Cinci (5) pași prin care un misionar poate aduce schimbare într-o societate

 Întrebare: 

Ajutați-mă, vă rog, să înțeleg: care sunt pașii prin care un misionar poate aduce o schimbare în societatea în care slujește ? 

Răspunsul la această întrebare poate fi de dimensiunea unei cărți și totuși ar fi cu neputință de cuprins toate detaliile. Totuși, aici aș dori să vă dau doar câțiva pași concreți prin care orice misionar ar putea aduce o schimbare în societatea sa. 

 Iubește poporul

Orice lucrare de slujire trebuie să izvorască  din dragoste. Apostolul Pavel, unul din cei mai mari misionari din secolul I, a spus așa: 

2 Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încît să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sînt nimic. 3 Şi chiar dacă mi- aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi- aş da trupul să fie ars, şi n’aş avea dragoste, nu- mi foloseşte la nimic (1 Corinteni 13:2-3)

Am putem continua aceste versete spunând “și chiar dacă aș deveni cel mai influent misionar al secolului, și chiar dacă aș aduce cea mai mare schimbare în societate, dar dacă nu sunt mânat de dragoste, nu sunt nimic…” Dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni este elementul-cheie pentru a începe o lucrare de misiune prin care dorești să aduci schimbare. Dumnezeu este exemplul nostru. Mânat de dragoste, El a dat pe Fiul Său ca să aducă schimbare în viețile noastre păcătoase.

Fii gata să te jertfești 

Dacă în inima misionarului este dragoste față de popor, ca și regulă, următorul pas va fi dorință de a se jertfi pentru binele acelor oameni. A iubi poporul nu înseamnă neapărat sentimente extraordinare. Când Dumnezeu a dat pe Fiul Său să fie jertfit pentru noi, privind la El cum este batjocorit, chinuit de oameni, credeți-mă că nu a avut sentimente și simțăminte extraordinare… Dragostea nu este un simțământ doar, ci o hotărâre de a căuta binele suprem al celui pe care îl iubești. Aceasta a făcut Dumnezeu când a venit să moară în locul nostru. 

Apoi, dragostea și jertfirea nu vor fi reciproce. Aceasta însă nu trebuie să ne oprească din a ne jertfi pentru oameni. Domnul Isus a murit pentru noi pe când noi eram încă păcătoși și vrăjmași cu El.

Fii parte din societate

Nu poți aduce o schimbare într-o comunitate, dacă nu înveți în primul rând să devii parte din ea. Domnul Isus S-a dezbrăcat de Sine Însuși, a luat un chip de rob și S-a făcut asemenea nouă, oamenilor (Filipeni 2:7). Numai așa a putut vorbi într-un limbaj înțeles de noi, oamenii. El care era Dumnezeu, S-a făcut părtaș sângelui și cărnii, ca și noi, și așa a făcut posibil salvarea sufletelor noastre. El, care era bogat, S-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui noi să ne îmbogățim. 

Am observat că mulți misionari, fiind pe câmpul de misiune, zidesc ziduri de despărțire între ei și oameni. Locuiesc cu anii în mijlocul acelui popor, dar niciodată nu au dorit să vorbească limba lor, să mănânce mâncarea lor etc. Toate aceste lucruri, mărunte de altfel, dar care vorbesc foarte mult despre dragostea și dorința noastră de a ne jertfi pentru acel popor. 

Observă nevoile

Înțelegând nevoile oamenilor, așa vei înțelege care este și schimbarea de care au nevoie ei. Totuși, oricât de multe nu ar fi, nevoia mântuirii a fost cea mai mare și mai urgentă în toate vremurile și în toate societățile. O greșeală pe care o comit mulți misionari este că venind la fața locului, ei doresc să împlinească mai întâi nevoile fizice, sociale și doar apoi se axează pe cele duhovnicești. Adevărata schimbare  are loc numai atunci când problemele duhovnicești încep să fie rezolvate. Acestea însă nu pot fi rezolvate fără ca oamenii să se întoarcă din toată inima la Dumnezeu. Când Pavel a venit în Corint, acest oraș era un simbol al destrăbălării și stricăciunii timpurilor de atunci. Ce mare nevoie avea acest oraș de schimbare… Cum a avut loc ea? Pavel, după trecerea timpului, le aduce aminte corintenilor despre acest lucru și zice: 

9 Nu ştiţi că cei nedrepți nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, 10 nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 11 Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru(1Corinteni 6:9-11) 

Păcatele pe care Pavel le enumeră în versetul 9 și 10 erau parte a vieții din trecut a creștinilor din Corint. Dar Biblia ne spune că ei au fost: “spălați, sfințiți, socotiți neprihăniți”. Cum? În Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru! Dragii mei, putem să aducem societății în care trăim cele mai noi tehnologii ale timpurilor, putem construi cele mai frumoase clădiri, cele mai extraordinare mașini, computere, telefoane, dar dacă problema mântuirii nu este rezolvată, adevărata schimbare nu a început încă. Oamenii(chiar dacă nu realizează aceasta) au nevoie de Domnul Isus. Ca și misionari, avem chemarea de a împăca pe oameni cu Dumnezeu. Noi am primit această slujbă a împăcării și tot Pavel le spune corintenilor că noi, copiii lui Dumnezeu, am primit nu numai slujba, ci și Cuvântul împăcării(2Corinteni 5:18-19). Versetul 19 spune că Dumnezeu “ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări”. Cuvântul “propovăduire” este grecescul “logos”- cuvânt. Nu poți aduce împăcarea oamenilor cu Dumnezeu fără a-i învăța Cuvântul lui Dumnezeu. Sarcina cea mai importantă a misionarului este să învețe pe oameni Adevărul, Cuvântul, și acest cuvânt, atunci când oamenii îl primesc cu blândețe, le mântuiește sufletele. Am auzit o maximă interesantă cu privire la Biblie, care spune: 

“Este o mare diferență între cărți făcute de oameni și CARTEA care face oameni!” 

Numai transmițând adevărul Sfintelor Scripturi societății în care trăim, numai așa putem aduce schimbare reală. Cineva a zis: “Mulți creștini se așteaptă ca lumea să aibă respect pentru o carte pe care ei o neglijează”. Acest lucru se aplică și la misionari. Dacă pentru tine ca misionar există lucruri mai importante decât a-i învăța pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu faci altceva decât prin purtarea și atitudinea ta, tu neglijezi pe Dumnezeu și Cuvântul Lui”. 

Dacă înțelegi importanța Bibliei, dar nu știi cum să o studiezi și cum într-un mod practic, interesant și captivant să o transmiți la oameni, te invit să te înscrii la Institutul de studii Biblice inductive unde vei avea ocazia să înveți aceste lucruri.  

Nu ceda dacă nu vezi schimbări rapide

Lumea în care trăim noi azi vrea totul să se întâmple instantaneu. Vrem ca totul să fie rapid, fără așteptări lungi și fără prea mult efort. Acest principiu, din păcate, nu este și cu privire la creștinism. Aici lucrurile stau altfel. Schimbarea ia timp. De multe ori trebuie să treacă ani de muncă grea și intensă până ce misionarul începe să vadă roade. Nu vreau să încurajez aici lenea și confortul în care trăiesc unii creștini sub pretextul că nu putem schimba nimic deodată și că nu trebuie să ne avântăm prea tare. Tot ceea ce vreau să spun este că există un timp când semănăm și este un timp când secerăm. Ambele perioade necesită din partea noastră un efort și o dedicare maximă.  Plugarul numai după ce seamănă așteaptă cu răbdare să culeagă rodul. Dar până ce vine rodul, ia timp. De multe ori misionarul în timpul vieții lui așa și nu mai vede acea schimbare mult dorită. Aceasta este o durere ascunsă a oricărui misionar. Dar nu descuraja, dacă faci tot ce depinde de tine și ceea la ce te cheamă Dumnezeu să faci, încrede-te  în El. Nu uita că nu tu, ci El este în control. Tu ești doar un vas umplut și folosit de El. Vă mai aduceți aminte de istoria cu fetița care după furtună arunca scoicile înapoi în ocean? Când înțeleptul acela a văzut-o și a râs de ea zicând: “Crezi tu că poți să salvezi toate aceste milioane de scoici?” Fetița, luând o altă scoică în mână, aruncând-o în ocean, blând, dar sigur, a răspuns: “Pe toate? Nu, dar pe aceasta la sigur!” Nici tu nu vei putea să salvezi întreaga societate, dar vreau să te încurajez să nu cedezi. Deschide-ți inima pentru oamenii care te înconjoară, fă totdeauna cu dedicare, dragoste și jertfire de sine tot ce depinde de tine și Dumnezeu la timpul Lui va binecuvânta cu rod. 

Vreau să mă folosesc de această ocazie și să-ți fac o invitație specială la Școala Internațională de Misiune care are loc în fiecare vară din data de 23 iunie-23 august. Dacă dorești să fii misionar, să aduci o schimbare în societate, dar nu știi cum, vino și înscrie-te la această școală, unde vei învăța practic cum poți face misiune. 

Aș vrea să închei acest articol, meditând la ceea ceea ce a spus apostolul Pavel: 

5 Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin cari aţi crezut; şi fiecare după puterea dată lui de Domnul. 6 Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească:7 aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sînt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 8 Cel ce sădeşte şi cel ce udă, sînt tot una; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. 9 Căci noi sîntem împreună lucrători cu Dumnezeu…(1Corinteni 3:5-9a)