Este îngăduit unui creştin să fie spion ?

Întrebare: 

Seară bună, părinte. După cum știți de vreo lună jumătate sunt în ţară, terminând de tot cei 3 ani separați de familie în Afganistan şi Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat în tot acest timp, inclusiv prin dumneavoastră. Acum încerc să-mi găsesc de lucru şi iau în calcul orice ofertă apare, de vreme ce piața forței de muncă e aproape închisă şi la stat şi la privat din cauza problemelor economice. Considerați că a lucra pentru un serviciu special, gen serviciul român de informații ori serviciul de informații externe, este incompatibil cu calitatea de creștin? Vă mulțumesc frumos și Doamne ajută! 

Site-ul serviciilor de informaţii externe ne dă următoarea definiţie a serviciului român de informaţie comparat cu cel extern de informații: 

Conform Legii 51/1991 privind siguranţa naţională a României, „Serviciul Român de Informaţii este organul de stat specializat în materia informaţiilor din interiorul ţării, iar Serviciul de Informaţii Externe este organul de stat specializat în obţinerea din străinătate a datelor referitoare la siguranţa naţională”.

Vorbind în termeni mai cunoscuţi societăţii noastre de astăzi, SRI(serviciul român de informaţii) şi SIE(serviciul de informaţii externe) nu este altceva decât un fel de KGB la ruşi sau un fel de CIA la americani. Aceşti oameni mai pot fi numiţi şi spioni, de aceea ne punem întrebarea: este bine ca un creştin să lucreze într-o instituţie ca aceasta? Ce spune Biblia despre spionaj ?

Iscoadele ce au spionat Canaanul 

Cuvântul în limba română folosit în Biblie pentru “spioni” este “iscoade”. Din istoria poporului Israel ştim că după ce Dumnezeu i-a scos din ţara Egiptului şi îi aducea spre Canaan prin pustie, când au ajuns în pustia Paran, Dumnezeu a spus lui Moise să trimită 12 iscoade(spioni) ca să vadă ţara Canaan. În capitolul 13 din cartea Numeri citim toate instrucţiunile pe care le-a dat Moise acestor bărbaţi cu privire la spionarea ţării şi anume: 

… „Mergeţi de aici spre miazăzi, şi apoi să vă suiţi pe munte. Vedeţi ţara, vedeţi cum este ea, cum este poporul care o locuieşte, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr; vedeţi cum este ţara în care locuieşte: dacă este bună sau rea; cum sunt cetăţile în care locuieşte: dacă sunt deschise sau întărite; cum este pământul: dacă este gras sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiţi cu inimă şi luaţi cu voi roade din ţară.” Era pe vremea când încep să se coacă strugurii. (Numeri 13:17-20)

După cum vedem, aceşti 12 spioni au avut o misiune specială-de a aduna informaţii despre ţară şi fertilitatea pământului, numărul populaţiei şi tăria poporului, cetăţi şi abilitatea militară a acestora. Cu alte cuvinte, iscoadele trebuiau să aducă informaţii despre ţară şi locuitori, ca mai apoi să se poată face un plan de cucerire. Interesant este faptul că ideea de a trimite iscoade nu a fost a lui Moise, ci a venit de la Dumnezeu. Totuşi să nu ne grăbim să facem anumite concluzii…

Vechiul Testament ne arată că spionajul era foarte bine cunoscut societăţii de atunci. Din discuţia lui Iosif cu fraţii lui, când aceştia au venit în Egipt după pâine(Geneza 42:9), ne dăm seama că atât egiptenii, cât şi copiii lui Israel ştiau foarte bine că existau spioni, care iscodeau locurile slabe ale altor ţări. 

Spionajul nu este o meserie născută în secolul XXI, ci a existat cu mult înainte. Aceasta o vedem în Egipt, o vedem la poporul Israel în timpul lui Moise (Numeri 13), apoi în timpul lui Iosua (Iosua 2), în timpul lui David (1Samuel 26:3-4) etc. 

Totuşi, dacă vorbim de iscoadele trimise în Canaan şi alţii după ei care au mai existat, vedem un detaliu important. Ei au fost trimişi de Însuşi Dumnezeu pentru a înţelege cum să cucerească ţara pe care Dumnezeu a promis să o dea poporului prin legământ. Ceea ce au făcut cei 12, apoi cei 2(trimişi de Iosua)nu a fost o meserie permanentă, ci mai degrabă un lucru făcut o dată sau de două ori. Cel căruia îi slujeau ei, în cazul acesta, era Însuşi Dumnezeu. Regulile după care se conduceau ei era Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nu a instituit mai apoi un departament în Israel responsabil pe iscodire. Aceasta s-a întâmplat atunci, pentru că era stare de război şi o necesitate pentru Israel de a cuceri ceea ce Dumnezeu deja le dăduse. 

Unele calităţi ale spionilor

Când Domnul Isus era pe pământ, fariseii aveau şi ei spionii lor. Într-o zi au trimis nişte iscoditori la Domnul Isus. Privind la calităţile acestor oameni, înţelegem, de fapt, în mare parte cum trebuia să se comporte un spion: 

Au început să pândească pe Isus; şi au trimis nişte iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniţi ca să-L prindă cu vorba şi să-L dea pe mâna stăpânirii şi pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceştia L-au întrebat: „Învăţătorule, ştim că vorbeşti şi înveţi pe oameni drept şi că nu cauţi la faţa oamenilor, ci-i înveţi calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu?” Isus le-a priceput viclenia şi le-a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi? Arătaţi-Mi un ban. Al cui chip şi ale cui slove sunt scrise pe el?” „Ale cezarului”, au răspuns ei. Atunci El le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Nu L-au putut prinde cu vorba înaintea norodului; ci, miraţi de răspunsul Lui, au tăcut. (Luca 20:20-26)

O calitate a acestor iscoditori a fost să se prefacă a fi ceea ce nu erau şi să vorbească ceea ce ei nu credeau. De fapt, aceasta este şi calitatea cea mai puternică a fiecărui spion. Pentru a nu fi depistat, el trebuie în permanenţă să se prefacă a fi ceea ce nu este şi să vorbească lucruri pe care nu le crede. Aşa au fost şi aceşti iscoditori răi trimişi de farisei la Domnul Isus. Cuvintele lor au dorit să pară sincere, dar aceasta numai în aparenţă, dar în realitate ei doreau să-L facă să vorbească împotriva stăpânirii şi dregătorului ca mai apoi să-I facă rău. 

Serviciile de informaţii ale zilelor noastre

Tehnologiile informaţionale au avansat atât de mult încât oameni de rând ca şi noi, nici nu ne putem imagina amploarea cu care se spionează astăzi. Suntem martori cum o ţară spionează pe alta şi de cele mai multe ori cum spionii spionează pe însuşi cetăţenii lor de rând, dând buzna în viaţa lor privată. Nu este o noutate că toate calculatoarele pe care le folosim, telefoanele mobile care ne oferă o gamă largă de oportunităţi, în acelaşi timp transmit informaţii despre fiecare din noi celor care au nevoie de ele… De multe ori toate aceste fapte sunt explicate prin “lupta împotriva terorismului”, dar de cele mai multe ori nu au nimic a face cu aceasta. 

De multe ori spionii zilelor noastre sunt nevoiţi să acţioneze exact aşa cum este descris omul rău din Psalmul 10 despre care se spune aşa: 

Stă la pândă lângă sate şi ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice: ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în vizuină: stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde şi-l trage în laţul lui: (Psalmi 10:8-9)

Ce dorești să-ţi facă ţie oamenii fă şi tu la fel

Întorcându-ne la întrebarea adresată la începutul acestui articol, aş vrea să vă puneţi o întrebare: aţi dori ca cineva să intre fără permisiune în computerul, telefonul, e-mailuri şi datele dumneavoastră bancare ? Nu este vorba că ar găsi ceva ruşinos acolo, dar este vorba de viaţa dumneavoastră privată ? Ai dori ca cineva să te spioneze în timp ce eşti cu soţia în dormitor sau să ai complexul că ori de câte ori deschizi gura cineva te ascultă şi ar putea interpreta cuvintele tale altfel decât ai intenţionat să o faci ?
Sunt sigur că la nimeni din noi nu i-ar plăcea acest lucru. Dar dacă nouă nu ne place, de ce atunci am accepta să facem acest lucru altor oameni ? Domnul Isus ne învaţă ca tot ce voim să ne facă nouă oamenii, să le facem şi noi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii. (Matei 7:12).
Dar va spune cineva că cele 12 iscoade din Israel totuşi au fost trimise de Dumnezeu. Aveţi dreptate, dar informațiile culese de acei spioni nu se răsfrângeau asupra “dormitorului” acelor oameni. Apoi aceasta a fost ceva deosebit de ceea ce se face astăzi. A fost o necesitate de a lua ceea ce Dumnezeu, Căruia îi aparţine pământul şi tot ce este pe el, le-a dat acestui popor prin legământul încheiat cu Avraam. 

Ca şi spion, cui te vei supune ?

Veţi spune că serviciile de informaţii sunt necesare pentru preîntâmpinarea actelor teroriste şi a multor alte fapte rele. Sunt de acord cu aceasta şi cred că în această privinţă chiar avem nevoie de ele. Dar îmi pun întrebarea, ca şi creştin şi agent al serviciilor de informaţii secrete, întotdeauna vei spiona doar teroriști ? Ştirile din ultima vreme ne demonstrează că aceste servicii spionează, practic, pe oricine, începând de la preşedintele ţării şi terminând cu orice om de rând, dacă este nevoie. Mai mult decât de atât, pe site-ul Serviciilor de Informaţii Externe, la întrebarea cu privire la criteriile şi calităţile unui angajat al acestei instituţii, răspunsul este următorul: 

Decizia privind încadrarea în SIE a unei anumite persoane mai are în vedere şi loialitatea indiscutabilă, caracterul, obiceiurile, relaţiile şi discreţia acesteia.

Nu este nimic greşit să fii patriot şi loial ţării al cărei cetăţean eşti. Aşa trebuie să fie orice bun creştin. Dar ce vei face în cazul în care tu ca şi creştin spion vei primi un ordin care va fi împotriva legii lui Dumnezeu ? Vei fi tu atunci mai mult loial ţării decât lui Dumnezeu ? Biblia spune că noi, ca şi copii ai Lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm mai mult de El decât de oameni. Ce vei face atunci când vei fi impus să minţi ca să te aperi, ca să nu fii descoperit ? Sau atunci când chiar poate vei fi impus să iai viaţa cuiva în numele patriei şi a unor top secrete de stat ? Sunt lucruri foarte importante pe care trebuie să le analizaţi înainte de a face acest pas. Totuși, cred că slujbele  în cadrul serviciilor de informații nu constau doar din spionaj, de aceea vă sfătuiesc să analizați bine tot ce este legat de slujba dumneavoastră și de urmările pe care le va aduce aceasta. 

Vreau să vă mai spun ceva. Viaţa noastră de creştin face să fie trăită cu Hristos pentru valori care stau deasupra acelora de a avea un serviciu stabil sau un salariu bun. Noi avem “bogăţii” mai presus de acestea şi ele nu sunt aici pe pământ, ci acolo sus în patria cerească spre care noi, creștinii, dorim din toată inima să ajungem și să locuim. 

Ce crezi tu, drag cititor: este bine sau nu pentru un creştin să lucreze în serviciile de informaţii ?