Mai poţi câştiga un loc în Împărăţia cerurilor dacă te căsătoreşti?

Întrebare:

Dacă te căsătoreşti, mai poţi câştiga un loc în Împărăţia cerurilor?

Oprirea căsătoriei – o învăţătură drăcească

Intrarea în Împărăţia cerurilor nu ţine de a fi sau a nu fi căsătorit. În vremea Apostolului Pavel a fost o învăţătură pe care el a numit-o drăcească, pentru că cei ce o propovăduiau interziceau oamenilor căsătoria, sub pretext că doar aşa poţi moşteni viaţa veşnică. Iată ce a scris Apostolul Pavel despre ei şi învăţătura lor:

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios. Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. (1 Timotei 4:1-8)

Învăţăturile care opresc căsătoria sub pretext de moştenire a Împărăţiei cerurilor sunt învăţături drăceşti, care vin de la duhuri înşelătoare, sunt minciuni şi basme lumeşti şi băbeşti de care trebuie să ne ferim.

Despre câştigarea intrării în Împărăţia cerurilor

Viaţa veşnică în Împărăţia cerurilor nu este ceva care poate fi câştigat de noi prin eforturi proprii. Există o singură, doar o singură posibilitate ca să căpătăm iertare de păcate şi să avem parte de viaţa veşnică şi intrare în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta se poate face doar prin credinţă în Domnul Isus Hristos:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan 3:16-18)

Şi ca să înţelegem că viaţa veşnică nu este răsplata pentru faptele noastre bune ci darul lui Dumnezeu, Scriptura mai spune:

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. (Efeseni 2:8-10)

Dumnezeu să vă binecuvânteze cu credinţă mântuitoare ca să aveţi parte de darul vieţii veşnice în Împărăţia lui Dumnezeu şi dacă veţi alege să vă căsătoriţi, să aveţi o căsnicie fericită.