Cum să pregăteşti o predică la nevoile actuale ale tinerilor?

În lumea noastră totul se schimbă foarte repede. Aceste schimbări nu se limitează doar la tehnologii, electronică, computere, etc. Schimbări majore au loc în atitudinile oamenilor. Toate aceste atitudini din jur afectează, influențează și pun multă presiune asupra tinerilor. Datoria preoților, păstorilor și a predicatorilor este să propovăduim Cuvântul lui Dumnezeu fără să ne abatem de la învățătura sănătoasă, dar să-l predicăm pe înțelesul oamenilor de toate vârstele. În calitate de predicator și învățător al Cuvântului lui Dumnezeu, am petrecut și petrec mult timp pentru a le predica și a-i învăța din Sfintele Scripturi pe tineri. În acest articol voi împărtăși câteva meditații și sfaturi practice pentru cei care doresc să învețe a predica eficient și actual, împlinind nevoile spirituale ale tinerilor.

Studiază problemele tineretului

Ca să poți aborda problemele cu care se confruntă tinerii și tinerele, trebuie să cunoști aceste probleme. Va ajunge să le cunoască și să le înțeleagă doar acel predicator care își face un scop din aceasta. O piedică în calea înțelegerii problemelor de orice fel este să-ți asumi că deja cunoști suficient. Predicatorii nu sunt excepție. Mesajul nu va avea efectul dorit niciodată și nu va fi recepționat când nu răspunde nevoilor ascultătorilor. Deci, un predicator va căuta să înțeleagă problemele tineretului și va face tot felul de investigații în acest sens. Va discuta cu tinerii pe marginea diferitelor situații din viețile lor, va urmări presa, emisiuni radio și TV și orice alte surse posibile. Prioritate însă este să discuți cu tinerii, și mai ales cu tinerii cărora le slujești. Discuțiile particulare vor scoate în evidență situații, probleme și nevoi care cer să fie abordate urgent de pe poziția Cuvântului lui Dumnezeu. În aceeași măsură de important este să afli cum privesc la problemele și nevoile tinerilor părinții lor, alți păstori, profesorii de la școală și oricine din oamenii care interacționează cu tinerii.

predică

Studiază despre oamenii tineri din Biblie

Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre mulți și diferiți oameni tineri, probleme pe care le-au avut ei și felul cum au biruit sau nu acele situații. Chiar sunt cărți întregi din Biblie ce au fost adresate cu prioritate tinerilor. Una din ele este cartea Proverbelor lui Solomon. Același autor, în cartea Ecleziastul spune:

Ce a fost, va mai fi, și ce s-a făcut, se va mai face; nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar spune: ”Iată ceva nou!” de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. (Ecleziastul 1:9-10)

Pentru că nu este nimic nou sub soare, nu există nici astfel de probleme ale tinerilor de azi care nu au avut ceva similar în vechime. Deci, dacă studiem Cuvântul lui Dumnezeu, vom avea soluțiile pentru rezolvarea tuturor problemelor și a situaților actuale. Predicatorul care predică și învață tinerii, trebuie să fie într-un continuu studiu despre tinerii menționați pe paginile Sfintelor Scripturi.

Folosește ilustrații biblice și actuale

Pentru explicarea adevărului biblic, predicatorul totdeauna va avea nevoie de ilustrații. Este foarte necesar să fie folosite ilustrații din Sfintele Scripturi, care sunt cele mai elocvente și expresive și care vor facilita înțelegerea adevărului predicat. Dar, în aceeași măsură este important să fie folosite și ilustrații actuale, care sunt foarte cunoscute tinerilor, pe care ei le văd, despre care discută și prin prisma cărora vor înțelege mai ușor adevărul auzit. De altfel, Domnul Isus proceda în același fel și totdeauna folosea exemplele cele mai apropiate și înțelese de oameni. Când era la fântâna de lângă orașul Sihar și a venit femeia samariteancă să scoată apă, El i-a zis: ”Dă-mi să beau.” și apoi i-a mai zis: ”Dacă ai ști cine este Cel ce îți spune ”dă-mi să beau” tu singură ai cere și El ți-ar da apă vie.” Astfel, Mântuitorul a ilustrat adevărul despre mântuire și viața veșnică prin intermediul apei după care venise femeia. Să folosim exemple biblice și exemple actuale, care sunt foarte cunoscute și relevante pentru tinerii cărora le predicăm.

Fii pozitiv și cu apreciere în abordarea subiectului

O mare parte din oamenii în vârstă sunt înclinați să creadă rău despre tineri și au o părere preconcepută. Nu accepta niciodată acest fel de gândire. Dacă tinerii sesizează o astfel de atitudine, nu vor mai fi receptivi la mesajul ce vei dori să le transmiți. Orice subiect ai aborda, pune lucrurile dintr-o perspectivă pozitivă și în orice lucru o merită, apreciază-i pe ascultători. Este interesant de observat că Apostolul Pavel și atunci când avea foarte puține motive să laude pe cineva, găsea motive ca să arate apreciere. La începutul Epistolei I către Corinteni apostolul a scris:

Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. (1 Corinteni 1:4-5)

Starea spirituală a Corintenilor nu era bună și Pavel avea multe motive ca să-i mustre. Dacă nu avea pentru ce să-i laude, atunci a menționat lucrurile ce le-au primit ei de la Dumnezeu. Mulțumirea aceasta a autorului a fost un fel de a aborda pozitiv subiectul de la început, cel puțin de a face o introducere pozitivă.

Fii un exemplu de trăire a mesajului pe care îl predici

Secolul nostru este caracterizat printr-o mare criză de oameni cu caractere model. Avem cele mai mari biblioteci teologice și conform unor statistici zilnic ies de sub tipar 70 noi titluri de diverse cărți cu mesaj creștin. Dar, în același timp, societatea noastră este într-o foarte mare criză de conducători care ar trăi cu pasiune ceea ce predică. De aceea, cuvântul predicat nu are putere de transformare. Dacă vrei să aduci schimbare în viețile oamenilor prin mesajul care îl predici, fii un exemplu viu și viața ta să fie o ilustrație la adevărul pe care îl predici din Cuvântul lui Dumnezeu.

Predică câte o carte întreagă a Bibliei

Duminica trecută am încheiat să predic din Epistola I către Corinteni la biserica unde slujesc. Mi-a luat aproape 2 ani ca să predic această carte. Duminica viitoare voi începe să predic Epistola II către Corinteni și voi predica verset cu verset, capitol cu capitol. În felul acesta, creștinii care ascultă mesajul predicat ajung să înțeleagă profund mesajul întreg al cărții și problemele care sunt abordate. Când am ales cartea, nu m-am gândit să fie ceva ușor de predicat pentru mine, ci să fie o carte care cel mai bine va răspunde la nevoile actuale ale bisericii. Din același motiv vinerea trecută am început să predic la întrunirile de tineret cartea Proverbelor lui Solomon. Felul acesta de predică sistematic este foarte eficient și motivează pe ascultători și pe predicator.

Tinerii așteaptă să fie motivați la acțiune

În toate vremurile tinerii au fost oameni de acțiune și ei așteaptă să fie motivați la fapte concrete. Dacă predicile unui predicator sunt prea teoretice, dar nu îndeamnă la acțiuni concrete, la scurt timp nu vor mai avea succes la tineri. De aceea, fii conștient de realitatea din jur și de potențialul tinerilor la care le predici ca să-i motivezi la fapte mărețe. Și aceasta va fi posibil numai dacă vei fi un om curajos și vei merge în fruntea lor. Dacă nu ești un om curajos și un om de acțiune, predicarea ta este lipsită de putere și va fi în zadar.

Caută să înțelegi tinerii. Apreciază potențialul lor. Fii un exemplu în toate pentru ei și propovăduiește-le Cuvântul lui Dumnezeu ca să-i îndemni la fapte mărețe.