după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. (2 Petru 1:12-15) 

 

Este bine ca adevărurile importante ale Bibliei să fie repetate din nou și din nou. Dar, chiar dacă nu va fi nimic nou, chiar dacă aceleași lucruri care vor fi predate la lecție vor fi predicate, chiar și așa le va fi de mare folos credincioșilor. 

 

Așa fac și eu. Acum predic la Biserica Buna Vestirea din Chișinău Epistola II a lui Pavel către Corinteni. Mai am încă puțin și voi încheia cartea. Dar am studiat de mai multe ori cu o bună parte din membrii bisericii și cursul de studiu biblic inductiv “Doamne, dă-mi o inimă dedicată Ție”, care este tocmai un studiu al acestei epistole. Nu s-a apropiat încă niciodată nimeni să-mi spună că nu va veni la studiu, pentru că a auzit predica sau invers. Dacă și nu vin, atunci motivele sunt altele, dar nicidecum faptul că a auzit predica sau studiul la acest subiect. Invers, am văzut că cei care au fost la studiu doresc să asculte și predica. 

 

Dumnezeu să te ajute să studiezi profund Cuvântul lui Dumnezeu și să-i înveți tot așa pe oamenii din biserică fie prin predică, fie prin studiu biblic.