Pocăința adevărată sau… De ce nu pot să birui păcatul?

„Faceți, dar, roade vrednice de pocăința voastră”. Matei 3:8

Fii atent in ceea ce faciV-ați pus vreodată întrebarea: „Oare ce înseamnă o pocăința adevărată?” „De ce există creștini care nu pot trăi conform pocăinței lor și nu pot face fapte vrednice de pocăință?” „Oare care trebuie să fie comportamentul omului după pocăință?” De fapt, ar trebui să ne gândim la motivul omului atunci când el acționează într-un fel sau altul. De obicei, motivul principal al acțiunilor omului constă în realizarea lor pentru oameni, de dragul oamenilor și de fața oamenilor. Adesea, gândurile care stau în spatele multor acțiuni ale oamenilor sunt: Dacă mă gândesc să fac ceva bun, o fac pentru aprecierea oamenilor, pentru ca să mă observe, pentru recunoașterea și lauda lor. Iar dacă fac un lucru rău, mă gândesc oare ce va fi dacă vor afla oamenii, oare cum vor reacționa, oare ce vor spune? Dacă mă voi da de rușine în fața oamenilor, dacă îmi voi strica imaginea în fața oamenilor, dacă voi pierde respectul în fața lor, dacă oamenii mă vor judeca sau mă vor critica… Dacă vor afla oamenii… oare ce va fi??? Tot ce fac, fac gândindu-se la oameni.
La prima vedere s-ar părea că este corect, nu-i așa? Oare ce greșit este în asta?

Ideea este că oamenii uită de Dumnezeu și atunci când fac un lucru rău, se gândesc cum ar putea să-l ascundă de oameni. Sigur unele acțiuni pot fi făcute în ascuns. Atunci când un păcat este ascuns, oamenii pot să nu afle despre el, și, ca urmare, păcatul va fi făcut în continuare. Doar uneori, probabil, ar apărea gândul că nu este corect în fața lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu va fi suficientă putere pentru ca acest păcat să fie biruit. Oare nu-i așa?

Dacă dorești și dacă doresc o pocăință adevărată, gândul și motivul nostru trebuie să fie îndreptat spre o direcție corectă. Motivația acțiunilor noastre pentru ca să nu aducă la păcat, trebuie să fie: „Oare cum privește la asta Dumnezeu?” „Ce va spune Dumnezeu?” „Oare cum Îl afectează?” „Îl rănește pe El ceea ce fac?” „Îl glorifică pe El ceea ce fac?” „Oare Îi arăt eu lui Dumnezeu că Îl iubesc cu adevărat? Cu toată inima mea, cu toată puterea mea, cu tot cugetul meu?” „Ce mesaj Îi transmit lui Dumnezeu prin orice cuvânt sau faptă?”

„Orice faceți să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni!” Coloseni 3:23

Vei avea o pocăință adevărată, doar dacă vei avea o dragoste adevărată față de Dumnezeu! Și tot ce faci, să faci cu dragoste! Nu de dragul părerii oamenilor, dar de dragul lui Dumnezeu. Chiar dacă faci acel lucru pentru oameni, caută în toate să fii apreciat în primul rând de Dumnezeu. Să nu uităm niciodată de prezența Lui în viața noastră. El vede totul, chiar pătrunde până în adâncurile ființei noastre, până acolo încât cunoaște gândurile și motivațiile oricărui om. Nimic nu poate fi ascuns de El!
Dumnezeu să ne schimbe mintea și inima și să ne dea o dragoste adevărată față de El!