Pilda semănătorului | Alexei Tentiuc

Mesajul a fost predicat la Biserica Buna Vestire Chișinău în data de 7 iunie