Poţi avea o căsătorie binecuvântată dacă ai comis adulter şi te-ai pocăit?

Întrebare:

În  ultimul  timp sunt foarte  confuză… În perioada adolescenţei am fost departe de Dumnezeu, aveam  o relaţie cu un băiat creştin la fel ca mine, dar am avut timp de  jumătate de an relaţii sexuale, mi s-a  părut un fleac de la  început, dar starea  mea spirituală s-a agravat şi mai  mult când mi-am dat seama de ceea ce am făcut. Au trecut 2 ani de atunci şi eu m-am pocăit în biserică, dar acum vreau să iau  botezul. Vă rog să mă ajutaţi şi să îmi explicaţi dacă eu trebuie să  mai am  îndoieli în privinţa că sunt iertată de Dumnezeu complet sau nu, și dacă  nu mi se vor lua  din  binecuvântări atunci când mă voi casatori, pentru că am făcut asta. Uneori am senzaţia că Dumnezeu mai ţine în seamă asta și nu mă simt liberă, chiar dacă merg la biserică. Aş vrea să vă rog să-mi explicaţi dacă acest lucru trebuie  mărturisit şi fraţilor din  biserică. Mulţumesc anticipat!

Adulterul necinsteşte şi spurcă căsătoria

Din mesajul cu întrebarea îmi dau seama că nu ţi-a fost străină învăţătura Bibliei şi la momentul când ai ales să comiţi adulter cu acel băiat te considerai creştină şi ştiai ce spune Dumnezeu în această privinţă şi anume:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Fapta comisă de tine cu acel băiat “creştin” este curvie şi, cum vezi singură, aceasta necinsteşte şi spurcă căsătoria şi pe a ta şi pe a lui, indiferent că vă veţi căsători împreună sau nu.

Dumnezeu iartă păcatele

În Epistola I a lui Ioan, Dumnezeu spune astfel:

Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. (1 Ioan 1:5-6)

Şi aşa se pare că aţi trăit şi tu şi acel băiat până acum. V-aţi considerat creştini, adică pretindeaţi că aveţi părtăşie cu Dumnezeu, dar umblaţi în întuneric (curvie) şi astfel minţeaţi şi nu trăiaţi adevărul. Iată însă ce spune Dumnezeu pentru astfel de cazuri:

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:7-9)

Deci, dacă spui că ţi-ai mărturisit păcatul, atunci Dumnezeu este credincios şi drept ţi-a iertate păcatele şi te-a curăţit de orice nelegiuire. Aşa că ai primit o iertare deplină.

Păcatele lasă consecinţe

Împăratul David a comis şi el odată curvie în viaţa sa. O singură dată… dar aceasta l-a dus apoi la un alt păcat – la omor. Dumnezeu a trimis pe prorocul Natan ca să-l confrunte pe David:

Şi Natan a zis lui David: „Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Eu te-am uns împărat peste Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul; te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat. Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul; ai luat de nevastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul.” Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta şi voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale şi le voi da altuia care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucrul acesta în faţa întregului Israel şi în faţa soarelui.” David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, săvârşind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.” (2 Samuel 12:7-14)

Vezi? Dumnezeu l-a iertat pe David pentru că el s-a pocăit şi şi-a mărturisit păcatul. Dar consecinţele au venit în viaţa lui una după alta aşa cum au fost anunţate de Dumnezeu şi David le-a primit în smerenie, cu lacrimi şi cu capul plecat.

Nu trebuie să te mai laşi apăsată de vina păcatului comis pentru că ţi-a fost iertat, iertat deplin de Dumnezeu. Dar, nici nu te poţi aştepta să ai în căsătorie binecuvântările de care te-ai fi bucurat în cazul când aveai să te păstrezi fecioară curată.

Despre mărturisire

Nu ştiu la ce fraţi te referi când spui  că vrei să-ţi mărturiseşti păcatul dar presupun că te gândeşti la păstor. Dacă Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă să faci aceasta, atunci trebuie să mărturiseşti.

Dacă băiatul “creştin” care a întreţinut relaţii adultere cu tine este şi el încă membru de biserică şi toată lumea crede că el este creştin, atunci trebuie să mergi să-i spui să se pocăiască de păcatul lui şi să mărturisească pastorului. Dacă însă nu o va face, atunci eşti datorea să-i spui păstorului despre aceasta ca să fie dat afară din biserică pentru că se pretinde creştin şi trăieşte în adulter, aşa cum învaţă Sfânta Scriptură.

Mai este cineva cui trebuie să-i mărturiseşti păcatul tău. Acesta este bărbatul care va veni să te ceară în căsătorie. Eşti datoare să-i mărturiseşti păcatul tău  şi să-i spui că nu mai eşti fecioară. Dacă va fi un om care a experimentat iertarea lui Dumnezeu, te va ierta şi el cu o iertare deplină dacă va vedea în tine o adevărată creştină născută din nou, iar dacă nu, va fi mai bine să nu vă căsătoriţi.

Fii o adevărată ucenică

Acum caută să te apropii de Dumnezeu din toată inima. Începe să studiezi în profunzime Sfintele Scripturi şi fă-ţi din aceasta o disciplină, ca să fii o adevărată ucenică a Domnului Isus, aşa cum a spus El odată iudeilor care crezuseră în El:

„Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32)

Studiază Cuvântul lui Dumnezeu ca să cunoşti adevărul şi adevărul să te facă liberă de păcat. Cu prilejul acesta vreau să te invit la tabăra de studiere a limbii Engleze unde vom studia şi cursul biblic “Căsătorie fără regrete”. Astfel vei învăţa cum să te pregăteşti şi cum să te raportezi la soţul tău în viitor aşa ca să aveţi o căsătorie binecuvântată.