Să postim pentru înaintarea Evangheliei în ţară

Împreună cu Biserica „Bunavestirea” din Chişinău, vom posti săptămâna viitoare, miercuri, la 7 octombrie. Dorim să venim cu toţi înaintea lui Dumnezeu ca să-I cerem să ne binecuvânteze cu râvnă pe noi, toţi creştinii din ţară ca să spunem despre mântuirea care este în Domnul Isus şi să lucrăm cu zel pentru Numele Lui.

Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. (I Timotei 2:1-4)

Ne vom ruga şi pentru actuala guvernare ca să se lase conduşi de Dumnezeu în toate lucrurile, să acţioneze cu frică de El şi să aibă astfel binecuvântarea Lui elaborând legi care să fie potrivite cu Legea lui Dumnezeu care este Biblia.

Ne vom ruga pentru Guvern şi toţi deputaţii din Parlamentul ţării să aleagă să studieze zilnic fiecare în parte Biblia ca să poată lua hotărâri drepte şi pentru binele ţării.

De asemenea, să ne rugăm pentru preşedintele ţării ca să fie ales şi să fie un om cu frică de Dumnezeu şi care să contribuie la înaintarea Evangheliei prin hotărârile lui.

Invit pe toţi cititorii acestui portal care au pe inimă aceleaşi dorinţe pentru Evanghelie şi ţară, să se alipească la postul nostru.