Paronimele – cuvinte care creează confuzie (2)

Vă propunem, în cele ce urmează, un nou set de neologisme, care vă vor ajuta să vă îmbogățiți vocabularul și să vă exprimați corect.

 

1. ALBASTRU – ALABASTRU

Albastru  – culoare albastră (a cincea din spectrul solar, între violet și verde). Care are culoarea cerului senin.

Ex. „ Cortul să-l faci din zece covoare de in subţire răsucit şi din materii vopsite în albastru, purpuriu şi cărămiziu; pe el să faci heruvimi lucraţi cu măiestrie.” (Exodul 26:1)

Alabastru – varietate de ghips cu aspect de marmură albă străbătută de vine transparente, întrebuințată la fabricarea unor obiecte ornamentale.

Ex. „Când era Isus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump, și, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui.” (Matei 26:6-7)

 

2. ORAL – ORAR

Oral – care se transmite oral, prin viu grai.

Ex. După timpul petrecut împreună cu Domnul Isus pe pământ, ucenicii au răspândit pe cale orală vestea cea bună a venirii Sale, relatând evenimentele din viața Sa.

Orar – program săptămânal pe baza căruia se desfășoară activitatea didactică în instituțiile de învățământ.

Ex. Orarul de clasa a VIII-a este foarte încărcat.

 

3. ALINIAT – ALINEAT

Aliniat – care este așezat în linie dreaptă.
– (despre țări) care aparține unei grupări constituite pe baza unui tratat;

Ex. Negocierile de aderare la Uniunea Europeană presupun alinierea întregii legislații din Republica Moldova la întreaga legislație europeană.

Alineat – rând retras într-un text pentru a marca schimbarea ideii; fragment de text care începe cu un asemenea rând. Pasaj al unui articol de lege.

Ex. Articolul 31 din Constituția RM, alineatul (1) garantează libertatea conştiinţei. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

 

4. COMPLIMENT – COMPLEMENT

Compliment – cuvânt de laudă, de măgulire, care exprimă o atitudine prietenească, de stimă, de respect sau de considerație; salutare.

Ex. Este plăcut să primești complimente din partea oamenilor.
Spune-i multe complimente din partea mea.

Complement – ceea ce se adaugă la ceva spre a-l întregi; complinire. Parte secundară a propoziției care determină un verb, un adjectiv sau un adverb.

Ex. Complementul direct este primul în ordinea complementelor în propoziție care urmează după verb.

 

5. TEMPORAR – TEMPORAL

Temporar – Care este de scurtă durată, care nu durează decât un anumit timp; vremelnic, trecător, provizoriu.

Ex. „În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător!” (2 Corinteni 3:11)

Temporal – Care indică timpul, privitor la timp sau la tâmplă ( os-pereche al craniului din regiunea tâmplelor).

Ex. Pentru a înțelege un capitol din Biblie, este necesar să-l încadrăm în contextul lui istoric și geografic, să stabilim cadrul temporal și să-l analizăm în contextul întregii cărți.

 

6. EMINENT – IMINENT

Eminent – care se distinge prin calităţi intelectuale deosebite, excepţional, superior, remarcabil, excelent.

Ex. Acest premiu este oferit unor persoane eminente în domeniul medical.

Iminent – care este gata să se producă, să se întâmple şi care nu se poate amâna sau evita, inevitabil.

Ex. Exploziile din data de 24 februarie anunțau pericolul iminent al războiului.

 

7. ANUAL – ANUAR

Anual – care are loc o dată pe an; care durează un an; care corespunde unui an.

Ex. Jertfa de ispășire pentru păcatele poporului, adusă anual de către marele preot, nu putea nicidecum să curățe păcatele, ci doar înnoia aducerea aminte a lor.” (Evrei 10:2-4)

Anuar – publicație periodică anuală care prezintă activitatea unei instituții, a unei întreprinderi etc. sau care conține studii științifice.

Ex. Un anuar este o carte de înregistrări, evidențieri și comemorări ale anului trecut dintr-o școală. Un anuar mai poate fi o carte publicată în fiecare an.

În ediția următoare, vom aduce câteva exemple de cuvinte și expresii care creează dubii în scrierea lor împreună sau separat.