Poate creştinul să meargă la teatru sau să joace teatru?

Este îngăduit ca creştinul să joace teatru  ? Aceasta este întrebarea primită de la un cititor al portalului nostru la care vin să răspund în acest articol.

Este îngăduit ca creştinul să joace teatru sau să meragă la teatru?

Teatrul este o unealtă

Teatrul este o unealtă de comunicare care poate fi folosită pentru bine sau pentru rău, tot aşa cum televizorul, sau internet-ul, sau telefonul, pot fi folosite pentru a comunica adevărul lui Dumnezeu şi lucruri valoroase, dar şi pentru a împrăştia imoralitate, agresiune şi răutatea care distrug sufletele omeneşti. Nu putem condamna teatrul tot aşa cum nu putem condamna cuţitul. Contează cine se foloseşte de această unealtă şi cu ce scop. În mâna unui bucătar, un cuţit serveşte pentru a pregăti bucate gustoase, în mâna unui chirurg pentru a face operaţii complicate şi a salva vieţi omeneşti, iar în mâna unui criminal, cuţitul devine o unealtă care aduce moarte şi nenorocire. Aşa este şi cu teatrul.

Nu merge la spectacole care ameninţă integritatea spirituală şi morală

Un astfel de spectacol este Monoloagele vaginului care este folosit de unii ca şi o unealtă pentru răspândirea imoralităţii. Nu merge la un astfel de spectacol pentru că aceasta îţi va afecta gândirea şi vei ajunge să fii atras în practici care vor aduce consecinţe grave ce nu ţi le-ai dorit nici odată. Deci, înainte de a merge la un spectacol, interesează-te bine ce vrea să comunice autorul acelui spectacol. Eu am fost odată în situaţia când a trebuit să părăsesc sala unde se prezenta un spectacol, tocmai din motiv că am realizat prezenţa unor tentative de strecurare a imoralităţii şi apostaziei. M-am simţit ofensat şi nu am vrut să mă expun la astfel de lucruri. Apropo, au ieşit mai multe persoane împreună cu mine.

Dumnezeu a folosit teatrul ca şi unealtă de comunicare eficientă

Pe când eram student la facultatea de Teologie am avut să fac o lucrare în care am analizat actele profetice simbolice din cartea proorocului Ezechiel. Citiţi această carte şi veţi vedea că inundă cu astfel de acte simbolice. Un astfel de act simbolic este descris şi în cartea proorocului Ieremia la capitolele 27 şi 28. Pasajul biblic începe astfel:

La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit către Ieremia din partea Domnului, următorul cuvânt: „Aşa mi-a vorbit Domnul: „Fă-ţi nişte legături şi nişte juguri, şi puneţi-le la gât.” (Ieremia 27:1-2)

Prin aceast act profetic care era şi un element de teatru, Dumnezeu a cerut proorocului Ieremia să poarte la gât un jug şi astfel să comunice poporului Israel să se supună lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului şi să accepte jugul lui, ca să nu fie nimiciţi.

Teatrul trebuie folosit pentru vestirea Evangheliei Domnului Isus Hristos

Cu siguranţă că teatrul este o foarte puternică unealtă de comunicare. Îmi pare rău că este folosit atât de puţin de creştini. Îmi amintesc cum în copilăria lor, puneam copiii într-o parte a patului şi eu mă duceam şi mă culcam pe spate în cealaltă parte, luam o păpuşă sau orice altă jucărică, şi începeam să fac teatru de jucării cu acele păpuşi, ca şi cum ele se învăţau una pe alta din Sfintele Scripturi. Copiii stăteau încremeniţi cu orele şi ascultau, iar apoi s-au învăţat şi făceau singuri această joacă care era o atât de eficientă metodă să-i învăţ lucrurile sfinte.

În fiecare vară, obişnuim să facem tabere de studiu biblic inductiv unde participanţii învaţă toată ziua lecţia din manual şi apoi, pentru seară pregătesc scenete prin intermediul cărora arată adevărul central din lecţie. Aceasta este şi o distracţie dar îi ajută foarte bine să însuşească adevărul biblic şi să-l comunice altora.

Mă bucur când văd că sunt mai multe teatre în Moldova, dar îmi pare rău şi visez la ziua când va fi o trupă de teatru creştin care vor avea clădirea lor frumoasă unde vor prezenta spectacole prin care vor răspândi adevărul Cuvântului lui Dumnezeu şi vor proclama Evanghelia. Ce mare binecuvântare va fi pentru ţara noastră un astfel de teatru.