Ce pedeapsă vor primi ateii după moarte?

Întrebare:

Ce fel de pedeapsă le-a rezervat după moarte Dumnezeu nostru milostiv şi iubitor celor are nu cred în El? Cu alte cuvinte, ce se va întâmpla cu ateii după moarte? Care va fi soarta unui ateu care trăind pe pământ a făcut lucruri bune şi altuia care s-a ocupat de subminarea statalităţii Domnului? Ce pedeapsă îi revine unui ateu şi ce pedeapsă îi revine unui creştin care în viaţa lui a mai şi violat pe cineva (greşesc şi creştinii…)?

Din felul cum este formulată întrebare poate fi sesizată luarea în bătaie de joc a creştinilor şi a credinţei în Dumnezeu. Totuşi, am hotărât să nu ignor întrebarea ci să răspund în nădejdea că ateii, adică cei care îl tăgăduiesc pe Dumnezeu, vor da ascultare şi se vor pocăi. Mai ales într-o vreme când ateiştii în mare înverşunare au declanşat o campanie de plasare a mesajului împotriva lui Dumnezeu pe autobusele din diferite ţări ale Europei.

Autobus cu mesaj ateu in Europa

O pierzare veşnică de la faţa lui Dumnezeu

Primul text biblic care mi-a venit în minte când am citit întrebarea este următorul:

Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. (II Tesaloniceni 1:6-10)

Oamenii aceştia vor fi pedepsiţi veşnic într-o flacără de foc pentru faptul că n-au ascultat de Evanghelie ca să fie mântuiţi. Apoi, mai spune acest text că un alt motiv pentru care vor avea această pedeapsă sunt persecuţiile pe care le-au declanşat împotriva creştinilor. Şi, istoria a demonstrat că cele mai groaznice persecuţii împotriva creştinilor le-au aplicat comuniştii care sunt atei.

Nu există atei buni

Tot aşa cum nu există oameni suficient de buni ca să poată primi viaţa veşnică în baza meritelor personale. Biblia spune:

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23)

Cum poate fi numit bun un om care neagă existenţa lui Dumnezeu şi astfel încearcă să scuipe în faţă pe Creatorul său? Cum poate fi numit bun un om care neagă temelia oricărei moralităţi – pe Dumnezeu?

Dumnezeu nu este părtinitor

Cei care poartă numele de creştini dar duc un mod de viaţă păgân, vor primi aceeaşi pedeapsă ca şi ateii şi ca toţi ceilalţi care au respins dragostea adevărului:

Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. Toţi cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege; şi toţi cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecaţi după Lege. Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi. (Romani 2:9-13)

Dumnezeu nu vrea moartea, ci mântuirea noastră

În acelaşi capitol 2 al Epistolei către Romani scrie:

Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. (Romani 2:3-6)

În loc să fie preocupaţi de pedeapsa care îi aşteaptă, mai bine toţi oamenii să-şi ridice ochii ca să vadă şi să recunoască bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii răbdări a lui Dumnezeu care îi îndeamnă la pocăinţă. Mai mult, ca să poată fi realizată această pocăinţă, Dumnezeu a dat ce a avut mai scump:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan 3:16-18)

Nu trece uşor peste aceste cuvinte. Primeşte adevărul lor şi vino să fii mântuit prin credinţă în Domnul Isus ca să scapi de pierzarea veşnică de la fata lui Dumnezeu.