Post și rugăciune pentru pregătirea misionarilor în vara anului 2014

Lucrarea de propovăduire a Evangheliei este o continuă luptă spirituală. Vrăjmașul sufletelor omenești vrea să împiedice cu orice preț răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu și pune piedici de tot felul. De aceea, oamenii sfinți din toate vremurile au știut cât de importante sunt rugăciunea și postul în această luptă duhovnicească.  

Cu ajutorul lui Dumnezeu, în vara anului 2012, în Moldova și-a început activitatea Școala Internațională de Misiune. La început am avut doar o singură facultate la care s-au înscris 32 de tineri și tinere din 12 țări ale lumii ca să fie pregătiți pentru a face misiune în calitate de antrenori de Taekwon-Do. 

 

 

În vara anului 2013, numărul studenților a crescut până la 90 din 14 țări și am deschis o facultate de pregătire a antrenorilor de Fotbal și alta pentru pregătirea slujitorilor care vor lucra la răspândirea Evangheliei prin mijloacele mass-media. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea lor și la întoarcere am început lucrări frumoase în țările din care au venit. 

 

În vara acestui an, pe lângă facultățile existente, va începe să activeze și facultatea la care vor fi pregătite antrenoare de Fitness.  

 

Pentru data de 3 iunie, în calitate de conducător al acestei școli, invit pe toți profesorii, studenții și candidații să petrecem întreaga zi în post și rugăciune. Mulțumim pastorului și bisericii „Harul” de pe strada Ciocârliei 2/8 din Chișinău care ne oferă sala bisericii și astfel să petrecem în rugăciune de la orele 9:00 până la orele 16:00. 

 

Îndemn pe studenții și profesorii care se află în afara Moldovei și nu vor avea posibiltate să fie cu noi împreună în această zi, să se abțină de la alte activități și să se dedice rugăciunii și postului. Fratele Vitalie Marian va depune efortul să le ofere posibilitate de a participa cu noi prin Skype și va face postări continuu pe pagina de Facebook. 

 

Invit pe toți cititorii acestiu portal care aveți pe inimă această lucrare și înțelegeți importanța ei să veniți împreună cu noi ca să ne rugăm și să postim, iar dacă nu aveți posibilitate, să postiți și să vă rugați acolo unde vă veți afla. 

 

Când ne vom aduna, la data de 3 iunie, vor fi prezentate rând pe rând multele nevoi de rugăciune pe care le avem și ne vom ruga pentru fiecare profesor și student în parte. Să ne rugăm, de asemenea, ca să binecuvânteze Dumnezeu bunul mers al școlii și fiecare profesor să predea la calitatea cea mai înaltă, iar studenții să-și dea toate silințele ca să însușească materia. Dumnezeu să pregătească inimile oamenilor la care vom merge să le predicăm și să le slujim, căci în timpul școlii vom avea trei ieșiri în misiune pe întreg teritoriul țării. Să ne rugăm pentru studenții care au nevoie de vize ca să-i ajute Dumnezeu să le ia ușor și să găsească toți sumele necesare de bani pentru a-și acoperi cheltuielile de drum și de școală. Dumnezeu să binecuvânteze și bisericile din care vin ei ca să le poată oferi sprijin în rugăciune și financiar. Rugăm pe Domnul să aducă la școală doar băieți și fete care Îl iubesc pe Dumnezeu și sunt gata să-și dedice total viețile pentru misiunea lui Hristos. O altă nevoie de rugăciune este pentru administratori și toți frații și surorile care vor fi implicați în logistică și multe alte slujiri. 

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze!