De ce Iacov n-a fost pedepsit de Dumnezeu după ce a furat binecuvîntarea lui Esau?

Întrebare:

De ce nu l-a pedepsit Dumnezeu pe Iacov pentru ca a furat binecuvântarea lui Esau?

Metodele prin care Iacov a căutat să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu nu au îndreptăţire, dar totuşi, Dumnezeu spune că l-a iubit pe Iacov şi l-a urât pe Esau. Iată cum începe cartea prorocului Maleahi:

Prorocia, cuvântul Domnului, către Israel, prin Maleahi: „V-am iubit, zice Domnul! Şi voi ziceţi: „Cu ce ne-ai iubit?” Nu este Esau frate cu Iacov? – zice Domnul; totuşi am iubit pe Iacov, şi am urât pe Esau, i-am prefăcut munţii într-o pustietate, şi moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustiu. (Maleahi 1:1-3)

De ce l-a urât Dumnezeu pe Esau?

Pentru că el, fiind primul născut, a dispreţuit binecuvântarea lui Dumnezeu…

Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp, rupt de oboseală. Şi Esau a zis lui Iacov: „Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roşiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.” Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis: „Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut!” Esau a răspuns: „Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujeşte dreptul acesta de întâi născut?” Şi Iacov a zis: „Jură-mi întâi.” Esau i-a jurat şi astfel şi-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine şi ciorbă de linte. El a mâncat şi a băut; apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. (Geneza 25:29-34)

De ce l-a iubit Dumnezeu pe Iacov?

Tocmai pentru că toată viaţa lui, de la naştere, s-a luptat ca să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu şi n-a cedat cu nimic. A recurs la metode omeneşti în care a fost ajutat şi încurajat şi de alţii, cum a fost mama lui, dar prioritatea lui a fost totdeauna să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu.

Despre pedeapsa lui Dumnezeu

Faptul că a vrut să grăbească lucrurile înşelând pe tatăl său să-l binecuvânteze în locul lui Esau a adus suferinţă în viaţa lui Iacov. El a fost nevoit să fie fugar mulţi ani, apoi a ajuns şi el să fie înşelat de Laban care i-a dat de soţie pe Lea în loc de Rahela. Apoi, a avut să lucreze la Laban timp de 14 ani şi s-a întors cu frică acasă, în ţara lui. Spre sfârşitul vieţii, când a venit în Egipt şi s-a întâlnit cu faraon…

Iacov a răspuns lui faraon: „Zilele anilor călătoriei mele sunt o sută treizeci de ani. Zilele anilor vieţii mele au fost puţine la număr şi rele şi n-au atins zilele anilor vieţii părinţilor mei, în timpul călătoriei lor.” (Geneza 47:9)

Metodele la care a apelat Iacov în realizarea scopurilor sale au afectat calitatea zilelor vieţii lui. Şi totuşi, Iacov a fost iubit de Dumnezeu pentru că a dorit cu tot dinadinsul să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Este aceasta şi prioritatea vieţii tale?