Pe scurt despre apariţia bisericilor ortodoxă şi catolică

În anul 395 D.C. Imperiul Roman a fost împărţit în două state, Imperiul Roman de Apus şi Imperiul Roman de Răsărit. Primul avea capitala la Roma iar al doilea la Constantinopol. Prin această dezbinare s-au creat două mari puteri politice şi religioase. Chiar dacă până în anul 1054 a rămas o singură biserică creştină, în sânul ei a început o luptă nedeclarată pentru întâietate şi control asupra unei cât mai mari părţi din teritoriile creştine la acea dată. Între papa de la Roma şi patriarhul Constantinopolului a existat o puternică dispută pentru supremaţie. În plan teologic, Constantinopolul dorea conservarea tradiţiilor iudaice de închinare creştină, culmea este că 70 la sută din ritualul ortodox este iudaism, în timp ce Roma a renunţat la acest ritual, dar a împrumutat elemente păgâne din cultura greacă. Lucru care era inadmisibil la primii creştini, care nu a acceptat niciodată manifestări idolatre şi trăirea în păcat indiferent de vreme.

Lupta acerbă pentru înâietate asupra teritoriilor creştine a adus la ruperea Bisericii Creştine în anul 1054, când cele două grupări s-au şi blestemat reciproc. În acest  mod s-au format cele două mari culte creştine.

În Apus s-a format biserica Catolică, ceea ce de fapt înseamnă “Biserică Universală”, şi era un mesaj adresat special părţii răsăritene ortodoxe, care nu recunoştea autoritatea papei, considerat capul bisericii catolice. Argumentul de bază al catolicilor era acela că papa este urmaşul lui Petru “întemeitorul” catolicismului, deci primul papă. Lucru total greşit, având în vedere că Petru a fost un ucenic al Domnului Isus care nu a făcut decât să vestească Evanghelia Domnului Isus.

În Răsărit a luat naştere Biserica Ortodoxă, în replică la universalitatea pretinsă de biserica catolică vestică. Biserica ortodoxă pretindea că doar ea este drept slăvitoare de Dumnezeu şi că deţine credinţa dreaptă. Patriarhul ecumenic considerat capul Bisericii Ortodoxe,  nu recunoştea supremaţia papală. Biserica Ortodoxă în replică celei catolice nu s-a lăsat mai prejos şi a pretins că Andrei, fratele lui Petru este întemeitorul Ortodoxiei.  Spaţiul ortodox cuprinde Grecia, Asia Mică, Balcani, Egipt, Armenia, Rusia şi Etiopia.

După cum vedem această dispută dintre cele două biserici au făcut ca învăţătura Evangheliei să fie dată la o parte, şi acest lucru se simte până în zilele noastre.

Sursa: Blogul lui Radu Blenadarencu