Cum să trăiești plăcut înaintea lui Dumnezeu când părinții sunt alcoolici? (7 sfaturi)

Întrebare:

Cum pot să trăiesc plăcut înaintea lui Dumnezeu când părinții au o mare problemă cu alcoolul. Totdeauna mă irită când ei sunt băuți. Nu pot să mă controlez și mă cert cu ei. 

Îmi închipui cât este de greu să-ți vezi părinții băuți și încă pe ambii. Este grav când unul din părinți este dependent de alcool, dar când ambii au această problemă trebuie multă răbdare și stăpânire de sine ca să faci față situației. Dar binecuvântat fie Dumnezeul nostru care ne dă răbdare pentru fiecare împrejurare a vieții. Iată șapte lucruri pe care sfătuiesc să le faci.

1. Primește această încercare a credinței

Dumnezeu spune astfel:

2 Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie cînd treceţi prin felurite încercări, 3 ca unii cari ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. 4 Dar răbdarea trebuie să- şi facă desăvîrşit lucrarea, pentruca să fiţi desăvîrşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic. (Iacov 1:2-4)

Trebuie să înțelegi că și această situație este o încercare a credinței tale pe care trebuie să o primești din partea lui Dumnezeu, pentru că lucrează la zidirea caracterului tău creștin.

2. Cere înțelepciune de la Dumnezeu

Mai spune Scriputra în aceeași Epistolă a lui Iacov astfel:

5 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s’o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 6 Dar s’o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentrucă cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, turburat şi împins de vînt încoace şi încolo. 7 Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva dela Domnul, 8 căci este un om nehotărît şi nestatornic în toate căile sale. (Iacov 1:5-8)

Ai nevoie de mult înțelepciune ca să știi cum să te porți de fiecare dată, cum să vorbești și cum să procedezi înțelept, mai ales atunci când părinții sunt băuți. Oridecâte ori ești în astfel de situație, mai întâi roagă-te și cere de la Dumnezeu înțelepciune ca să poți face față situației. El își ține toate făgăduințele și, așa cum a promis, dacă vei cere cu credință, îți va da înțelepciunea necesară cu mâină largă și fără mustrare.

3. Lasă-te călăuzit de Duhul Sfânt

Firea pământească ne face să ne irităm în situația ca cea pe care ai descris-o că este când vii acasă și găsești părinții băuți. Dar noi, copiii lui Dumnezeu, am primit Duhul Sfânt care ne călăuzește și ne dă putere să nu mai trăim după îndemnurile firii ci potrivit cu roada Duhului Sfânt care este în noi și despre care este scris astfel:

22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23 blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22-23)

Prin Duhul Sfânt care locuiește în tine deja ai aceste calități. Rămâne doar să te lași călăuzit de Duhul Sfânt și să nu îndepșlinești poftele firii. Dumnezeu poate să-ți păstreze dragostea și pacea în inimă și atunci când vii acasă și părinții sunt băuți. El îți poate da îndelungă răbdare ca să le faci bine și să te porți cu blândețe cu ei.

4. Roagă-te pentru mântuirea părinților

Faptul că sunt robiți de această patimă este încă o dovadă că părinții tăi sunt în lanțurile întunericului și este nevoie să te rogi pentru mântuirea lor. Privește la rădăcină. Patima beției este doar o manifestare a unei probleme mai mari. Părinții tăi sunt nemântuiți și merg la pierzare veșnică. Roagă-te și postește pentru ei. Petrece mai mult timp în rugăciune. Pune zile aparte când să postești pentru ei și ai răbdare. Poate lua ani, mulți ani de zile până vei ajunge să-i vezi mântuiți. Însă nu ceda pentru că Domnul Isus ne-a învățat să nu cedăm când a zis:

7 Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 8 Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide. 9 Cine este omul acela dintre voi, care, dacă- i cere fiul său o pîne, să- i dea o piatră? 10 Sau, dacă- i cere un peşte, să- i dea un şarpe? 11 Deci, dacă voi, cari sînteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! (Matei 7:7-11)

5. Spune părinților Evanghelia

Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care o crede. Evanghelia este unicul remediu pentru părinți nu doar în ce privește eliberarea de patima beției, ci va aduce mântuirea sufletelor lor de la pierzarea veșnică. De aceea, caută să le explici părinților Evanghelia. Planifică așa ca oricând ei nu au întrebuințat alcool încă să le vorbești cu dragoste și să le explici mesajul Evangheliei ca ei să ajungă să-l înțeleagă. Vorbește-le cu tot respectul și dragostea. Fă-le bine și lasă ca ei să vadă dragostea ta din toate și Dumnezeu să le deschidă inima ca să audă și să înțeleagă Evanghelia. Nu te mai gândi doar la tine și la confortul tău spiritual ( ca să nu te iriți), ci gândește-te la mântuirea lor și fă tot ce poți ca să fie ei salvați prin credință în Domnul Isus Hristos. Nu le mai vorbi prea mult despre problema lor cu beția. Prezintă-le persoana și lucrarea Domnului Isus. Ajută-i să înțeleagă cine este El și ce a făcut pentru mântuirea lor. Cel mai mult vorbește-le despre Isus și spune-le aceasta cu dragoste.

6. Ajută-i să audă mărturiile creștinlor care au fost eliberați de patima beției

Când patima pune stăpânie pe un om, lui i se pare că nu există eliberare și este imposibil să facă ceva. De aceea, este bine să-i faci cunoștință cu cineva care a fost robit de aceeași patimă, dar care a fost eliberat prin credință în Domnul Isus Hristos și puterea Evangheliei. Cu siguranță că pot fi astfel de oameni și la voi în biserică. Află cine sunt ei și mai ales, dacă sunt de vârsta părinților tăi, caută să le faci cunoștință și acei oameni să împărtășească părinților tăi experiența lor cu Dumnezeu.

7. Cinsteste-ți părinții

Chiar dacă va lua mult timp până vei vedea eliberarea părinților din această patimă a beției, nu uita că și tu și oricine altul avem această poruncă de la Dumnezeu:

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi- o dă Domnul, Dumnezeul tău. (Exod 20:12)

Caută să te îngrijești de părinți cum poți mai bine și nu te rușina de ei în fața oamenilor. Nu-i privi ca o povară ci fă tot ce poți ca să le arăți dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inima ta împreună cu Duhul Sfânt care ți-a fost dat. Așa să te ajute Dumnezeu.