Cum să procedezi când pastorul învață contrar Bibliei?

Întrebare: 

Ce să faci, atunci când vezi că pastorul învață lucruri care nu sunt biblice și când aceasta se transformă într-o afacere de familie? Și cel mai important este că, nu îți este permis să slujești lui Dumnezeu, așa cum te îndeamnă Duhul?

Dar sunteți sigură că păstorul învață contrar Bibliei? Dacă este așa, atunci cred că o situația ca cea pe care ați descris-o l-a motivat pe Apostolul Ioan să scrie Epistola III, care a fost adresată unui creștin pe nume Gaius, care îl avea de pastor pe Diotref. Iată ce s-a întâmplat când a venit o echipă misionară din biserica păstorită de Apostolul Ioan la biserica păstorită de Diotref: 

Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţumeşte cu atât; dar nici el nu primeşte pe fraţi şi împiedică şi pe cei ce voiesc să-i primească şi-i dă afară din biserică. (3 Ioan 1:9-10) 

Cu toate că era păstor, Diotref nu se socotea și nu se supunea autorității Apostolului Ioan, ci vorbea de rău pe Apostol, pe cei care au venit din biserica respectivă și, în loc să dea învățătură sănătoasă din Cuvântul lui Dumnezeu și să trăiască potrivit cu această învățătură, Diotref clevetea cu vorbe rele și îi împiedica pe creștini să-i primească pe acești frați și să le facă bine. Nu știm cum au procedat majoritatea credincioșilor din biserica păstorită de Diotref, dar Gaius, care era unul din ei, a hotărât să facă așa cum îl învață Cuvântul lui Dumnezeu și i-a primit pe acești misionari în casa sa, chiar dacă a mers împotriva interdicției lui Diotref. Apostolul Ioan l-a încurajat în această bună alegerea care a făcut-o și i-a scris: 

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. (3 Ioan 1:11) 

Atunci când păstorul învață lucruri care nu sunt biblice și când transformă biserica într-o afacere de familie, trebuie să fie confruntat așa cum ne-a învățat Domnul Isus Hristos, când a zis:  

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş. (Matei 18:15-17) 

În cazul când un pastor nu ascultă, trebuie prezentat cazul episcopului care exercită autoritate în Evanghelie asupra acestui pastor. Totuși, pentru că sunt mulți oameni care aduc învinuiri neîntemeiate la adresa păstorilor, Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei, care urma să judece astfel de cazuri să fie atent la luarea deciziilor  și i-a scris astfel: 

Împotriva unui prezbiter să nu primeşti învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc mustră-i înaintea tuturor, ca şi ceilalţi să aibă frică. (1 Timotei 5:19-20) 

Dar mai vreau să atrag atenția la o realitate. Pastorul este cel care trebuie să vegheze asupra bisericii, să aplice disciplină bisericească, să mustre, să îndrepte și chiar să inițieze excomunicarea din biserică atunci când cineva insistă să trăiască în păcat. Și atunci, sunt unii care în loc să se pocăiască, încep să-i caute pricină păstorului, ca să-l poată învinui de vreun păcat. Și, dacă se mai întâmplă ca cel ce a păcătuit să fie dintr-o familie numeroasă și cu influență și multe rude în biserică, atunci, contrar adevărului biblic, aleg să se unească împotriva păstorului care li se pare lor a fi „prea strict” și caută să-l scoată și să-l înlocuiască cu unul are să fie mai tolerant și să-i lase în pace când vor păcătui. Dumnezeu ne spune și ne avertizează pe noi, pastorii, că în ultimele zile va fi așa și, de aceea, noi trebuie să veghem și să ne ținem de adevăr și nu de poziție în biserică. Iată ce i-a scris Apostolul Pavel lui Timotei în ultima sa scrisoare: 

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. (2 Timotei 4:1-5) 

Dacă suntem slujitori în Evanghelie, să ne punem bine la inimă aceste cuvinte și să rămânem credincioși Cuvântului lui Dumnezeu, indiferent de felul cum s-au schimbat, se schimbă sau se vor schimba vremurile. Așa să ne ajute Dumnezeu.