Pilda omului care avea doi fii (Matei 21:28-32)

Continuare la articolul “Interpretarea pildei cu vierii”.

Ce credeţi? Un om avea doi feciori; şi s-a dus la cel dintâi, şi i-a zis: „Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!” „Nu vreau,” i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău, şi s-a dus. S-a dus şi la celălalt, şi i-a spus tot aşa. Şi fiul acesta a răspuns: „Mă duc, doamne!” Şi nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” ,,Cel dintâi,” au răspuns ei. Şi Isus le-a zis: ,,Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut: şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit în urmă ca să-l credeţi. Matei 21:28-32

După cum am scris în articolul precedent, pilda aceasta a fost spusă de Domnul Isus fruntaşilor poporului Israel cu puţin înainte de răstignirea Lui şi aceştea au înţeles că Domnul Isus vorbeşte despre ei (Matei 21:45). Prin această pildă Domnul Isus a vrut să le spună că ei nu vor intra în Împărăţia Cerurilor din motiv că, cu toate că sunt în slujba lui Dumnezeu, nu au crezut mărturia lui Ioan Botezătorul, care mărturisea despre Domnul Isus. Şi voia lui Dumnezeu este să credem că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Pe de altă parte cei păcătoşi, care au crezut mărturisirea lui Ioan Botezătorul despre Isus Hristos, vor intra în Împărăţia Cerurilor din motiv că au împlinit voia lui Dumnzeu.

Cum poate fi aplicată această pildă la noi? Dacă ai o slujbă în biserică, cum te raportezi la Dumnezeu? Ascultarea ta faţă de Dumnezeu se limitează doar la vorbe şi fapte, care le socoţi tu că sunt bune, sau ai o relaţie personală cu Dumnezeu, care se bazează pe credinţa ta în Domnul Isus, pe care Dumnezeu L-a făcut pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare:

Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încã lucrurile cari nu sînt, ca să nimicească pe cele ce sînt; pentruca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.  Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,  pentruca, după cum este scris: ,,Cine se laudă, să se laude în Domnul.” 1 Corinteni 1:28-31