Poate fi creștinul posedat de demoni?

Întrebare:

De ceva timp aud de la unii frați ideea conform căreia, creștinul poate fi posedat de demoni, adică alături de Duhul Sfânt, simultan poate locui un duh necurat, care a intrat în om printr-o “ușă” (termenul folosit de ei) creată de un păcat (adica un păcat îl face pe credincios să fie invadat de demoni) și, prin urmare, creștinul are nevoie de eliberare prin exorcizare. Oare practicau apostolii exorcizarea creștinilor ori doar a celor necreștini? Ce atitudine trebuie să iau față de acești oameni, dacă ei sunt în biserică,  răspândesc această practică și “racolează” adepți creduli, care nici nu cercetează Scriptura?

Nu găsim nicăieri în Noul Testament relatări despre creștini care ar fi ajuns din nou  posedați de duhuri necurate din pricina săvârșirii a careva păcate și să fi fost eliberați prin exorcizare. Nu vedem niciodată ca sfinții apostoli să fi fost preocupați de izgonirea duhurilor necurate din creștinii născuți din nou, care erau umpluți cu Duhul Sfânt. Ceea ce spuneți că unii predică este o învățătură rea care se răspândește în ultima vreme și ia diverse forme, dar este o înșelăciune și cei neștiutori și neîncercați devin victime oamenilor vicleni care răspândesc astfel de învățături și îi fac pe unii prunci în Hristos să-și piardă bucuria și siguranța mântuirii.

Când le-a scris creștinilor din orașul Corint, avertizându-i despre pericolul idolatriei Apostolul Pavel le-a adresat și aceste cuvinte:

Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii. Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? (1 Corinteni 10:19-22)

Apostolul comunică prin acest pasaj că în spatele idolilor stau demoni și atunci când creștinii merg să ia parte la ceremonii și mese idolești, prin aceasta intră în împărtășire cu dracii și dacă vreun creștin alege să facă aceasta și în același timp vine și la biserică și ia parte la cina Domnului prin însăși participarea lui la ceremonii și mese idolești Îl provoacă pe Domnul la gelozie și va ajunge foarte curând să simtă consecințele.

Un alt fel prin care demonii răi încearcă să aibă influență asupra creștinilor este prin răspândirea învățăturilor drăcești, care sunt rele și nimicitoare. În privința aceasta Apostolul Pavel a scris astfel în Epistola I către Timotei:

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul. (1 Timotei 4:1-3)

Când vine cineva să-ți spună că mai sunt și alte condiții pe care trebuie să le îndeplinești pentru a fi mântuit și că nu este suficient harul lui Dumnezeu și credința în Domnul Isus Hristos, să iai bine seama. Vezi dacă ei nu sunt tocmai acei oameni fățarnici care vorbesc minciuni și care sunt însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, pentru că răspândesc învățături drăcești, care spun că pentru a fi mântuit trebuie să respecți anumite restricții în alimentație, sau să nu te căsătorești, sau mai știu ce alte deprinderi trupești propovăduiesc ei și care nu fac sens din punct de vedere a mântuirii. Aceste învățături drăcești iau multe forme și una din ele este mișcarea New Age, ai cărei adepți tocmai propovăduiesc fel de fel de ascetism sau promiscuitate ca și condiție pentru mântuire și încearcă să amestece învățătura curată a Domnului Isus Hristos cu tot felul de învățături păgâne și idolești. Fiți cu luare aminte și feriți-vă de orice fel de învățături străine pentru că ele vin de la cel rău și pe drept sunt numite învățături drăcești. Căutați să studiați Cuvântul lui Dumnezeu ca să cunoașteți și să urmați învățătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos. Așa să vă ajute Dumnezeu.

Dacă vezi în biserică oameni care învață că creștinii pot fi posedați de duhuri rele și că au nevoie să fie exorcizați, trebuie să mergi să anunți păstorii bisericii și să le spui despre învățătura care începe să afecteze biserica. Este de datoria păstorilor să intervină și să-i oprească pe cei ce răspândesc erezii și învățături drăcești și astfel să protejeze Biserica lui Hristos.