Predică ”De ce Isus le-a interzis unora să mărturisească despre El?”

Mai înainte mi-a fost adresată această întrebare de cititorii portalului http://www.moldovacrestina.md. Așa cum predic la Biserica “Bunăvestirea” din Chișinău Evanghelia după Marcu, duminica viitoare tocmai voi predica pasajul din Evanghelia după Marcu 7:31-37, care abordează acest subiect. Serviciul va începe la orele 10:00 dimineața.