Le este îngăduit femeilor să oficieze botezul?

Întrebare:

Aș vrea să știu dacă o persoană de sex feminin poate să facă botezul ucenicului său?

În Sfânta Scriptură nu găsim nici un caz când femeile ar fi botezat pe cineva. Toate botezurile menționate au fost administrate de apostoli sau de alți slujitori bărbați. Pe de altă parte, nu găsim nici o poruncă sau interdicție pentru femei să boteze.

femeia să boteze

Este bine că aveți ucenici și că ei doresc să se boteze și vă sfătuiesc să-i invitați la biserica din care faceți parte ca să fie botezați de către slujitorul de acolo. Dacă vă aflați într-o localitate unde nu există biserică, invitați un pastor să vină și să oficieze botezul. Dacă nu poate veni pastorul, căutați să mergeți cu persoana care dorește să se boteze la o biserică unde poate să-i fie dat botezul. Dacă împrejurările nu permit nici una, nici alta, atunci, dacă este posibil, cereți-i permisiunea pastorului dumneavoastră să botezați acea persoană. Nu va fi plăcut înaintea lui Dumnezeu dacă cineva, bărbat sau femeie,  va hotărî să dea botezul altei persoane pe motiv de răzvrătire și nesupunere față de mai marii săi în Evanghelie și separat de biserica din care face parte sau ca să producă dezbinare în Biserică care este trupul lui Hristos. Este important ca toate lucrurile în Biserica lui Hristos să se facă în bună rânduială și supunere.  Așa să vă ajute Dumnezeu.