Este postul obligatoriu pentru fiecare membru al bisericii sau este o alegere personală?

Întrebare:

Este postul obligatoriu pentru fiecare membru al bisericii sau este o alegere personală?

postul și rugăciune

Pe site avem mai multe articole despre post. Unul este “Ce a spus Isus Hristos despre post”, un articol care aruncă multă lumină asupra întrebării date.

Biblia nu stabilește un grafic al postului. Studiind Scripturile, înțelegem că postul este o necesitate atunci când sunt probleme și este un fel de a-ți smeri inima înaintea lui Dumnezeu pentru a fi primite rugăciunile. În Biblie este menționat un singur post obligatoriu pentru toată lumea și acesta era postul din perioada sărbătorii Azimilor, care începea cu sărbătoarea Paștelor, când se mânca Mielul de Paști: timp de o săptămână nimeni nu avea voie să mănânce pâine dospită.

În luna întîi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, să mîncaţi azimi, pînă în seara zilei a douăzeci şi una a lunii. Timp de şapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mînca pîne dospită, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băştinaş. Să nu mîncaţi pîne dospită; ci, în toate locuinţele voastre, să mîncaţi azimi. (Exod 12:18-20)

Aluatul sau pâinea dospită simbolizează în Biblie păcatul și, deja, în Noul Testament apostolul Pavel, folosind această imagine, ne învață că fiind în Noul Legământ cu Domnul Isus nu mai avem dreptul să păcătuim și nici să tolerăm păcatul în biserică, pentru că acesta poate foarte ușor să se înmulțească și să-i afecteze pe mulți:

Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sînteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului. (1 Corinteni 5:6-8)

Dacă revenim la întrebare: este postul obligatoriu pentru fiecare membru al bisericii sau este o alegere personală, înțeleg că se are în vedere cazul în care s-a luat o decizie de a posti cu toată biserica. În așa caz postul este obligatoriu. De obicei, așa decizii se iau în legătură cu anumite probleme mai serioase și dacă s-a luat decizia de a posti cu toată biserica, atunci postul este obligatoriu pentru fiecare membru. Dacă cuiva i se pare aceasta prea dur, doresc să fac o referință la decizia luată de împăratul Ninivei când a aflat despre vestea că Dumnezeu va nimici cetatea în 40 de zile:

Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac, şi a şezut în cenuşă. Şi a trimes să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi mai marilor lui, următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile, să nu guste nimic, să nu pască, şi nici să nu bea apă deloc! Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, strige cu putere către Dumnezeu, şi să se întoarcă dela calea lor cea rea şi dela faptele de asuprire, de cari le sînt pline mînile! Cine ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi, şi dacă nu- Şi va opri mînia Lui aprinsă, ca să nu pierim!” Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau dela calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S’a căit de răul pe care se hotărîse să li-l facă, şi nu l-a făcut. (Iona 3:6-10).

Vreau să vă recomand să studiați mai multe despre post în cursurile biblice “Predica de pe munte”, „Daniel”  și “Unde te duci?” (un studiu în baza cărții Iona).

La fel, vă recomand să citiți cartea scrisă de Vasile Filat “Ce spune biblia despre post?”, care poate fi procurată și la librăria creștină “Învățătură din Cuvânt” din Chișinău și să vizionați emisiunea “Despre post – Adevărul despre Adevăr”.