Este biblic să faci uz de Internet?

Întrebare: 

Este biblic să folosim Internetul? 

Prin faptul că vă răspund prin intermediul acestei tehnologii la întrebarea adresată puteți să vă dați seama ce cred și puteți intui răspunsul meu. Posibilitatea de comunicare prin Internet este o tehnologie modernă de care creștinii trebuie să facă uz la maxim și iată de ce:

 

 

1. Noi avem să comunicăm cel mai important mesaj lumii întregi

La plecarea Sa de pe pământ Domnul Isus Hristos a dat ucenicilor Săi marea însărcinare: 

 

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20) 

Tehnologia pe care o numim Internet este o unealtă deosebit de eficientă și necesară pentru ucenicii lui Isus în realizarea acestei mari însărcinări primite de la Domnul nostru, căci ne permite să comunicăm rapid, la distanțe mari, fără cheltuieli și eforturile mari pe care le implică deplasarea. Oriunde oamenii au acces la această tehnologie (și azi foarte mulți au acest acces) putem și noi să mergem cu mesajul Evangheliei și să le spunem cum pot fi mântuiți prin credință în Domnul Isus Hristos. 

 

2. Creștinii totdeauna au folosit tehnologiile în slujba Evangheliei

La vremea când apostolul Pavel a scris epistolele sale, aceasta era tehnologia vremii. Da, parcă sună straniu, dar scrisul și comunicarea prin mesaje scrise este o tehnologie care a dăinuit pentru cea mai mare perioadă a istoriei omenirii și până azi funcționează cu succes. Apostolul Pavel, ca unul care a plantat multe biserici (specialiștii spun că au fost  în jur de 36) a făcut uz la maximum de tehnologia mesajelor scrise pentru a comunica cu ucenicii săi din aceste biserici. Apoi, oare nu creștinii au fost primii care au inventat tiparul și l-au folosit în primul rând pentru tipărirea Sfintelor Scripturi? Și radioul, și televiziunea și telefonul, toate au fost folosite de creștini pentru a transmite mesajul Evangheliei și învățătura sănătoasă a Domnului nostru Isus Hristos. Cu atât mai mult trebuie să utilizăm acum tehnologia Internet. 

 

3. Putem ajunge cu Evanghelia până la marginile pământului

Nici o altă tehnologie nu a oferit oamenilor posibilitatea într-un termen așa de scurt și cu așa repeziciune să se ajungă în orice țară, în orice colț al pământului. Nici o tehnologie nu a fost îmbrățișată atât de rapid de locuitorii pământului și la așa scară. Când vezi toate acestea, înțelegi mai bine de ce a spus Domnul Isus următoarele cuvinte: 

 

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. (Matei 24:14) 

Dacă tot a apărut această întrebare, trebuie să aducem în discuție și… 

 

OBIECȚIILE credincioșilor care consideră că tehnologia Internet este rea și periculoasă

 

Ei spun pe drept că prin intermediul rețelei Internet Satana aduce multă imoralitate, desfrâu, pornografii, crime, batjocură, erezii etc. Da, este adevărat, dar oare prin intermediul cărților nu face aceasta? Și totuși, noi nu punem niciodată la îndoială folosirea cărții ca și tehnologie. Oare prin reviste nu face Satana răul? Și totuși, noi, creștinii, tipărim reviste creștine și facem uz de această tehnologie. Aș putea să continui lista și cu alte tehnologii similare pe care le folosim și pe care le folosește și Satana cu oamenii lui ca să distrugă sufletele omenești. 

 

Tehnologiile sunt în aceeași măsură la îndemâna Satanei ca și a noastră, copiilor lui Dumnezeu. De aceea, noi, fiii luminii, trebuie să fim mai înțelepți decât fiii întunericului și când apare o tehnologie nouă să înțelegem repede cum o putem folosi pentru Împărăția lui Dumnezeu și să investim în aceasta. Așa să ne ajute Dumnezeu.