Pe câte animale a intrat Isus în Ierusalim?

Un cititor al portalului a pus următoarea întrebare

Pe câte animale a intrat Isus, călărind în Ierusalim? Unul – un măgăruș: ”Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el, şi Isus a încălecat pe el”. (Marcu 11:7; Luca 19:35) Două – un măgăruș și o măgăriță : Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra. (Matei 21:7)

isus intrînd Pentru a răspunde la această întrebare am căutat să văd ce spun cele patru Evanghelii referitor la acest subiect. Frumusețea Sfintelor Scripturi constă în faptul că fiecare Evanghelie se completează una pe alta și fiecare autor adaugă câte un detaliu important la vreo întâmplare sau alta. Prima din cele patru Evanghelii, cea scrisă de Matei, ne relatează următoarele că ucenicii au adus și măgărița și măgărușul la Domnul Isus.

“Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Şi îndată îi va trimite.” Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.” Ucenicii s-au dus şi au făcut cum le poruncise Isus. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra. Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum”. (Matei 21:1-8)

Ceilalți evangheliști nu au găsit important să menționeze că a fost adusă și măgărița împreună cu  măgărușul pe care a urcat Isus, dar Matei, pentru că a vrut să arate cum și în acest detaliu s-a împlinit profeția din Vechiul Testament, a găsit cu cale să menționeze și acest lucru. Dar, atrag atenția, că chiar și în această profeție se spune că împăratul, adică Domnul Isus, a venit în Ierusalim blând și călare pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Iată cum au relatat evenimentul ceilalți evangheliști.

“Ucenicii s-au dus, au găsit măgăruşul legat afară lângă o uşă, la cotitura drumului, şi l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: „Ce faceţi? De ce dezlegaţi măgăruşul acesta?” Ei au răspuns cum le poruncise Isus. Şi i-au lăsat să plece. Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el, şi Isus a încălecat pe el. Mulţi oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp.”

“ Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l. Dacă vă va întreba cineva: „Pentru ce-l dezlegaţi?”, să-i spuneţi aşa: „Pentru că Domnul are trebuinţă de el.” Cei ce fuseseră trimişi s-au dus şi au găsit aşa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgăruşul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegaţi măgăruşul? Ei au răspuns: „Domnul are trebuinţă de el.” Şi au adus măgăruşul la Isus. Apoi şi-au aruncat hainele pe el şi au aşezat pe Isus, călare deasupra”. (Luca 19:30-35)